Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 17. července 2020

Č. j.: MZDR 20599/2020-16/MIN/KAN

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19

Andorrské knížectví

Australský svaz

Belgické království

Bulharská republika*

Dánské království

Estonská republika

Finská republika

Francouzská republika

Chorvatská republika

Irská republika

Islandská republika

Italská republika

Japonsko

Kanada

Korejská republika

Kyperská republika

Lichtenštejnské knížectví

Litevská republika

Lotyšská republika

Lucemburské velkovévodství

Maďarská republika

Maltská republika

Monacké knížectví

Spolková republika

Německo

Nizozemské království

Norské království

Nový Zéland

Polská republika

Portugalská republika*

Rakouská republika

Rumunsko*

Řecká republika

Republika San Marino

Slovenská republika

Republika Slovinsko

Španělské království

Švýcarská konfederace

Thajské království

Vatikánský městský stát

Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Země označené hvězdičkou (*) jsou země označené dle bodu III.1 pro účely bodu I.11 ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. července 2020.

Toto sdělení se vydává s účinností od 20. července 2020 od 0:00 hod.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

ministr zdravotnictví