Animace načítání

Stránka se připravuje...


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha, 2. března 2020

Č. j.: MZDR 5503/2020-6/PRO

OCHRANNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. h) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle §68 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně před zavlečením nového koronaviru SARS-CoV-2 ze zahraničí přes mezinárodní letiště v České republice toto ochranné opatření:

I.

Všem leteckým dopravcům provozujícím přímé lety ze všech letišť na území regionů Emilia-Romagna, Piemont, Lombardie a Benátsko v Italské republice s cestujícími na palubě letadla na všechna letiště na území České republiky se zakazuje s účinností od čtvrtka dne 5. března 2020 po dobu následujících 14 dnů tyto lety provádět.

II.

Toto ochranné opatření nabývá platnosti dnem vyhlášení.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v regionech Emilia-Romagna, Piemont, Lombardie a Benátsko v Italské republice. Cílem opatření je vytvoření podmínek pro zamezení šíření tohoto onemocnění.

Nový koronavirus s označením SARS-CoV-2 způsobuje v současné době exponenciálně rostoucí epidemii v těchto regionech Italské republiky s potenciálem zdvojnásobit počty nakažených během každých 5 až 7 dnů a smrtností kolem 2,5 %. Ani striktní protiepidemická opatření na území těchto regionů zatím nevedou k účinné kontrole a došlo k rozšíření nákazy už i na území České republiky.

V posledních několika málo dnech vzrostl výrazně počet nakažených osob v blízké Itálii z několika jednotek na nynějších více než 1700 pacientů. Epidemie se v Itálii vyskytuje zejména v severních italských regionech Lombardie, Benátsko, Emilia-Romagna a Piemont. V této oblasti se zejména v tamních lyžařských střediscích t. č. vyskytuje cca 20 000 lidí z České republiky, kteří se průběžně vracejí do České republiky.

Z výše uvedených důvodů je žádoucí omezit či zakázat aktuální a případně nová přímá letecká spojení z uvedených regionů Italské republiky do České republiky na stanovenou dobu.

Opatření se zaměřuje na všechny letecké dopravce provozující přímé lety z uvedených oblastí do České republiky.

Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení dalšího zavlečení a rozšíření nákazy

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

ministr zdravotnictví