Animace načítání

Stránka se připravuje...


Věstník ČAK ČR, částka 1/2007

1. Usnesení představenstva České advokátní komory

ze dne 12. března 2007,

kterým se mění usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1998 Věstníku, o výchově advokátních koncipientů a dalším vzdělávání advokátů, ve znění usnesení představenstva České advokátní komory č. 3/2003 Věstníku

Zobrazení ve formátu PDF.