Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 3. února 2020

Č. j.: MZDR 4618/2020-1/MlN/KAN

OCHRANNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. h) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle §68 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně před zavlečením nového koronaviru 2019-nCoV ze zahraničí přes mezinárodní letiště v České republice toto ochranné opatření:

I.

Všem leteckým dopravcům provozujícím přímé mezinárodní lety s cestujícími na palubě letadla z Čínské lidové republiky na všechna mezinárodní letiště na území České republiky se zakazuje s účinností od neděle dne 9. února 2020 tyto lety nadále provádět, a to do odvolání tohoto ochranného opatření.

II.

Toto ochranné opatření nabývá platnosti dnem vyhlášení.

Odůvodnění

Opatřeni je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění způsobených novým koronavirem s označením 2019-nCoV v Čínské lidové republice Cílem opatření je vytvoření podmínek pro zamezení šíření tohoto onemocnění.

Nový koronavirus s označením 2019-nCoV způsobuje v současné době exponenciálně rostoucí epidemii v Čínské lidové republice s potenciálem zdvojnásobit počty nakažených během každých 5 až 7 dnů a smrtností kolem 2,5 %. Ani tvrdá represivní protiepidemická opatření na území Čínské lidové republiky zatím nevedou k účinné kontrole a došlo k rozšíření nákazy na celé území Čínské lidové republiky i k zavlečení nákazy na evropský kontinent. Zde byl potvrzen mezilidský přenos. Omezení či zastavení provozu do Čínské lidové republiky ze strany některých evropských leteckých dopravců a zákaz letů z Čínské lidové republiky do Itálie, případně dalších evropských zemí, povede k sekundárnímu přesunu cestujících do zemí, kde letecká doprava omezena není, a tedy k nárůstu zdravotních rizik nejen na letištích v těchto zemích. Z výše uvedených důvodů je žádoucí omezit či zakázat přímé letecké spojení s Čínskou lidovou republikou do doby efektivní kontroly epidemie.

Opatření se zaměřuje na všechny letecké dopravce provozující přímé mezinárodní lety z Čínské lidové republiky do České republiky.

Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení zavlečení a rozšíření nákazy koronavirem 2019-nCoV na území České republiky.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

ministr zdravotnictví