Animace načítání

Stránka se připravuje...


Cenový věstník MF ČR, částka 17/2019

V Praze dne 17.12.2019

Čj.: CÚ pro Středočeský kraj¨

503097/2019-610000-39

Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 12/T/2019,

kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen - 24. dodatek

Celní úřad pro Středočeský kraj podle §10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, pro výrobky zahrnuté v položce č. 1 Cenového rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 01/2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, uvedenými v seznamu cigaret, stanoví:

1. pevné ceny pro konečného spotřebitele

2. změny pevných cen

uvedené v dodatku, který je nedílnou přílohou tohoto Cenového rozhodnutí.

Pevné ceny pro konečného spotřebitele zahrnují výkon obchodu včetně daně z přidané hodnoty a platí pro všechny prodeje konečnému spotřebiteli na území ČR. Cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1.1.2020, pro výrobky vyrobené a dovezené1) na daňové území ČR, nebo dopravené z jiného členského státu EU na daňové území ČR od tohoto data s těmito cenami vytištěnými podle §114 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

Mgr. Luboš Kratochvíl v. r.

1. zástupce ředitele celního úřadu

Celní úřad pro Středočeský kraj

Vyřizuje: Andrea Trnková

tel.: +420 327 539 211

Příloha rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 12/T/2019

24. dodatek k seznamu cigaret s pevnými cenami pro konečného spotřebitele

1. PEVNÉ CENY NOVÝCH VÝROBKŮ

Obchodní název

Počet kusů v jednotkovém balení

určeném pro přímou spotřebu

Pevná cena pro konečného

spotřebitele jednotkového balení

určeného pro přímou spotřebu v Kč

LUCKY STRIKE AMBER

Cigareta s filtrem, 83,0 mm

20

103,00

LUCKY STRIKE AMBER 22

Cigareta s filtrem, 83,0 mm

22

110,00

LUCKY STRIKE GOLD SUN

Cigareta s filtrem, 83,0 mm

20

99,00

LUCKY STRIKE SC AMBER

Cigareta s filtrem, 83,0 mm

20

96,00

2. ZMĚNY PEVNÝCH CEN

V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 12/T/2017, ve znění Rozhodnutí č. 1/T/2018, 9/T/2018, 10/T/2019 a 11/T/2019 se

u výrobku Viceroy Classic KS Blue (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „88,00“ nahrazuje pevnou cenou „91,00“;

u výrobku Viceroy Classic KS Red (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „88,00“ nahrazuje pevnou cenou „91,00“.

V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 12/T/2017, ve znění Rozhodnutí č. 1/T/2018, 9/T/2018, 4/T/2019, 10/T/2019 a 11/T/2019 se

u výrobku Rothmans of London Demi Blue (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „84,00“ nahrazuje pevnou cenou „87,00“;

u výrobku Rothmans of London Demi Click (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „84,00“ nahrazuje pevnou cenou „87,00“.

V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 12/T/2017, ve znění Rozhodnutí č. 8/T/2018 a 7/T/2019 se

u výrobku L&M RED LABEL 100 RCB 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „98,00“ nahrazuje pevnou cenou „108,00“.

V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 12/T/2017, ve znění Rozhodnutí č. 8/T/2018 a 8/T/2019 se

u výrobku RGD RED KS BOX 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „91,00“ nahrazuje pevnou cenou „101,00“.

V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 12/T/2017, ve znění Rozhodnutí č. 8/T/2018 a 9/T/2019 se

u výrobku CHESTERFIELD BLUE 100 BOX 20 ND (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „93,00“ nahrazuje pevnou cenou „103,00“.

V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 12/T/2017, ve znění Rozhodnutí č. 9/T/2018 a 6/T/2019 se

u výrobku L&B (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „109,00“ nahrazuje pevnou cenou „179,00“.

V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 4/T/2019, ve znění Rozhodnutí č. 10/T/2019 a 11/T/2019 se

u výrobku Rothmans of London 100s Red (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „88,00“ nahrazuje pevnou cenou „91,00“;

u výrobku Rothmans of London KS Blue (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „88,00“ nahrazuje pevnou cenou „91,00“;

u výrobku Rothmans of London KS Red (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „88,00“ nahrazuje pevnou cenou „91,00“.

V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 4/T/2019, ve znění Rozhodnutí č. 9/T/2019 a 11/T/2019 se

u výrobku Rothmans of London 100s Blue (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „88,00“ nahrazuje pevnou cenou „91,00“.

V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 5/T/2018, ve znění Rozhodnutí č. 8/T/2018 a 5/T/2019 se

u výrobku MARLBORO GOLD (3.0 ORIGINAL) 100 BOX 20 (20 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „112,00“ nahrazuje pevnou cenou „122,00“.

V Cenovém rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 7/T/2019, ve znění Rozhodnutí č. 11/T/2019 se

u výrobku CHESTERFIELD RED KS BOM 26 ND (26 kusů)

pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „115,00“ nahrazuje pevnou cenou „129,00“.

1) §3 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů