Animace načítání

Stránka se připravuje...


Cenový věstník MF ČR, částka 12/2020

V Praze dne 20.7.2020

Čj.: CÚ pro Středočeský kraj

290658/2020-610000-39

Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 5/T/2020,

kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu - 3. dodatek

Celní úřad pro Středočeský kraj podle §10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, pro výrobky zahrnuté v položce č. 1 Cenového rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 01/2020, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, uvedenými v seznamu cigaret, stanoví:

1. pevné ceny pro konečného spotřebitele

2. změny pevných cen a změny textu

uvedené v dodatku, který je nedílnou přílohou tohoto Cenového rozhodnutí.

Pevné ceny pro konečného spotřebitele zahrnují výkon obchodu včetně daně z přidané hodnoty a platí pro všechny prodeje konečnému spotřebiteli na území ČR. Cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1.8.2020, pro výrobky vyrobené a dovezené1) na daňové území ČR, nebo dopravené z jiného členského státu EU na daňové území ČR od tohoto data s těmito cenami vytištěnými podle §114 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

Mgr. Jan Václavíček v. r.

ředitel celního úřadu

Celní úřad pro Středočeský kraj

Vyřizuje: Andrea Tinková

tel.: +420 327 539 211

Příloha rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 5/T/2020

3. dodatek k seznamu cigaret s pevnými cenami pro konečného spotřebitele

1. PEVNÉ CENY NOVÝCH VÝROBKŮ

Obchodní název

Počet kusů v jednotkovém balení

určeném pro přímou spotřebu

Pevná cena pro konečného

spotřebitele jednotkového balení

určeného pro přímou spotřebu v Kč

CAMEL YELLOW SOFT 83 mm

Cigareta s filtrem, 83,0 mm

20

106,00

2. ZMĚNY PEVNÝCH CEN A ZMĚNY TEXTU

V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 2/T/2020 se

u výrobku START BY CHESTERFIELD (RED) RS BOX 20 (20 kusů)

slova „START BY CHESTERFIELD (RED) RS BOX 20“ nahrazují slovy „CHESTERFIELD (RED) RS BOX 20“;

u výrobku START BY CHESTERFIELD (RED) RS SOF 20 (20 kusů)

slova „START BY CHESTERFIELD (RED) RS SOF 20“ nahrazují slovy „CHESTERFIELD (RED) RS SOF 20“;

"u výrobku START BY CHESTERFIELD BEZ FILTRU NF RS SOF 20 (20 kusů) slova „START BY CHESTERFIELD BEZ FILTRU NF RS SOF 20“ nahrazují slovy „CHESTERFIELD BEZ FILTRU NF RS SOF 20“;"

"u výrobku L&M BLUE LABEL(BONGO) KS BOM 26 ND (26 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „132,00“ nahrazuje pevnou cenou „137,00“;"

"u výrobku MARLBORO GOLD (3.0 ORIGINAL) KS SOF 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „111,00“ nahrazuje pevnou cenou „115,00“;"

"u výrobku PETRA KLASIK (CERVENA) KS RCB 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „103,00“ nahrazuje pevnou cenou „107,00“;"

"u výrobku RGD RED 100 BOX 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „101,00“ nahrazuje pevnou cenou „105,00“."

1) §3 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů