Animace načítání

Stránka se připravuje...


Věstník MŽP ČR, částka 7/2020

Sdělení

odboru environmentálních rizik a ekologických škod MŽP o vyřazení testovacího zařízení Chemila, spol. s r.o. z Národního programu testovacích zařízení Správné laboratorní praxe

Na základě žádosti společnosti Chemila spol. s r.o. a rozhodnutí Ministerstva životního prostředí vydaného dne 18. srpna 2020 č. j. MZP/2020/750/2566, bylo testovací zařízení vyřazeno z Národního programu testovacích zařízení Správné laboratorní praxe.

Ing. Karel Bláha, CSc.

ředitel odboru environmentálních rizik a ekologických škod a zástupce náměstkyně pro řízení sekce technické ochrany životního prostředí