Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2

Praha 2. října 2020

Č. j.: MZDR 20599/2020-33/MIN/KAN

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19

Andorrské knížectví

Australský svaz

Belgické království

Bulharská republika

Dánské království

Estonská republika

Finská republika

Francouzská republika*

Chorvatská republika*

Irská republika

Islandská republika

Italská republika

Japonsko

Kanada

Korejská republika

Kyperská republika

Lichtenštejnské knížectví

Litevská republika

Lotyšská republika

Lucemburské velkovévodství*

Maďarská republika

Maltská republika*

Monacké knížectví

Spolková republika Německo

Nizozemské království

Norské království

Nový Zéland

Polská republika

Portugalská republika

Rakouská republika

Rumunsko*

Řecká republika

Republika San Marino

Slovenská republika

Republika Slovinsko

Švédské království

Švýcarská konfederace

Thajské království

Tuniská republika

Vatikánský městský stát

Spojené království Velké Británie a Severního Irska

a

autonomní oblast Baleárské ostrovy a autonomní oblast Kanárské ostrovy (Španělské království)

Země označené hvězdičkou (*) jsou země označené dle bodu III.1 pro účely bodu I.11 ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. října 2020, č.j.: MZDR 20599/2020-32/MIN/KAN.

Toto sdělení se vydává s účinností od 5. října 2020 od 0:00 hod.

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

ministr zdravotnictví