Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 10. července 2020

Č. j.: MZDR 20599/2020-14/MIN/KAN

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 včetně zemí, které nesplňují podmínku reciprocity

Andorrské knížectví

Australský svaz

Belgické království

Bulharská republika

Dánské království

Estonská republika

Finská republika

Francouzská republika

Chorvatská republika

Irská republika

Islandská republika

Italská republika

Japonské císařství

Kanada

Korejská republika

Kyperská republika

Lichtenštejnské knížectví

Litevská republika

Lotyšská republika

Lucemburské velkovévodství

Maďarská republika

Maltská republika

Monacké knížectví

Spolková republika

Německo

Nizozemské království

Norské království

Nový Zéland

Polská republika

Portugalská republika

Rakouská republika

Rumunsko

Řecká republika

Republika San Marino

Slovenská republika

Republika Slovinsko

Španělské království

Švýcarská konfederace

Thajské království

Vatikánský městský stát

Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Toto sdělení se vydává s účinností od 13. července 2020 od 0:00 hod.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

ministr zdravotnictví