Animace načítání

Stránka se připravuje...


Věstník MŽP ČR, částka 5/2019

Sdělení

odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP o zajištěni zpracováni souhrnů doporučených opatřeni pro evropsky významné lokality

V souladu s ustanovením §45c odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zajistilo Ministerstvo životního prostředí zpracování souhrnů doporučených opatření pro následující evropsky významné lokality:

Bílá Lhota (aktualizované SDO), Červené dolíky, Dolní a Prostřední Svrčov (aktualizované SDO), Ficků rybník (aktualizované SDO), Jalovcová, Jeřišno - Heřmaň (aktualizované SDO), Kozének, Maňovický rybník (aktualizované SDO), Metuje a Dřevíč, Na lesní horce (aktualizované SDO), Onšovice - Mlýny (aktualizované SDO), Piletický a Librantický potok, Poláchovy stráně - Výří skály, Prameny Teplé, Radomilická mokřina (aktualizované SDO), Rašeliniště Jizery, Sivický les (aktualizované SDO), Staré Oldřůvky (aktualizované SDO), Stráň nad Huťským potokem (aktualizované SDO), Špilberk (aktualizované SDO), U Michálka (aktualizované SDO), Údolí Chrudimky, Visengrunty (aktualizované SDO), Zimarky (aktualizované SDO).

Souhrny doporučených opatření byly zpracovány za účelem zachování nebo zlepšení dochovaného stavu předmětů ochrany v evropsky významných lokalitách. Uvedené dokumenty včetně příloh jsou uveřejněny na Portálu veřejné správy a internetových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody (http://drusop.nature.cz/).

Ing. Jan Šíma

ředitel odboru druhové ochrany

a implementace mezinárodních závazků