Animace načítání

Stránka se připravuje...


Cenový věstník MF ČR, částka 13/2020

Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutích o uložení pokuty, které nabyly právní moci za 1. pololetí 2020

Název cenového kontrolního orgánu: Ministerstvo financí ČR, odbor Cenová politika, oddělení Cenová kontrola

Název a sídlo kontrolované osoby

Kontrolované zboží, služba

Výše uložené pokuty /

Bez nálezu

Č.j. nebo spisová značka

Kontrolované období

Datum vydání rozhodnutí /

Datum nabytí právní moci rozhodnutí

Porušení cenových předpisů

(§, odst., písm., zákona o cenách)

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Kojetínská 3666/64

767 01 Kroměříž

Voda pitná dodávaná odběratelům, voda pitná dodávaná do vodovodní sítě pro veřejnou potřebu jiné osobě, než je odběratel, voda odpadní odvedená kanalizací nečištěná a voda odpadní odvedená kanalizací čištěná, voda odpadní převzatá do kanalizace od jiného vodohospodářského subjektu

10 000 000 Kč

MF-5486/2017/ 1604

2014 - 2016

15.11.2019

27.2.2020

§6 odst. 1 písm. c)

VHOS, a. s., Moravská Třebová - Předměstí

Nádražní 1430/6

571 01 Moravská Třebová

Voda pitná dodávaná odběratelům, voda pitná dodávaná do vodovodní sítě pro veřejnou potřebu jiné osobě, než je odběratel, voda odpadní odvedená kanalizací nečištěná a voda odpadní odvedená kanalizací čištěná, voda odpadní převzatá do kanalizace od jiného vodohospodářského subjektu

283 000 Kč

MF-4970/2018/ 1604

2015 - 2017

28.04.2020

14.05.2020

§6 odst. 1 písm. c)

Chodské vodárny a kanalizace, a.s.,

Bezděkovské předměstí čp. 388

344 78 Domažlice

Voda pitná dodávaná odběratelům, voda pitná dodávaná do vodovodní sítě pro veřejnou potřebu jiné osobě, než je odběratel, voda odpadní odvedená kanalizací nečištěná a voda odpadní odvedená kanalizací čištěná, voda odpadní převzatá do kanalizace od jiného vodohospodářského subjektu

3 363 000 Kč

MF-8667/2018/ 1604

2015 - 2017

10.02.2020

13.07.2020

§6 odst. 1 písm. c) §11 odst. 2

Datum: 26.8.2020

Vyřizuje: Mgr. Jan Jiroušek, telefon: 257 042 695, e-mail: Jan.Jirousek@mfcr.cz

Oprávněná osoba: Mgr. Jan Jiroušek, pověřený vedením oddělení Cenová kontrola