Animace načítání

Stránka se připravuje...


Cenový věstník MF ČR, částka 13/2020

V Praze dne 24.8.2020

Č.j.: CÚ pro Středočeský kraj

327302/2020-610000-39

Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 6/T/2020,

kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen - 4. dodatek

Celní úřad pro Středočeský kraj podle §10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, pro výrobky zahrnuté v položce č. 1 Cenového rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 01/2020, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, uvedenými v seznamu cigaret, stanoví:

1. pevné ceny pro konečného spotřebitele 2. změny pevných cen uvedené v dodatku, který je nedílnou přílohou tohoto Cenového rozhodnutí.

Pevné ceny pro konečného spotřebitele zahrnují výkon obchodu včetně daně z přidané hodnoty a platí pro všechny prodeje konečnému spotřebiteli na území ČR. Cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1.9.2020, pro výrobky vyrobené a dovezené1) na daňové území ČR, nebo dopravené z jiného členského státu EU na daňové území ČR od tohoto data s těmito cenami vytištěnými podle §114 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

Mgr. Jan Václavíček

ředitel celního úřadu

v zastoupení Ing. Zdeněk Straka v. r.

vedoucí odboru a zástupce ředitele celního úřadu odbor 1 - Právní

Celní úřad pro Středočeský kraj

Vyřizuje: Andrea Tinková

tel.: +420 327 539 211

Příloha rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č.6/T/2020

4. dodatek k seznamu cigaret s pevnými cenami pro konečného spotřebitele

1. PEVNÉ CENY NOVÝCH VÝROBKŮ

Obchodní název

Počet kusů v jednotkovém balení

určeném pro přímou spotřebu

Pevná cena pro konečného

spotřebitele jednotkového balení

určeného pro přímou spotřebu v Kč

Austin 20 Red

Cigareta s filtrem, 83,0 mm

20

 95,00

Austin 20 Red 100s

Cigareta s filtrem, 100,0 mm

20

 97,00

Elixyr Gold

Cigareta s filtrem, 83,0 mm

22

 105,00

Elixyr Gold

Cigareta s filtrem, 83,0 mm

40

 185,00

Elixyr Red

Cigareta s filtrem, 83,0 mm

40

 185,00

Elixyr Red

Cigareta s filtrem, 83,0 mm

22

 105,00

Hacker Nextgen Blue

Cigareta s filtrem, 84,0 mm

20

 103,00

Hacker Nextgen Red

Cigareta s filtrem, 84,0 mm

20

 103,00

Rothmans of London Demi

Cigareta s filtrem, 83,0 mm

20

 97,00

2. ZMĚNY PEVNÝCH CEN

V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 2/T/2020 se

u výrobku BENSON & HEDGES GOLD (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „120,00“ nahrazuje pevnou cenou „124,00“;

u výrobku Cabinet Blue (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „111,00“ nahrazuje pevnou cenou „115,00“;

u výrobku CAMEL ESSENTIAL BLUE (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „108,00“ nahrazuje pevnou cenou „112,00“;

u výrobku F6 KS BOB 22 ND (22 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „109,00“ nahrazuje pevnou cenou „113,00“;

u výrobku F6 KS BOX 20 ND (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „101,00“ nahrazuje pevnou cenou „105,00“;

u výrobku CHESTERFIELD BLUE (CROWN 3.0) 100 BOX 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „103,00“ nahrazuje pevnou cenou „107,00“;

u výrobku CHESTERFIELD BLUE (CROWN 3.0) KS BOB 23 (23 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „115,00“ nahrazuje pevnou cenou „120,00“;

u výrobku CHESTERFIELD BLUE (CROWN 3.0) KS BOM 28 (28 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „139,00“ nahrazuje pevnou cenou „145,00“;

u výrobku CHESTERFIELD BLUE (CROWN 3.0) KS BOX 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „103,00“ nahrazuje pevnou cenou „107,00“;

u výrobku CHESTERFIELD BLUE 100 BOX 20 ND (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „103,00“ nahrazuje pevnou cenou „107,00“;

u výrobku CHESTERFIELD BLUE KS BOB 22 ND (22 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „110,00“ nahrazuje pevnou cenou „114,00“;

u výrobku CHESTERFIELD BLUE KS BOM 26 ND (26 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „129,00“ nahrazuje pevnou cenou „134,00“;

u výrobku CHESTERFIELD BLUE KS BOX 20 ND (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „103,00“ nahrazuje pevnou cenou „107,00“;

u výrobku CHESTERFIELD RED (CROWN 3.0) 100 BOX 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „103,00“ nahrazuje pevnou cenou „107,00“;

u výrobku CHESTERFIELD RED (CROWN 3.0) KS BOB 23 (23 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „115,00“ nahrazuje pevnou cenou „120,00“;

u výrobku CHESTERFIELD RED (CROWN 3.0) KS BOM 28 (28 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „139,00“ nahrazuje pevnou cenou „145,00“;

u výrobku CHESTERFIELD RED (CROWN 3.0) KS BOX 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „103,00“ nahrazuje pevnou cenou „107,00“;

u výrobku CHESTERFIELD RED KS BOB 22 ND (22 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „110,00“ nahrazuje pevnou cenou „114,00“;

u výrobku CHESTERFIELD RED KS BOM 26 ND (26 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „129,00“ nahrazuje pevnou cenou „134,00“;

u výrobku CHESTERFIELD TRUE BLUE KS BOX 20 ND (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „103,00“ nahrazuje pevnou cenou „107,00“;

u výrobku CHESTERFIELD TRUE RED KS BOX 20 ND (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „103,00“ nahrazuje pevnou cenou „107,00“;

u výrobku KENT CORE BLUE (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „127,00“ nahrazuje pevnou cenou „131,00“;

u výrobku L&M BLUE LABEL (BONGO) KS BOB 22 ND (22 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „113,00“ nahrazuje pevnou cenou „117,00“;

u výrobku L&M BLUE LABEL 100 RCB 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „108,00“ nahrazuje pevnou cenou „112,00“;

u výrobku L&M BLUE LABEL KS RCB 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „108,00“ nahrazuje pevnou cenou „112,00“;

u výrobku L&M BLUE LABEL KS SOF 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „103,00“ nahrazuje pevnou cenou „107,00“;

u výrobku L&M BLUE LABEL(BONGO) KS BOX 20 ND (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „108,00“ nahrazuje pevnou cenou „112,00“;

u výrobku L&M FORWARD KS RCB 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „108,00“ nahrazuje pevnou cenou „112,00“;

u výrobku L&M LINK (BLUE) 100 BOX 20 SSL (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „109,00“ nahrazuje pevnou cenou „113,00“;

u výrobku L&M LINK (VIOLET) 100 BOX 20 SSL (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „109,00“ nahrazuje pevnou cenou „113,00“;

u výrobku L&M LOFT (TRUE BLUE) KS BOT 20 SLI (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „103,00“ nahrazuje pevnou cenou „107,00“;

u výrobku L&M LOFT AQUA KS BOT 20 SLI (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „103,00“ nahrazuje pevnou cenou „107,00“;

u výrobku L&M RED LABEL (BONGO) KS BOB 22 ND (22 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „113,00“ nahrazuje pevnou cenou „117,00“;

u výrobku L&M RED LABEL (BONGO) KS BOM 26 ND (26 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „132,00“ nahrazuje pevnou cenou „137,00“;

u výrobku L&M RED LABEL (BONGO) KS BOX 20 ND (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „108,00“ nahrazuje pevnou cenou „112,00“;

u výrobku L&M RED LABEL 100 RCB 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „108,00“ nahrazuje pevnou cenou „112,00“;

u výrobku L&M RED LABEL KS RCB 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „108,00“ nahrazuje pevnou cenou „112,00“;

u výrobku L&M SIMPLY BLUE KS BOB 22 ND (22 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „114,00“ nahrazuje pevnou cenou „118,00“;

u výrobku L&M SIMPLY RED KS BOB 22 ND (22 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „114,00“ nahrazuje pevnou cenou „118,00“;

u výrobku LUCKY STRIKE GOLD SUN (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „109,00“ nahrazuje pevnou cenou „113,00“;

u výrobku MARLBORO (RED FWD) 100 BOX 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „122,00“ nahrazuje pevnou cenou „126,00“;

u výrobku MARLBORO (RED FWD) KS BOB 22 ND (22 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „125,00“ nahrazuje pevnou cenou „129,00“;

u výrobku MARLBORO (RED FWD) KS BOM 26 ND (26 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „143,00“ nahrazuje pevnou cenou „148,00“;

u výrobku MARLBORO (RED FWD) KS BOX 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „119,00“ nahrazuje pevnou cenou „123,00“;

u výrobku MARLBORO (RED FWD) KS SOF 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „111,00“ nahrazuje pevnou cenou „115,00“;

u výrobku MARLBORO (RED FWD) RS BOX 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „104,00“ nahrazuje pevnou cenou „108,00“;

u výrobku MARLBORO GOLD (3.0 ORIGINAL) 100 BOX 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „122,00“ nahrazuje pevnou cenou „126,00“;

u výrobku MARLBORO GOLD (3.0 ORIGINAL) KS BOB 22 ND (22 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „125,00“ nahrazuje pevnou cenou „129,00“;

u výrobku MARLBORO GOLD (3.0 ORIGINAL) KS BOM 26 ND (26 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „143,00“ nahrazuje pevnou cenou „148,00“;

u výrobku MARLBORO GOLD (3.0 ORIGINAL) KS BOX 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „119,00“ nahrazuje pevnou cenou „123,00“;

u výrobku MARLBORO MIX KS BOX 20 ND (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „120,00“ nahrazuje pevnou cenou „124,00“;

u výrobku MARLBORO TOUCH (CORE FWD) KS BOT 20 SLI (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „108,00“ nahrazuje pevnou cenou „112,00“;

u výrobku MARLBORO TOUCH (2.0) KS RCT 20 SLI (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „108,00“ nahrazuje pevnou cenou „112,00“;

u výrobku MEINE SORTE CLASSIC (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „111,00“ nahrazuje pevnou cenou „115,00“;

u výrobku MEMPHIS AIR-BLUE (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „111,00“ nahrazuje pevnou cenou „115,00“;

u výrobku MEMPHIS CLASSIC (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „111,00“ nahrazuje pevnou cenou „115,00“;

u výrobku P&S Plus Black (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „101,00“ nahrazuje pevnou cenou „105,00“;

u výrobku Pall Mall Pocket Blue 40s (40 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „194,00“ nahrazuje pevnou cenou „202,00“;

u výrobku PETRA KLASIK (MODRA) KS RCB 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „103,00“ nahrazuje pevnou cenou „107,00“;

u výrobku PHILIP MORRIS COMPACT KS RCT 20 SLI (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „97,00“ nahrazuje pevnou cenou „101,00“;

u výrobku PHILIP MORRIS PINK 100 BOX 20 SSL (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „103,00“ nahrazuje pevnou cenou „107,00“;

u výrobku PHILIP MORRIS ROYAL 100 RCB 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „101,00“ nahrazuje pevnou cenou „105,00“;

u výrobku PHILIP MORRIS ROYAL KS RCB 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „101,00“ nahrazuje pevnou cenou „105,00“;

u výrobku PHILIP MORRIS RUBY 100 RCB 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „101,00“ nahrazuje pevnou cenou „105,00“;

u výrobku PHILIP MORRIS RUBY KS RCB 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „101,00“ nahrazuje pevnou cenou „105,00“;

u výrobku PHILIP MORRIS SUPREME KS BOX 20 ND (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „103,00“ nahrazuje pevnou cenou „107,00“;

u výrobku Reval (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „125,00“ nahrazuje pevnou cenou „129,00“;

u výrobku RGD BLUE 100 BOX 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „101,00“ nahrazuje pevnou cenou „105,00“;

u výrobku RGD BLUE KS BOX 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „101,00“ nahrazuje pevnou cenou „105,00“;

u výrobku RGD RED KS BOX 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „101,00“ nahrazuje pevnou cenou „105,00“;

u výrobku SPARTA BLUE KS BOX 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „111,00“ nahrazuje pevnou cenou „115,00“;

u výrobku SPARTA CLASSIC KS BOX 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „111,00“ nahrazuje pevnou cenou „115,00“;

u výrobku VICEROY BLACK (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „101,00“ nahrazuje pevnou cenou „105,00“;

u výrobku Viceroy Special 100 ČERVENÁ (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „103,00“ nahrazuje pevnou cenou „107,00“;

u výrobku WINSTON RED SHORTS (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „97,00“ nahrazuje pevnou cenou „101,00“;

u výrobku WINSTON SILVER (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „101,00“ nahrazuje pevnou cenou „105,00“;

u výrobku WINSTON XSTYLE BLUE (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „97,00“ nahrazuje pevnou cenou „101,00“.

V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 2/T/2020, ve znění Rozhodnutí č. 5/T/2020 se

u výrobku CHESTERFIELD (RED) RS BOX 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „101,00“ nahrazuje pevnou cenou „105,00“;

u výrobku CHESTERFIELD (RED) RS SOF 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „100,00“ nahrazuje pevnou cenou „104,00“;

u výrobku CHESTERFIELD BEZ FILTRU NF RS SOF 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „100,00“ nahrazuje pevnou cenou „104,00“.

V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 5/T/2020 se

u výrobku CAMEL YELLOW SOFT 83 mm (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „106,00“ nahrazuje pevnou cenou „110,00“.

1) §3 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů