Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 31. července 2020

Č. j.: MZDR 20599/2020-19/MIN/KAN

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19

Andorrské knížectví

Australský svaz

Belgické království

Bulharská republika*

Dánské království

Estonská republika

Finská republika

Francouzská republika

Chorvatská republika

Irská republika

Islandská republika

Italská republika

Japonsko

Kanada

Korejská republika

Kyperská republika

Lichtenštejnské knížectví

Litevská republika

Lotyšská republika

Lucemburské velkovévodství*

Maďarská republika

Maltská republika

Monacké knížectví

Spolková republika Německo

Nizozemské království

Norské království

Nový Zéland

Polská republika

Portugalská republika*

Rakouská republika

Řecká republika

Republika San Marino

Slovenská republika

Republika Slovinsko

Španělské království*

Švédské království*

Švýcarská konfederace

Thajské království

Tuniská republika

Vatikánský městský stát

Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Země označené hvězdičkou (*) jsou země označené dle bodu III.1 pro účely bodu I.11 ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 31. července 2020.

Toto sdělení se vydává s účinností od 3. srpna 2020 od 0:00 hod.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

ministr zdravotnictví