Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 12. června 2020

Č. j.: MZDR 20599/2020-9/MIN/KAN

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam členských států Evropské unie nebo jejich částí a dalších států schengenského prostoru nebo jejich částí s nízkým rizikem a se středním rizikem nákazy onemocnění COVID-19

Seznam členských států Evropské unie nebo jejich částí a dalších států schengenského prostoru nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19

Bulharská republika

Dánské království

Estonská republika

Finská republika

Francouzská republika

Chorvatská republika

Irská republika

Islandská republika

Italská republika

Kyperská republika

Lichtenštejnské knížectví

Litevská republika

Lotyšská republika

Lucemburské velkovévodství

Maďarská republika

Maltská republika

Spolková republika

Německo

Nizozemské království

Norské království

Polská republika kromě Slezského vojvodství

Rakouská republika

Rumunsko

Řecká republika

Slovenská republika

Republika Slovinsko

Španělské království

Švýcarská konfederace

Seznam členských států Evropské unie nebo jejich částí a dalších států schengenského prostoru nebo jejich částí se středním rizikem nákazy onemocnění COVID-19

Belgické království

Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Toto sdělení se vydává s účinností od 15. června 2020 od 0:00 hod.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

ministr zdravotnictví