Animace načítání

Stránka se připravuje...


Věstník MZd ČR, částka 8/2020

Oznámení Ministerstva zdravotnictví

Úprava Věstníku MZ ČR částka 1/2009 Standard při poskytování a vykazování screeningu nádorů kolorekta v České republice

V souladu s novelou vyhlášky č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách a vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, se snižuje věková hranice pro vyšetření screeningovou kolonoskopií z 55 na 50 let věku pacienta.

V čl. 3 v odst. 3 se zvyšuje počet provedených screeningových kolonoskopií. Poslední věta zní: „Každé pracoviště ročně provede nejméně 50 100 screeningových nebo primárně screeningových kolonoskopií“.