Animace načítání

Stránka se připravuje...


Příloha č. 3

Dohoda pro rozdělení vloženého kapitálu mezi vlastníkem a provozovatelem pro výpočet přiměřeného zisku z použitého kapitálu

(v tis. Kč)

Období platnosti ceny:

Název vlastníka:

Název provozovatele:

Druh vody (pitná, odpadní, atd.):

Název oblasti:

Kapitál vlastníka pro výpočet PZNK dle předpokládané skutečnosti k 31.12.2019

Kapitál provozovatele pro výpočet PZNK dle předpokládané skutečnosti k 31.12.2019

Poznámka

1.

Infrastrukturní majetek (IM)

Viz bod č. 14 pol. č. 2 části II.

2.

Provozní majetek (PM)

Viz bod č. 15 pol. č. 2 části II.

3.

Pracovní kapitál (PK) (Poh-Zav+Zas)

ř. 3a - ř. 3b + ř. 3c

3a.

Pohledávky (Poh) = 90/365 x roční obrat regulovaného zboží

Roční obrat je v hodnotách včetně DPH.

3b.

Závazky (Zav) = 15/365 x roční provozní náklady na regulované zboží

Roční provozní náklady = roční náklady celkem minus finanční náklady.

3c.

Zásoby (Zas) = roční průměrná hodnota zásob

Hodnota zásob zde uplatněná nesmí překročit 1 % ročního obratu regulovaného zboží.

4.

Zohlednění nákupu společnosti (ZNS)

Viz bod č. 17 pol. č. 2 části II.

5.

Celková hodnota OPK (součet ř. 1, ř. 2, ř. 3 a ř. 4)

ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 + ř. 4

6.

WACC

7%

7%

Viz bod č. 12 a č. 18 pol. č. 2 části II.

WACC x OPK (Součin ř. 5 a ř. 6 )

ř. 5 x ř. 6

Datum:

Vlastník:

Datum:

Provozovatel: