Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXX

xx dne … 2023

x xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ XXXXXXXXXX

§1

Předmět úpravy

(1) Tento xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx provádění veřejné xxxxxx, xxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxx nucené xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x výzvou x xxxxxxxx nabídek za xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo smlouvy x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podá nejlepší xxxxxxx.

§2

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xx xxx, kdo xxxx xxxxxxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx je xxxx

x) organizační xxxxxx xxxxx nebo státní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dražbu majetku xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx oprávněna xxxxxxxx,

x) xxxxxx samosprávný xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx svého xxxxxxx xxxx xxxxxx majetku, x nímž xx xxxxxxxx xxxxxxxx; územním xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx část hlavního xxxxx Xxxxx.

§3

Centrální xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Centrální xxxxxxxx xxxxxxxxx dražeb (xxxx xxx „xxxxxxxxx xxxxxxxx“) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx správy, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „ministerstvo“). Xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup.

(2) X centrální evidenci xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx, název, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx formu právnické xxxxx,

x) typ xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx schránky,

e) xxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx provozovny,

g) identifikační xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění,

j) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx provozování živnosti,

l) xxxxx zániku xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx vzniku oprávnění xxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx organizovat xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx,

x) datum xxxxxx xxxxxxxxx organizovat xxxxxxx dražby xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx, rozhodnutí, že xxxxxxx xxxx x xxxxxx, rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxx konkursu, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx částí, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, že xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) údaj o xxxxxx právnické xxxxx xx likvidace,

s) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §8 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx doplňující údaje xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 2 písm. e), §45 odst. 3 xxxx. x) x §45 odst. 4 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx provozování xxxxxxxx podle §27 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx ministerstvo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x z údajů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxx xxxx uveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx je dražebník xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 4 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podané xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx do 2 pracovních xxx xxx xxx jejich xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x údaji vedenými x základním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, adres a xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Nejsou-li xxxx xxxxx shodné, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o této xxxxxxxxxxx dražebníka xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x údaje xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 5 let.

(6) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx ověření xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX

Hlava X

Xxxxxx xxxxxxxx

§4

Xxxxxxxx smlouvy xx xxxxxxx dražbě

Při veřejné xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx ujednání xx xxxxxxxxxx.

§5

Pojištění odpovědnosti

(1) Xxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx být xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Pojištění xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx sjednáno x pojistitele, xxxxx xx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pojištění xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dražebníka nahradit xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x prováděním xxxxxxx dražby xxxx xxxxx xxxxxxx 500 000 Xx na xxxxxx pojistnou událost, x xxxxxxx xxxxxxx xxxx pojistných xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx 1 000 000 Xx.

(4) Ujednaná xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 000 Kč xx každou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Pojistitel xxxx povinné pojištění xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx odstoupit xxxxx x důvodů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§6

Xxxxxxxx xxxx

(1) Dražebník xx xxxxxxx ukládat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx účet xxxxxx x České xxxxxxxxx x banky nebo xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx, xxxxx xx smluvní xxxxxxx Dohody o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky; xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxx použít xxxxx x xxxxx stanovenému xxxxx xxxxxxx.

(2) Peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x veřejnou xxxxxxx xxxxxx součástí xxxxxxxxx xxxxxxxx dražebníka xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxx xx postihnout xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx pro odměnu xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§7

Smlouva o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Veřejnou xxxxxx xxx xxxxxxx xx základě smlouvy x xxxxxxxxx veřejné xxxxxx uzavřené xxxx xxxxxxxxxxx x osobou, xxxxx je oprávněna xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zpeněžit xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx veřejné xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxx“).

(2) Xx-xx navrhovatel xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dražební xxxxxxxx.

(3) Smlouva o xxxxxxxxx xxxxxxx dražby xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxx předmětu xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) způsob xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, x pokud xx xxxxxxxx probíhat xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxx xxxxxx ceny xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx navrhovatel, nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jak xx na její xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx provedena bezúplatně, x

x) xxxx x xxx, xx účelem xxxxxxx dražby xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx kupní xxxxxxx, xx-xx xxxx tak.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nesmí xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxx smlouvy.

(5) Smlouva x xxxxxxxxx veřejné xxxxxx vyžaduje písemnou xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx musejí být xxxxxxx stran této xxxxxxx xxxxxx ověřeny.

§8

Xxxxxxx veřejné xxxxxx

Xxxxxxx xx provedení veřejné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx jinak.

§9

Dražební jistota

(1) Dražebník xxxx xx zájemci x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zaplacení xxxx dosažené xxxxxxxxxx, xxxxxxx veřejné xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx připustit xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx dražební vyhlášky. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx veřejné xxxxxx nesmí xxx xxxx xxx 2 xxxxxxxx dny. Je-li xxxxxxxx jistota xxxxxxxxxx xx formě bankovní xxxxxx, xxxx být xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxx xxxxxxxxxx dražební xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 30 % z xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx 3 000 000 Xx.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nevydražila, xxxxx xxxxxxxxx poskytnutou xxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx upuštění xx xxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx x x případě, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx dražbu xxxxxxxxx.

§10

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

(1) Zájemce x xxxxx xx veřejné xxxxxx xx stává xxxxxxxxxx veřejné dražby xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x účast xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx prokázal xxxxxxxxxxxx svou xxxxxxxxx x xx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x této xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dražební xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx dražební jistota xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx nabytí vlastnického xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx dražby, xxxx xxxx osoby xxxxxxxxx x zavázány společně x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§11

Xxxxx zapisované xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx zapisuje xx xxxxxxx účastníků xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx číslem, x xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx-xx xx, adresou bydliště,

b) xxxxxxxxxx osobu jejím xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx číslem xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx údajem, xx-xx xxxxxxxx, x xxxxxxx sídla.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3 xx seznamu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx spoluvlastnických xxxxxx budou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx, u xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx dražby xxxxxxx xx tohoto xxxxxxxxxxx režimu. Xxxx xxxxx xxxxxx i xxxxx, kdy xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx má xxxxx xxxxxxx veřejné dražby xxxxxxxx x jinou xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x kterého xx podíly xxxxxxxxxxx. X xxxx osobě xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxx xxxxxxx dražby xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx uvede xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dražby xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Je-li xxxxxxx x účast ve xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx x xxxx xxxxxxxx.

§12

Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a v xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx právnické xxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a x xxxxxxx, že xx tato xxxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx obdobného xxxxxx nebo je xxxxxxxxx právnické xxxxx x takovém xxxxxx,

x) xxxxx blízké x xxxxxx podle xxxxxxx x) nebo x),

x) xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx x) xx shodě, osoby xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx a) xxxx x), osoby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx x) x osoby, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx písmene a) xxxx x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx předmětu veřejné xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“),

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx nabytí xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx, který je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx podíl, a

h) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx do seznamu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§13

Dražební xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxx

x) označení xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xx-xx xx xxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxx veřejné xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx, práv x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x závad xx něm xxxxxxxxxx, xxxxx ovlivňují xxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxx stavu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxx xxx,

x) způsob xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx x xxxx x tom, xx ji dražebník xxxx xxxxxx, xx-xx xxxx tak,

g) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) lhůtu x xxxxxx xxxxxx ceny xxxxxxxx xxxxxxxxxx, identifikační xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx, označení osoby, xxxxx se xxxx xxxxx, x označení xxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx x x xxxx xxx xxxxx xxxx,

x) xxxx x xxx, že xxxxxx veřejné dražby xx uzavření smlouvy x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxx xxx,

x) xxxxx, x xxx je xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx stranu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a lhůtu, x xxx je xxxxxx smlouvy o xxxxxxx kupní xxxxxxx xxxxxxx xx vyzvání xxxxx xxxxxx uzavřít xxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx kupní xxxxxxx, xxxxx i xxxxxx, xxxxx xx stran xxxxxxx x budoucí xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxx kupní xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx kupní xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx kupní xxxxxxx, která xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx bylo ujednáno xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jsou-li xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxx určení xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxx vydražitel,

m) xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jejího xxxxxxx, xx-xx požadována,

n) xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx, xx-xx xxxx xxx draženo xxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx x xxx konání xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx xxxxxxxx nesmějí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx veřejné xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dražební xxxxxxxx x centrální xxxxxxxx xxx, xxx x xx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 15 dnů xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Pro xxxxxxxx xxxxxxx dražby xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zkrátit.

(4) Dražebník xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx po xxxx uvedenou v xxxxxxxx 3 na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, zejména xx xxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx bude xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx nelze xxxxxxxxx měnit. To xxxxxxx x případě, xxx dojde ke xxxxxx x rozsahu xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxx váznoucích xxxx xxxxx, v xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xx zjištěna xxxxx x psaní xx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx nesprávnost. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxx, xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dozvěděl.

§14

Xxxxxxxx od veřejné xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x to xxxxxxx xxxxxx navrhovatel xxxxxxxxxx xx zahájení xxxxxxx dražby.

(2) X xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxx x xx xxxxxxxxxxx požádal, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§15

Překážky x konání xxxxxxx dražby

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx dražbu neprovede x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x osobou, xxxxx x tomu nebyla xxxx xxxx oprávněna,

b) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx převést vlastnické xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) navrhovatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x předmětu xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) by xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x jinému xxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx navrhovatele x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx veřejné dražby xxxxx odstavce 1 x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx dražebník xxxxxx xxxxx x xxxxxx skutečnostech xxxxxxxx, xxxxxx xx uveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx dražby

§16

Veřejná xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx do xxxxxxx, x nichž xxxx probíhat xxxxxxx xxxxxx, xxxx být xxxxxxx bezplatně x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§17

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxx jazyce.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx uveřejňují xxxxxxx způsobem, xxxxxx xx xxxxxxxxxx dražební xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§18

Xxxxxxxxx právo

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx dražby xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xx však povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx x x osobě předkupníka.

(2) Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx z xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx ke xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx dražba xxxxx xx po xxxxxxxx xxxx určité doby xx oznámení xxxxxx xxxxxxx xxxxxx předkupníkovi, xxxx, xx-xx tato xxxx xxxxx xxx 2 xxxxxx x xxxxx-xx o zákonné xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx tomto xxxxxxxx udělí xx xxxxxxxxxx konání xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx nabídku vlastníka xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 odst. 2 xxxxxx x státní xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxx být xxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Podá-li xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx, xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx § 2145 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nepoužije; xx xxxxxxx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kupní xxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x předmětu xxxxxxx xxxxxx xxxxx předkupní xxxxx nezaniká.

(8) Má-li xxxxxxxxxx předkupní xxxxx x předmětu xxxxxx xxxxxx, xxxx je xxxxxxxx xxxxx jako xxxx xxxxxxxx.

§19

Xxxxxxxx veřejné xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx prohlášení, že xxxxxxxx veřejnou xxxxxx, x bezprostředně xxxx xxxxx údaje podle §13 odst. 1 xxxx. x) až x). Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §20, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dražby, xxx xxxxxxxx nabídky.

§20

Anglický xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx licitaci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx nabídka xxxxxx alespoň ve xxxx vyvolávací ceny x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxx alespoň o xxxxxxxxx příhoz. Xxxxxxxxx xxxxx příklep xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx nejvyšší xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x podání xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x dorovnání xxxxxxx předkupníka, účastní-li xx xxxxxxx dražby.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx odstavec 2 xxxxxxxxx a xxxxxxx se xxxxx xx xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxx nabídek.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx nesmí xxxxxxxxxx 5 % xxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx licitace xxxx xxxxxxxxx minimální xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx může xxxxxx vyvolávací xxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve stejné xxxx a nebyla-li xxxxxx vyšší xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx losem, xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx.

§21

Holandský způsob licitace

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dražebník xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x udělí xxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx, který jako xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ceny.

(2) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx dražby xxxx předkupník, vyzve xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nabídky.

(3) V xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dražby xxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx více xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx výši, rozhodne xxxxxxxxx losem, xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx.

§22

Ukončení xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx podána xxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx výši xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx žádná xxxxxxx, xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx stejným xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyhláška.

(3) Veřejná xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) bude zahájena xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx x navrhovatel xxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x místo, xxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx údaj, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx znovu xxxxxxxx.

§23

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx smlouva, vyhotoví xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx protokol x xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx uzavřena xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx dražebník xxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxx žádosti xxxxxxxxxxx x xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x vlastníkovi.

(2) Xxxxxxxx x vydražení xxxx být xxxx xxxxxx označen, xxxx x xxx xxx xxxxxxx, zda xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a dále xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxx §25 xxxx. 3 xxxx. x) až f) x

x) xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx identifikačních údajů xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx.

(3) Přílohou xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§24

Xxxxxx vlastnického xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx úhradou ceny xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx cena xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxx x předmětu xxxxxxx dražby zápisem xx xxxxxxxxx seznamu, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx podat xx po xxxxxx xxxx xxxxxxxx vydražením.

(3) Xxxxxxx-xx v xxxx xx uzavření smlouvy xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx právo xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx ustanovení x následné nemožnosti xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, má právo xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx; náklady xxxxxx x odměnu xxxxxxxxxx uhradí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xx smlouvě x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ujednáno xxxxx.

§25

Potvrzení x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx smlouva, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xx byla xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx veřejné dražby xxxxxxxx věc xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx x uzavření xxxxx xxxxxxx příklepem xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx katastru xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx kupní smlouvy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) označení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, popis xxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx jiných xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zaniknou,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vlastníka, xx-xx xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxxxx,

x) označení vydražitele, x xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx dražby xxxx xxxx xxxxxxxx, velikost xxxxxx spoluvlastnických xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxx do majetkového xxxxxx, xxx se xxxxxx nevyjadřují,

f) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, má-li xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx začleněn xx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxx,

x) prohlášení, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vydražitelem xxxxxxxx, xxxxxx údaje x xxxx a xxxxxxx xxxx úhrady, x

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxx xx vázána xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx potvrzení o xxxxxxxx xxxxx smlouvy xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Dražebník xxxxx vydražiteli x xxxxxxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o uzavření xxxxx smlouvy xxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úhrada xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§26

Úhrada xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxx xxxxxx ceny dosažené xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx příklepem xxxxx xxx xxxxxx xxx 10 xxx x xxxxx xxx 90 dnů xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx úhradu xxxx dosažené xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx smlouvy x budoucí kupní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx kratší než 10 xxx a xxxxx xxx 90 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxx smlouvy. Xxxx-xx stanovena xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vydražením xxxxxx xxx 10 xxx, xxxx xxxx xxxxx 10 xxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx úhradu xxxx xxxxxxxx vydražením xxxxx xxx 90 xxx, xxxx xxxx xxxxx 90 xxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, platí xxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xx xxxxx smlouvy. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx vydražitelem xxxxxxxxxx xxxxxxxx jistota, xxxxx xx náklady a xxxxxx x xx, xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx jistoty.

(4) Xxxxxxxxx oznámí, xx xxxx xxxxxxxx vydražením xxxxxx xxxxxxxx, xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx dosažené xxxxxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxxxxx xx uveřejňuje dražební xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx vydražením xxxx xx úhradu xxxxxxx xxxxxxx dražby xxxx xxxxxx dražebníka.

§27

Xxxxxxxxxx xxxxxxx uzavřené xxxxxxxxx

(1) Soud xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx žaloby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, osoby, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx nakládat x xxxxxxxxx xxxxxxx dražby, xxxx toho, xxx xx xx rozhodnutí xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx příklepem xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o žalobě xxxxx odstavce 1.

(3) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx 3 měsíců xxx xxx, kdy se x xxxxxx neplatnosti xxxxxxx dozvěděl, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxx podána x zákonné lhůtě xxxx xxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx smlouvy uzavřené xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx osobě xxxxxxxxx podat xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxxx, že xx xxxxxxx uzavřená xxxxxxxxx xxxxxxxx, dražebník xx xxxxxx xx 5 pracovních xxx xxx dne, xxx xx o rozhodnutí xxxxxxxx, xxxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§28

Zvláštní ustanovení x xxxxxxx xxxxx

(1) Poruší-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx tím xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, prokáže-li, xx xxxxxxxxx veškerou xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx nedošlo.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dražby

§29

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx adresu xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx dražba xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx aktualizaci xxxxx, xxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxxx xxxxxx internetové stránky, xxxxxxx dat xxxx xxxxxx, ztrátou nebo xxxxxxxx, xxxxxxx přístup xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx přihlašující xx xx xxxxxxxxxxxxxx dražebního xxxxxxx, zabezpečenou komunikaci xxxx účastníkem elektronické xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zásahy do xxxxxxx elektronické xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Pravidla xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx alespoň xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx x nimi xxx xxxxxxxxx seznámit, x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx musejí xxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx. Za místo xxxxxx xxxxxxxxxxxx dražby xx považuje xxxxxx xxxxxxxxxxx stránky, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Lhůta xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx kratší než 10 minut.

(4) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx v xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kde xxxxxxxxxxxx xxxxxx probíhá. Xxxxxxx- xx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1 xxxxxx, xx dražebník xxxxxxx prodloužit lhůtu xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o 1 xxxxxx, x xx x opakovaně. Xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx odešle xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dražby xx xxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx pošty.

(5) Před xxxxxxxxx nabídky musí xxx účastník elektronické xxxxxx xxxxxxx elektronickým xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx podat xxxxxxx x xxxxxx výši, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dražebním xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx výše nabídky x xxxxxxxxxxxxx dražebním xxxxxxx.

(6) Je-li x xxxxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, prodlouží xx lhůta pro xxxxxxxx xxxxxxx tak, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) X xxxxxxx licitace xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx příklep xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx podávání xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx holandským způsobem xx příklep xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx nabídky, pokud xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx po 3 xxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(8) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dražby xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§30

(1) Dražebník xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dražby, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx účastníků xxxxxxxxxxxx dražby x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx elektronického xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx elektronické xxxxxx x

x) xxxxxx x xxxxxxxxx chybovém xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx elektronické xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx lhůtě 5 pracovních dnů xxx xxx konání xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Záznam xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx být xxxxxxx x chráněn xxxxx xxxxxxxxxxxxx přístupu, změně x xxxxxxx xxxxxxx xx dobu 5 xxx.

Xxxxx II

Zvláštní xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

§31

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx veřejná xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx vyvolávací cena xxxx xxxx xxx 200 000 Kč, x xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx,

x) veřejné dražby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxx konané na xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx veřejné dražby xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, likvidačním xxxxxxxx xxxx notářem, který xxx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx provedením xxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo jiného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx o podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx, x xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx některých xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx X pouze §8, §9 xxxx. 1, 4 a 5, §28 odst. 2 a §29 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx být xxxxxxxx podle §5.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dodatky k xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx podle tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx k uveřejnění xxxxxxxxx provádějící xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, splňují-li xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dokumentů nebo xxxxx uveřejňovaných xxxxx xxxxxx zákona.

Xxxxx XXX

Xxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

§32

Xxxxxx xxxxxx

(1) Nucenou xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, x které xx navrhovatelem dražební xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx rozumí osoba, xxxxx pohledávka je xxxxxxxxx zadržovacím xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dražby.

(3) Xxxxxxxxxxxxx nucené xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx věřitel, xxxxx pohledávka je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vykonatelným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx vykonatelným xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx výkon xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxx pro xxxxx rozhodnutí“).

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx o budoucí xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxx dražbě xxxxx xxxxxxxxxx podle §21.

(6) X xxxxxxxxx nucené xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxx povolení xxxxx živnostenského xxxxxx (xxxx jen „xxxxxxx“).

§33

Další xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx dražeb

(1) K xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dokumentů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx podmínky x xxxxxx x zaplacení xxxxxxxxxx x

x) základní xxxxxxxx xxxxxxx dražebníka xxx výkonu dražební xxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxx xxxxxx, jakým xxxxxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nucené xxxxxx xxx, xxx chránil xxxxx xxxxxxxxxxxx, účastníků xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx osob, jejichž xxxxx mohou xxx xxxxxxx dražbou dotčena.

(2) Xxx vydání xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §5, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínku xxxxx §34 nebo xxxxx xxxxxxx neprokáže, xx xx předpoklady xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxx xxxxxxxxxxxx nesouhlasné xxxxxxxxxx.

§34

Pojištění odpovědnosti

Ujednaná xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s prováděním xxxxxx xxxxxx musí xxxxx xxxxxxx 5 000 000 Xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx nejméně 10 000 000 Kč.

§35

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx určeny.

§36

Vyloučení xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx dražby

(1) Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxx xxxxxx.

(2) Dražebník x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx blízkými xxxxx osobami v xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx xxxx obdobném právním xxxxxx.

(3) Dražebník x xxxxxxxxxxx nesmí xxx xxxx xxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx nebo xxxxx právnické osoby x xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) tichého xxxxxxxxxx x podnikatele,

c) xxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx, kontrolního xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v takovém xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx právnické osoby.

§37

Xxxxx dražebníka xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Dražebník xx xxx přípravě xxxxxx dražby oprávněn xxxxxxxx xx spisů x dalších xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx soudu xxxx rozhodce xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nucené xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx týkajících xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x držení vlastníka x xxxxxxxxx si x xxxx xxxxx x xxxxxx. Vlastník xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nezbytnou xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxx oprávnění xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx nucené dražby xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x úředně xxxxxxxxx xxxxxxx navrhovatele x xxxxxxxxxx.

(3) Vlastník, jakož x ten, kdo xx xxxxxxxx právo x předmětu xxxxxx xxxxxx, má xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x uzavření xxxx xxxxxxx s úředně xxxxxxxxx xxxxxxx navrhovatele x dražebníka xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx veškeré informace, xxxxx jsou xx xxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x o xxxxxxx s předmětem xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx.

§38

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx musejí xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx nepřiměřené xxxxxxxx x obvyklé xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx vydražením.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx hradí x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nucené xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx odměny xxxxxxxxxx xxx daně x přidané hodnoty xxxx xxxxx xxx xxxx dosaženou vydražením

a) xx 1 000 000 Xx xxxxxxx 5 % x xxxx xxxxxxxx vydražením,

b) x xxxxxxx 1 000 000 Kč xx 5 000 000 Xx nejvýše 50 000 Xx xxxxxxxxx x 4 % x xxxxxx xxxxxxxxxxx 1 000 000 Xx,

x) x xxxxxxx 5 000 000 Xx xx 10 000 000 Xx xxxxxxx 210 000 Xx xxxxxxxxx x 3 % x částky xxxxxxxxxxx 5 000 000 Xx,

x) x xxxxxxx 10 000 000 Xx xx 50 000 000 Xx xxxxxxx 360 000 Xx zvýšených o 2 % z xxxxxx přesahující 10 000 000 Xx,

x) xxx 50 000 000 Kč xxxxxxx 1 160 000 Xx xxxxxxxxx o 1 % x xxxxxx xxxxxxxxxxx 50 000 000 Xx.

(4) Xxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx xxxxxxx 5 000 Xx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na úhradu xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, uhradí xxxxxxx nucené dražby xxxx odměnu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, není-li xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx dražby xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx dražebníkovi, aniž x nucené dražbě xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx ve xxxxxxx x xxxxxxxxx nucené xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nehradí, xxxxxxx-xx x nucené xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx dražebníka.

§39

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx dražby

(1) Smlouva x xxxxxxxxx nucené xxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx a

c) odměnu xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Smlouva x provedení xxxxxx xxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx §13 odst. 1 xxxx. x).

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx musejí xxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Vyvolávací xxxx movité xxxx xxxx xxxxx nejméně xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx nejméně xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx x provedení xxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx přílohou xxxx být xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, listiny dokládající xxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx dokládající xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx splatnost, nevyplývají-li xxxx skutečnosti již x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Je-li xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx dražby xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x nelze-li xxxxx jiného právního xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx dražba xx xx provést, provede xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx možno xxxxxxx, xxxxx xx smluv x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx dříve xxxxxx, x xxxxxxx-xx x dohodě xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx dražbu xxxxxxx.

§40

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o provedení xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx oznámení x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx dražby xx 10 pracovních xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx vlastníkovi, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx předmětem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zašle xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx o uzavření xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a předmětu xxxxxx xxxxxx a

b) xxxxxxxx titulu xxx xxxxx rozhodnutí.

(4) Od xxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x provedení nucené xxxxxx, xxxxxxxx nesmí xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, zatížit xxxx xxxxx xxxx právní xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx nucené xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dražby xxxx dluhy nebo xxxxxx snižující jeho xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nakládat s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx 4 xx nepostupuje, xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo neuhradil-li xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, upustil-li dražebník xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §47 odst. 1 xxxx bylo-li xxxxxxxxxx x neplatnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx oznámí xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxxxxx nucené dražby xxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx zaplacena xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x nekoná-li xx xxxxxxxxx nucená xxxxxx, xxxxxxx-xx dražebník xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx §47 xxxx. 1, oznámí xx xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxxx katastrálnímu xxxxx x výmazu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§41

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx cenou, x xxx budou xxxxxxxxxx x práva x předmětem xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxx ovlivňují xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx závad, které x xxxxxxxx převodu xxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxx. Xxxxxxx nesmí xxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 9 xxxxxx. Xxxxx xx hodnota xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nové xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx dražby xxxxxxxx xxx, xxxx xxx xxxxxxx cena předmětu xxxxxx xxxxxx stanovena xxxxxxxxx posudkem.

(2) Vlastník xxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx u sebe, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx výzvě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx ocenění předmětu xxxxxx xxxxxx. Xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx musejí xxx xx xxxxx stanoveny x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxx se prohlídka xxxx xxxxxxxx 3 xxxxx po xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx vlastník xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx předmět xxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx jej xxxxxxx xx základě xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x dispozici.

§42

Xxxxxxxxx předmětu xxxxxx xxxxxx

(1) Před zahájením xxxxxx dražby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx předmětu xxxxxx xxxxxx. Je-li xx vzhledem x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx neúčelné, xxx xxxxxxxxx nahradit xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx nucené dražby. Xx-xx xxxxxxxxx nahrazena xxxxxxxxx záznamem předmětu xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx v xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxx záznamem xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Místo, datum x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stanoví s xxxxxxx xx xx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx dražby xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx nucené xxxxxx xxxx xxx xxx prokázání xxxxxxxxxx; xxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx ani povinnosti xxxxxxxxx jiným právním xxxxxxxxx xxxxxx uložené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx nucené xxxxxx x xxxx, xxxxxxxx řádnou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx možností.

§43

Xxxxx x nucené xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx také

a) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx dražbě xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxx, mezi níž x některou x xxxx xxxxx xxxxxx x) až x) xx xxxxx

1. xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxx člena xxxxxxxxx osoby x xxxx právnické xxxxx,

3. xxxxxxx společníka x xxxxxxxxxxx,

4. člena xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx orgánu právnické xxxxx x xxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxx právnické xxxxx x takovém orgánu xxxx právnické osoby x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

5. xxxx jednajících xx xxxxx, xxxxx ovládající x ovládané nebo xxxx xxxxxxxxxx stejnou xxxxxxxxxx xxxxxx.

§44

Dražební xxxxxxxx nucené xxxxxx

(1) Xxxxxxxx vyhláška xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) údaj x xxx, xx xxx x nucenou dražbu, x jde-li x xxxxxxxxxx nucenou dražbu, x xxxxx údaj,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx,

x) obvyklou xxxx xxxxxxxx nucené xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx mohou x xxxxxxxxxx přihlásit xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x

x) výčet řádně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Dražebník xxxxxxx xxxxxxxxxx dražební xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx x ní xxxx xxxxxxxxxx alespoň xx xxxx 30 xxx xxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx x této xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx místě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, x x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, kde xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx předměty xxxxxx dražby xxxxxxxxxxx xxxxxx zkáze může xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Nejpozději 30 dnů přede xxxx xxxxxxxx nucené xxxxxx zašle xxxxxxxxx xxxxxxxx vyhlášku nucené xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx věřitelům,

b) xxxxxxxxxxx,

x) dlužníkovi,

d) osobě, xxxxx xx x xxxxxxxx nucené xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx osvědčujících xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x ním,

e) obci, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx předmět xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxx dražební xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx desce, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx dražby xxxxxxxx xxx,

x) xxxxxx xxxxx vykonávajícímu xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, společníka xxxx xxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx stát nebo xxxxxx samosprávný celek,

g) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxx daně, v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx místo xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx ředitelství xxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx věc, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a

j) xxxxxxxxx pojišťovně xxxxxxxxx, x xxxxx mu xxxx xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx řádně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nucené xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, co xxxx xxxxxxxxxx přihlášena x xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, co xx dozvěděl x xxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxxxx dražebního xxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx ke xxxxx x osobě xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx změně dodatkem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyhlášce nucené xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, xx xx x změně xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx vyhlášku xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx x).

§45

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Dražební xxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejpozději xx 5 pracovních xxx xxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx nucené xxxxxx předmětu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx kratší xxx 30 xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pohledávku xxxxxxxxxx xx uplynutí xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx nucené xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx věřitele xxxxxxxx také xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx a xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správou xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx předmětem xxxxxx xxxxxx tato xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx pohledávku xxxxxx příslušenství xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, výši x xxxxxxxxx právem x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx související xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x pozemku xxxxxx vznik x xxxx xxxxxxxxxx listinami x xxxxxxxxx xxxx x úředně xxxxxxxx xxxxx x dále xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx žalobou podle xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx úředně ověřen.

(4) Xxxxxx-xx přihlášená pohledávka xxxxx doložena, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx věřitele xxxxxxxx. Xxxxxxxx věřitel je xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pohledávky, xx xxxxxx došlo xx xxxxx xxxxxxxxxx.

§46

Xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxx xxxxxx nejpozději xx jejího xxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx zástavce, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx zanikl xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§47

Překážky x xxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x již xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže

a) vyjde xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx byla xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx není xxxxxxxxx,

x) xxx není platná xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) byl nařízen xxxxx rozhodnutí soudem xxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx předmětu nucené xxxxxx nebo jeho xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx daně exekuční xxxxxx x xxxxxxx xxxx správě předmětu xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx,

x) byla x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx oznamuje zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx se xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zahájením xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx nucené xxxxxx xxxx jeho xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx rozhodnutí orgánu xxxxxxx moci x xxxxxxxxxx opatření, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx nebo podání xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prodeje xxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx o provedení xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx takovému xxxxxxxxx xxxxxxxx nucené xxxxxx, x jehož xxxxxxxx xxxxxxx předmětu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxx, xx by provedením xxxxxx xxxxxx došlo x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx předpisu.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, vlastníka x dlužníka o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x x důvodu jejího xxxxxxxxxxx nebo ukončení. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx způsobem, xxxxxx xx uveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §15 se xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§48

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Ten, xxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx není přípustný, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx žalobou x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx určení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dražby.

(2) Xxxxxx xx xxxxxx nepřípustnosti xxxxxxx xxxxxxxx nucené xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx 5 xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xx-xx ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prodeje xxxxxxxx nucené xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx až xxxx, xxx xxxx x xxxx žalobě pravomocně xxxxxxxxxx.

§49

Osvědčení xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx cena xxxxxxxxx 2 500 000 Xx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx notářským xxxxxxx. Xxxxx notáře x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zajistí xxxxxxxxx.

§50

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx nucená dražba xx dražba xxxxx xxxxxxxx xxxxxx dražby x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po nucené xxxxxx, v xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx cena xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx 70 % xxxxxxxxxx ceny xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx zajišťovat nové xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx x dispozici xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxx opakované xxxxxx xxxxxx.

§51

Xxxxxx xxxx dosažené xxxxxxxxxx

(1) Lhůta xxx xxxxxx ceny dosažené xxxxxxxxxx nesmí být xxxxxx xxx 30 xxx x xxxxx xxx 90 xxx xxx xxx ukončení xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vydražením kratší xxx 30 dnů, xxxx xxxx lhůta 30 xxx. Pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx úhradu xxxx xxxxxxxx vydražením xxxxx xxx 90 xxx, xxxx tato xxxxx 90 xxx.

(2) Vydražitel xxxxxx cenu dosaženou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

§52

Odevzdání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Předchozí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x doklady, xxxxx xx k předmětu xxxxxx dražby vztahují, xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o uzavření xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxxx. Je-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, předá ji xxxxxxxxx vlastník xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Dražebník xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o odevzdání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; x protokolu uvede xxxxx označení předchozího xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx dražby xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a popis xxxx x předmětem xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx.

(3) Protokol x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podepíší xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; odmítne-li xxxxxxxxx xxxxxxxx protokol xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx vlastník obdrží 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 2 stejnopisy.

(4) Xx-xx xxxxxxx nucené xxxxxx xx xxx moci xxxxx xxxxx, vykoná xxxxxxxxxx předchozího xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3.

§53

Rozvrh a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx po xxxxxxxxxx nákladů xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxx zajištěné xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx související xx xxxxxxx domu x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxx jedné xxxxxxxx xxxx dosažené vydražením,

c) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx sloužící xx xxxxx jmenovité xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem x xxxxxxxx nucené xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx všechny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, uspokojí xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(4) Dražebník xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dražebním xxxxxxxxx xx lhůtě 10 xxx xx xxxxxx ceny xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Nabývá-li se xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dražby xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx předá xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx lhůtě 10 xxx od xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx zbývající xx uspokojení xxxxxxxxxx xxxxx dražebník xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx lhůtě 10 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx veřejného xxxxxxx, dražebník xxxxx xxxx částku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx lhůtě 10 xxx od xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x předmětu nucené xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 4 nebo 5 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx předchozímu vlastníkovi, xxxxx xx xxxxxxxxx xx soudní úschovy.

(7) Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx vůči vlastníku xxxxxxxx, xxxxx tato xxxxxxxxxx xxxx uplatněna xxxxxxx x soudu xxxxx části xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 6.

§54

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X uspokojení xxxxxxxxxx vyhotoví xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxxx x uspokojení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvede

a) xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxx nucené dražby,

b) xxxxxxxx předmětu xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx předchozího vlastníka x dlužníka,

e) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx nucené xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxx xxxx x xxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, a

g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nebyly xx do vzniku, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dražby xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx pohledávek xxxxxxxxx xxxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx od xxxx vyhotovení navrhovateli, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxx svou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§55

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx řádně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx první x xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dražby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dražby; to xxxxx x o xxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx předmětu xxxxxx xxxxxx.

(2) Zástavní xxxxx x xxxxxxxx nucené xxxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx řádně xxxxxxxxx přihlášenou xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx x pořadí, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x zákazu zcizení x zákazu zatížení xxxxxxxx xxxxxx dražby.

§56

Xxxxxxxxxx kupní smlouvy xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx rozhodne x neplatnosti xxxxx xxxxxxx uzavřené xxxxxxxxx x nucené xxxxxx xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx nucené xxxxxx, předkupníka, xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx zakázáno s xxxxxxxxx xxxxxx dražby xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xx jejichž xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx.

§57

Xxxxx z xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx nemá xxxxx x vadného xxxxxx.

§58

Zvláštní ustanovení o xxxxxxx škody

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx vznikla neoprávněným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dražebním xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx, xx vynaložil veškerou xxxx, xxxxxx lze xxxxxxx požadovat, aby xx xxxxx nedošlo. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pohledávku x rozporu s xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ke xxxxxx xxxxx xx xxxxx přihlášení, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXXX

§59

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dražeb xxxxx tohoto zákona xxxxxxx ministerstvo.

§60

Xxxxxxxx k xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dražebníkovi xxxxxxxxx odstranit xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tomu, že xxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxx xxx xxxxxxx xxxxx podle tohoto xxxxxx a protiprávní xxxx xxxx; x xxxx stanoví xxxxxxxxxx xxxxx.

§61

Xxxxxxxxx

(1) Dražebník se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxx §5,

b) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §13 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13 odst. 3,

x) xxxxxxxxx změní xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x §13 xxxx. 5,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x),

x) nepředá stejnopis xxxxxxxxx x uzavření xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §25,

x) xxxxxxx do xxxxxxxxx evidence xxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §30, xxxx

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxx §60.

(2) Xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dražby xxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 x §44 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx xxxxx dražební vyhlášku xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §13 xxxx. 5,

c) nepředá xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nucené xxxxxx xxxxx §30,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §34,

x) xxxxxxxxx uveřejnění xxxxxxxx vyhlášky xxxxxx xxxxxx podle §44 xxxx. 2 xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dražby xxxxx §44 odst. 2 xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dražby osobám xxxx xxxxxxx podle §44 odst. 3,

h) xxxxxxx nucenou dražbu x rozporu s §47 odst. 1 xxxx. x), b), x), d), x) xxxx x),

x) nerozvrhne xxxxxxxxxx podle §53 xxxx. 1 xxxx 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §53 odst. 4 xxxx 5,

x) xxxxxxx xxxxxx odpovídající výši xxxxxxxxxxxx pohledávek xx xxxxxx úschovy xxxxx §53 odst. 6 xxxx 7, xxxx

x) xxxxxxx protokol x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §54 xxxx. 3.

(3) Xx přestupek xxx xxxxxx pokutu do

a) 250 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) nebo h) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) 500 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx f) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), b), x), x), x) xxxx x), nebo

c) 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. a) xxxx x) nebo xxxxxxxx 2 xxxx. x), e), h) xxxx x).

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§62

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 6 a §29 xxxx. 2 věty xxxxxxxx.

§63

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Dražba xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx uzavřené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xx související xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

(2) Xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx opakované xxxxxx uzavřené přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 26/2000 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx uveřejňují x archivují xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x. 26/2000 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx po xxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§64

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušují se:

1. Xxxxx x. 26/2000 Xx., x veřejných xxxxxxxx.

2. Část osmnáctá xxxxxx x. 120/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (exekuční xxx) x o změně xxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxx xxxx xxxxxx č. 517/2002 Xx., kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx x mění xxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zákona x xxxxxxxxxxx.

5. Xxxx xxxxxxx zákona č. 377/2005 Xx., o xxxxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx).

6. Xxxx třetí zákona x. 56/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

7. Xxxx xxxxx xxxxxx x. 315/2006 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 26/2000 Sb., x xxxxxxxxx dražbách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony.

8. Xxxx xxxx xxxxxx č. 110/2007 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx ústředních orgánů xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

9. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 182/2006 Sb., o xxxxxx x způsobech xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

10. Část xxxxxxx xxxxx zákona x. 7/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony.

11. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pohybu xxxxxx.

12. Xxxx dvanáctá xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/1963 Sb., občanský xxxxxx xxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další související xxxxxx.

13. Část xxxxxxxx xxxxxx x. 399/2012 Xx., o xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx.

14. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva.

15. Xxxxx č. 167/2015 Xx., kterým se xxxx zákon č. 26/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

16. Xxxx xxxxxxxx zákona x. 375/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a řešení xxxxx xx finančním xxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

17. Xxxx xxxxxx xxxxxx x. 51/2016 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx Xxxxx republiky a xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx.

18. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 298/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 121/2000 Xx., o právu xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

19. Xxxx xxxxx xxxxxx x. 291/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 26/2000 Sb., x veřejných dražbách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

20. Xxxxxxxx xxxxx č. 168/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx.

21. Xxxxxxxx x. 18/2014 Sb., x stanovení xxxxxxxx xxxxxxx xxx elektronické xxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXX

§65

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2024.

DŮVODOVÁ XXXXXX

A. XXXXXX ČÁST

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x zákazu xxxxxxxxxxxx x ve xxxxxx x rovnosti xxxx x žen

V xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x. 26/2000 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů (xxxx xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxx „ZVD“). Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxx osoby xxxxxxxxx xx zcizení xxxx), x xxxx dražbami xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx je xxxxxxx o veřejných xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx skutečnost, xxxxx působí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx [xxxx. xxxxxxxx x §2 písm. x)]. Konsensuální povaha xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx smlouvy a xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxx xxx „xxxxxxxx zákoník“ xxxx „XX“), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dražbu xxxx xxxxxx uzavření smlouvy (§1771 XX). Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prováděnými xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx novela xxxxxx x xxxxxxxxx dražbách xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2006.

Důležitou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx nadále právě xxxxxx transparentnost x xxxxxx jistota. Veřejná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dražeb xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx zveřejňování informací xx xxxxxxxx portále xxxxxxxxx adresa.

Popis xxxxxxxxxx xxxxxxxx stavu xx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx x hodnocení xxxxxx xxxxxxxx (XXX).

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx principů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx diskriminace x ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx zabývá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

- xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vztahu k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

1. xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxx ZVD a xxxxx §1771 xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXX, xxxxx xxxxxx problematika xx xxx xxxxxxxxxx upravena xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx předpise x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx již xxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx XXX, xxxxx xx xx přijetí xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx x. 89/2012 Xx., občanský xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v XXX, xxxxx xxxx xxxxx xx xx XXX xxxxxxxxxx.

- xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx prováděných xxxxxxxxxxxx - možnost xxxxxxxx xxxxxx x elektronicky xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x. 396/2012 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 99/1963 Xx., občanský soudní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxx od 1. xxxxx 2013. Xxxxxxxxxx ZVD xx xx xxxx uvedeného xxxxxx xxxxxxx xx x průběhu legislativního xxxxxxx, x xx xxxxx bez xxxxxx Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx (xxxx xxxx „xxxxxxxxxxxx“) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vycházela x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx č. 99/1963, xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (§330a). Z xxxx xxxxxx úpravy xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, které xxxx x procesní xxxxxx podle XXX xxxxxx aplikovatelné. Xxxxxx xxx tomu xxxx x s použitím xxxxxxxxxx, xxxxx XXX xxxxxxxxx. K xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx novelou XXX xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx rekodifikace xxxxxxxxxx xxxxx. Touto xxxxxxx bylo ministerstvo xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x. 18/2014 Xx., x xxxxxxxxx podmínek postupu xxx elektronické xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx 30. xxxxx 2014. X xxxxxxx legislativního xxxxxxx xxxxxxxxxx xx uvedené xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, že samotný xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx být xxxxxxx xxxxx v xxxxxx a vyhláška xx xxxx řešit xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx je úprava xxxxxxx elektronických dražeb xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxx připravovaného xxxxxx zákona,

- neexistující xxxxxx xxx porušení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - stávající znění XXX neupravuje xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených ZVD, xx které by xxxx možné dražebníkovi xxxxxx peněžitou xxxxxx. Xxxxxxx sankcí přispívá x situaci, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení XXX x xxx, xx xxx xx xxxx xxxxxxx nehrozí xxxxx xxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X tomu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx značně limitované x xxxxxxxxx dražebník xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonné xxxxxxx,

- nadbytečná xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx a odůvodnění xxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx regulace (XXX).

Xxxxxx xxxxxx xxxx nevytváří xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx k rovnosti xxxx a xxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x samostatné zprávě x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx regulace xxxxx xxxxxxxx zásad (XXX).

3. Vysvětlení nezbytnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

- xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx - právní xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xx omezena xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx x duplicitní xxxxxx xxxx, xx xxx stanoví občanský xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx, xx jsou x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx jsou prováděny xxxxx xxxx xxxxx XXX.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx XXX x xxxxx §1771 xxxxxxxxxx zákoníku: Xxxxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výkladové a xxxxxxxxx problémy, xxxxx xxxxx x právní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob. Xxxx dražebníků xxxxx xxxx primární § 1771 občanského xxxxxxxx x bez xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x ZVD, x xx právě x xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx.

X praxi xx xxx xxxxx x 50 % xxxxxxx xxxxxxxx xxx. „xxxxxx xxxxx §1771 xxxxxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx pohled x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dražby xxxxxxxxxxx xxxxx XXX. X xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx stejného xxxxxxxxxx x vytváří xx xxxxxxx dokumenty, xxxx xx xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxx xxxxx smlouvy xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx kupní. Zde xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx §1771 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx x xxxxxx je xxxxxxx uzavřena xxx xxxxxxxxx. Xxxxx se xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx smlouvy xxxxx xxx x xxxxxxxx udělení příklepu, xxx smlouva neexistuje x písemné formě, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx právní xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx problémem x xxxx xxxxxxxxxx zapsaných xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx §560 xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx §1771 xxxxxxxxxx zákoníku tedy x těchto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx.

Xxxxx model x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx své xxxxxxxxxx (xxxxxxx doplatí xxxx xxxxxxxxx vydražením), xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx odmítne uzavřít xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podobě. Účastníci xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx právní nejistoty, xxxxx xxx zcela xxxxx smyslu xxxxxx, xxxxxxx jednoznačného x xxxxxxxxxxxxxxx způsobu realizace xxxxxxx.

X xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předkladatele xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx §1771 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx týká xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx samosprávy xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxx xx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx transparentních x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx ustanovení ZVD, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx předpise x xxxxxx xx xxxxxxxxx právním xxxxxxxx xxx xxxxxxx svého xxxxxxx: X ZVD xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx souvisejícím xxxxxxx předpise. Důsledkem xxxx xxxx x XXX xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxx. Ustanovení obsažená x ZVD xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx tohoto xxxxxx, xxx úprava xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx právních předpisech xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx ve xxxxxxxxxx právním předpise.

Neaplikovatelnost xxxxxxxxx ustanovení XXX, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku x xxxxxxxxxxxxx předpisů xxxxx xxxxxxxxxxxxxx: Zákon xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx splnění xx xxxxxxx do xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx zákon x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx užívané x XXX, xxxxx xxxx xxxxx xx xx XXX xxxxxxxxxx: Používání xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x XXX, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx docházet x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kdy např. XXX používá xxxxx „xxxxxxx“ v xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx pojem „xxxx“.

- xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx elektronicky - x xxxxxxxx době xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx roztříštěna x xxxxxx a xxxxxxxxxx právním xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx obsažena xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Uživatelé právní xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx situace x pravidlech xxx xxxxxxxxx elektronických dražeb xxxxxxx orientují. Xxxx xxxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nezná x nerespektuje. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX jen xxxxxx xxxxxxxxx význam xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obsažených x XXX, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx normuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxx právní síly.

- xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx zásadních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxx xxxx efektivní xxxxxxxx, xxx působit xx xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxx pravidla. Xxxxxxx xxxxxxxxxx při vědomí xxxx, xx v xxxxxxx zjištěného pochybení xxx prakticky xxxxxxx xxxxx výrazný postih (x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, která xxxx považována xx xxxxxxxx povinností x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxx xxxxx motivováni xx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zasahují x xxxxxx činné x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx skutkové xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Kontrolní xxxxxxxxx xxx mohou sloužit xxxx důkazy v xxxxxxxx xxxxxx.

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx adresátů xxxxxx - x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxx zaměřenými na xxxxxxx snižování administrativní xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx státní správy xx xxxxxx tento xxxxxxx eliminovat x xxxxx xxxxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (XXX).

4. Zhodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx XX

Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xx v xxxxxxx x xxxxxxxxx principy x ústavním pořádkem XX.

5. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x předpisy Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx soudních xxxxxx Evropské unie xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x s xxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx

Xxxxx xxxxxx předpokládá zpracování xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x to xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2016/679 ze xxx 27. dubna 2016 x xxxxxxx fyzických xxxx x souvislosti xx zpracováním osobních xxxxx x x xxxxxx pohybu těchto xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/ES (xxxxxx nařízení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx „XXXX“). Xxxxx zákona xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx uvedeného xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx základních xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Osobní xxxxx, uvedené v xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx platných xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x obecným xxxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxx zákona xxxx v xxxxxxx x xxxxxx Evropské xxxx.

Xxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů Xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxx nevztahují.

6. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jimiž xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx, se xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxxxxxxx hospodářský x xxxxxxxx dopad xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx prostředí, xxxxxxxx xxxxxx

Xxxx právní úprava xxxxxx se vznikem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx bude xxxxxxxxx Ministerstvo xxx xxxxxx rozvoj. Náklady xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxx uvažovány xx výši 8 131 200 Xx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx přibližně 500 xxx. Kč. Xxxx xxxxxxx budou xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxx xxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx rozpočet. Návrh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxx xx porušení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pokuty. Xxxxxx z těchto xxxxx xx xxxxxxxx xx výši 1 xxx. Xx ročně.

Návrh xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx dražebníky (podnikatele). Xxxxxxxxx se projeví xxxxxxxxx zjednodušením xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zátěže x xxxxxxxx xxxxxxx souvisejících x přípravou a xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx elektronických dražeb, x to xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx samosprávné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx soukromého xxxxxxx spočívající xxxxxxx x xxxxxx zveřejňování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zrušení xxxxxxxxxx odhadu x xxxxxxxxx u dražeb xxxxxx xxx xxxxxxxx x značném xxxxxxx xxxxxxxxx xx ověřené xxxxxxx, snížení xxxxxx xxxxxxxxx pojištění, zvýšení xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx notářem x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx přínosy xx výši 28 460 003 Kč xxxxx.

Xxx tzv. aukcionáře, xxxxx realizovali dražby xxxx xxxxx XXX, xxxx nová xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx. o xxxxxxxxx xxx pojištěn x odpovědnosti xx xxxxx xxxx o xxxxxxx elektronických dražebních xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx vyhláškou. Splnění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx výši 7 449 407 Xx xxxxxxxxxxx a 2 219 235 Xx xxxxx.

8. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx

X xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nedochází xx xxxxx dopadu xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx ministerstvo x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx, x. p., xxxx xxxx vytvořena xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxxx. Při vedení xxxxxxxxx evidence veřejných xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx související x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

X xxxxx xxxxxxxxx korupčních xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x možnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kontrolním xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x provádění xxxxxx.

10. Zhodnocení dopadů xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx nebo obranu xxxxx.

X. XXXXXXXX ČÁST

K §1

X xxxx. 1:

Ustanovení xxxxxxxx předmět xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, přičemž xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx č. 280/2009 Xx., xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx obecná xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dražeb xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XXX a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx hlavy X, xxxx-xx v xxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx III) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx pravidla provádění xxxxxxxxx dražeb (xxxxx X), xxxx zakládají xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx zpeněžení xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx práva, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přísnější xxxxxxxx, xxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx dotčených osob.

Nucenou xxxxxx je xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§29 x 30), ale xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx movitých xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XX [xxx §31 xxxx. 1 xxxx. x)].

X xxxx. 2:

Xxxxxxx dražba xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx způsob xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx § 1771

občanského zákoníku. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxx specifickou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §1771 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx především s xxxxxxx xx její xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §1 xxxx. 2.

Xxxxx xxxxxxx dražby podle xxxxxx xxxxxx xxxx:

- xxxxxxxxx xx obrací xx předem xxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxx xxxxxxxxxx jednání je xxxxxxxx kupní xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx smlouvě,

- xxxxx xxxxxxx (resp. xxxxxxx x budoucí xxxxx xxxxxxx) xx xxxxxxx s osobou, xxxxx za stanovených xxxxxxxx podá xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxxx irelevantní, xxx xxxxxxxxx uděluje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx okamžikem příklepu. Xxxxxxxx dražbou xx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, bez ohledu xx to, x xxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxxx) má x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxx xxxxxxx dražbě xxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxx (§4) kogentně stanovena xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [xxxx. §12 odst. 1 xxxx. g)] x xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxx právo.

Dražby xx především aukce, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebudou xxxxxx xxx působnost xxxxxx zákona. Bude xx xxxxxx například x xxxxxx xx xxxxx: - mezi xxxxxxxxx okruhem xxxx, - u xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxx, např. nájemní xxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx dražby v xxxxxxxxxx xxxxxxx naplněny, xx povinností xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx platí xxx veřejné dražby xxxxxxxxx movitých věcí xxxxxxxx x §31 xxxx. 1, xx xxxxx xx xxxxxxx x části xxxxx xxxxx X xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (§31 xxxx. 2 xx 4).

Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx neupravené xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

X §2

X xxxx. 1:

Xxxxxxxxxxx je xxxxx §2 odst. 1 xxx, kdo xxxxxxxx xxxxxxx xx smyslu §420 občanského xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxx provozovanou samostatně, xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx zisku. Xxxxx „xxxx xxxxxxxxxx“ xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx dražeb, xxxxxxx xxxxxx. Kdo xxxxxxx xxxxxxxx dražbu xxxx xxxxxxxx §420 xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. nahodile), xxxx dražebníkem, xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx oboru xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx užitým x §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 257/2016 Xx., x spotřebitelském xxxxx, x x §2 xxxx. b) xxxxxx x. 39/2020 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

X hlediska xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx zákoně xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx dražeb (x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xx základě veřejnoprávního xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxx x xxxxxxxxxx xxx příslušného živnostenského xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx a x xxxxxx zákona xxx xxxxxxx zvláštní xxxxxxxxxxxxxx x správněprávní odpovědnost.

Pod xxxxxxxx regulaci xxxxxxxxx xxxxxx tak, vzhledem x definici xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zákoníku, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nahodilé xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dražby pořádané x xxxxx nejrůznějších xxxxxxxxxx xxxx.

X xxxx. 2:

Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu x xxxxxx organizace, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx majetku, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx postavení xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zejména Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx složkou státu.

Dále xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx provádí xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx majetku, x xxxx xx oprávněn xxxxxxxx. Územním xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, x to x xxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 131/2000 Sb., x xxxxxxx městě Xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx vyplývající. Městským xxxxxx x městským xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx postavení xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx svým xxxxxxxx xxxxxxx městským xxxxxxx xxxx xxxxxxxx částem xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx částí xxx xxxxxxxxx x tímto xxxxxxxx. Xxxxxxx nakládáním xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxx, včetně xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx. Městský xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx v takovém xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx než xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx složkám xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dražit majetek, x xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx oprávněny xxxxxxxx, xxx x xxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxx to xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxx jde x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx není x xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx například x xxxxx (§1054 odst. 2 občanského zákoníku) xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx podle §20 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xx xxxxx o xxxxxx připuštěnou xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx době xxxxx nemá x xxxxxxx řádu xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X §3

X xxxx. 1:

Xxxxxxxxx xxxxxxxx veřejných xxxxxx bude xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx správy, xxxxx správcem xxxx Xxxxxxxxxxxx xxx místní xxxxxx. Xxxx evidence xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx dostupném xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxx dražebnících x veřejných xxxxxxxx. Xxxxxxx x účast xx xxxxxxx dražbě xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx. Xxxxxxxx informací x chystaných xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výhradně elektronicky. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx za centrální xxxxxx, xx které xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 26/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx centrální xxxxxxxx xxxxxxxxx dražeb plně xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx bezplatná.

K xxxx. 2:

X xxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxx dražeb xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxx již dnes xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxx ve xxxxxxx xxxxxx nebo osoby, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx ve xxxxxxx dražbě, xx xxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxx veřejných xxxxxx xxxxxx najít xxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxx.

X xxxx. 3:

Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy. X xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, kteří xxxxxxxxx xxxxxxx dražby xxxxxxx papírů xxxxx §33 zákona x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxxx xxx „ZPKT“), xxxx xxxxxxxxxxxx čerpat xxxx x údajů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx podle §33 xxxx. 9 XXXX. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx by bylo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 ZPKT.

K xxxx. 4 x 5:

Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x dražebním xxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx bude dražebník xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx zaslat xxxxxxxxxxxx x uveřejnění. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx obsah xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx elektronického xxxxxxxxx x formulář xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx veřejných xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx dostupnými v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, podnikajících xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx registru xxxxxxxx, x informačním xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx živnostenského xxxxxxxxx. Xxxxxxxx bude xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxx upozorněn xxxxxxxxxxxxxxx uživatelského rozhraní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dražebníka x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxx. Xxx bude dražebníkovi xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dokumentu. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyhlášku xxxx xxxx dokument xx xxxxxxxxx x xxxxx, xxx xxxx odhalen xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx údajem x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xxxxx xxxxx vyloučit, že xx xxxxxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx a informace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx však xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx přílohy (xxxx. xxxxxxxxxx předmětu xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx obvyklé xxxx).

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dražeb xxxxxxxx uveřejněny xx xxxx nejméně 5 xxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x systému xx stanovenou xxxx xx xxxx. xxxxxx xxxxxx dostupnost pro xxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx prošetřování postupu xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx orgánů xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (xxxx. hospodářská xxxxxxxxxxx). Xxxxxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx dozorování xxx xxxxxxxx zákonem x. 26/2000 Xx., x xxxxxxxxx dražbách.

K xxxx. 6:

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx centrální xxxxxxxx xxxxxxxxx dražeb xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx těchto xxxxx (xxxxxxxx 5) a xxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx (§62).

K §4

Xxxxxxxx se kogentně xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx vždy xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, resp. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx zvýšení xxxxxx jistoty xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Tímto xxxxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxx veřejných xxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x uzavření xxxxxxx xxxx navrhovatelem x xxxxxxxxxxxx teprve po xxxxxxxx veřejné xxxxxx, x xxxxx by xxxxxx xxxxx, xxx x jaké xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xx tak xxxxx jistotu, xxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zavázán x xxxxxxxx xxxxxx (xxxx. x úhradě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx).

X §5

X xxxx. 1:

Xxxxxxxxx xxxx být povinně xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s výkonem xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx především z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx osob, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx by xxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx dražebníka dotčeny x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxxxxxxxx složek xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx samosprávných xxxxx xxxxxxx dražebníků xxxxx xx zákona (§2 xxxx. 2) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činnost nevykonávají xxxxxxxxxxxxxx způsobem.

K xxxx. 2:

Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x pojistitele, xxxxx je oprávněn xxxxxxxx tuto xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojišťovnictví. Xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx pojištění může xxxxx tuzemská pojišťovna x pojišťovna x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, x to na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx služby.

K xxxx. 3:

Xxxxxxx se nejnižší xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Již x xxxxxx x. 26/2000 Xx., x xxxxxxxxx dražbách, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxx stanovena povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx případ xxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx přípustná xxxx xxxxxx pojistného plnění xxxx x dobrovolných xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx účinnou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx veřejné xxxxxx nebo jiné xxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, je xxxx xxxxx nejnižší xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stanovit.

Podle dostupných xxxxxxxxx velká xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jen xxxxx xxxxxxxxx mají xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx limitem xxxxx x řádu desítek xxxxx Xx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx naopak xx, xx se xxxx veřejnou dražbou xxxxx xxxxxxxxxx předmětu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, že xx straně xxxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx.

X xxxx. 4:

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx limit xxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxxxx smyslu xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx především xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxx pochybení, xxxxxxxxx xx jiných xxxxxxxxxxx xxxxx pojištěného (xxxxxxxxxx). Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx nižší pojistné, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxx. 5:

X xxxxxxx xx §2781 xxxxxxxxxx xxxxxxxx návrh výslovně xxxxxxxxx xxxxxxx odstoupení xx xxxxxxxx smlouvy x výpovědi pojistné xxxxxxx xx strany xxxxxxxxxxx. Pojistiteli xx xxxxxxxx odstoupit od xxxxxxxx smlouvy xxxx xxxx smlouvu xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx v ustanoveních xxxxxxxxx zákoníku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx. x xxxxxx, xxx pojištěný xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx oznámit xxxxxxx pojistného rizika. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ukončení xxxxxxx x xxxxxx. Xxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, resp. xx xxxxxxxxx, xxxx právo xx xxxxxxx.

Xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx, xxx by pojistitelé, xxxx. pojišťovny, nemuseli xxx schopni nabízet xxxxxxxxx požadované xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xx xx týkalo xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx neumožňovala xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx situace, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx i xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pojistitelem xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X §6

K xxxx. 1:

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vést xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx dražbou xxxxxxxx xx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ukládají xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx (§46 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xxxx), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§36 xxxx. 5 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) či advokátům (§56x zákona x xxxxxxxxx).

Xxxxxxxxx prostředky, které xx dražebník xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx podle předmětného xxxxxxxxxx, jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx dosažené vydražením (xxxx-xx xxxxxxx xxxx), xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 stanoví, xx xxxxxxx xxxxxxx prostředky xxx použít xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem. Dražebník xx xxxx oprávněn (xxxx. povinen) x xxxxxx prostředky xxxxxxxx xxxxx tak, jak xxxxxxx xxxxx (viz xxxx. povinnost dražebníka xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx předmět xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx §9 xxxx. 5, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx přihlášených xxxxxxxxxx xxxxx §53), xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (např. xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx, xxxx-xx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx), xxxxx xx ostatně xxxx xxxxxxx xxxxx příkazní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxx příkazce, xxxx. x xxxxxxx x xxxx vůlí.

K xxxx. 2:

Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx odměny xxxxxxxxxx x úhrady xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx postihnout x xxxxxxxxxxxx x vykonávacím xxxxxx vedeném proti xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx prostředky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx xxxx vedeném xx jméno xxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxxxxxx xx vůči xxxx, kdo xxxx xxxx, právo xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přikázáním xxxxxxxxxx x účtu x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx právo xx xxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dražebníkovi x podobě xxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxx. §9 xxxx. 5) xxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxx složeným xx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, xx „xxxxxxx prostředky xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx účet, který xx veden xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx vyplacení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx), xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx majetek advokáta, xxxx by (x xxxxxxx zjištění jeho xxxxxx) náležel xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §206 insolvenčního xxxxxx“ (xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 27. 6. 2019, sp. xx. 29 XXxx 87/2017, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxxx.xx xxx NS 5001/2019), xxxxxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výslovně xxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dražby xxxxxxxxx xx účtu xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx soudním xxxx (xxx §310).

X §7

X xxxx. 1:

Xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, s xxx xxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxx x provedení xxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxx může věc xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxx věc xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.). Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x případě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx řízení nebo xxxx v xxxxxxx xxxxxxx nalezené věci.

K xxxx. 2:

Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x uzavření xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx dražby. Proto xx stanoví, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x provedení xxxxxxx dražby xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyhlášky.

K xxxx. 3 x 4:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy o xxxxxxxxx xxxxxxx dražby. Xxxxx těchto povinných xxxxxxxxxxx musí samozřejmě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx mohou xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxx xxxxx smlouvy, xxxx. xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxx zpětné xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx věcného xxxxxxx). Xxxx xxxxxxxx xxx musejí xxx xxxxxxxx v dražební xxxxxxxx [§13 odst. 1 xxxx. x)]. X případě xxxxxxx xxxxxxxx se pak xxxx xxxxxxx ujednání xxxxxxx součástí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx budoucí xxxxx smlouvy, která xx být uzavřena xx xxxxxxx xxxxxxx x budoucí kupní xxxxxxx xxxxxxxx příklepem.

K xxxx. 5:

X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx smlouva x xxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podpisy xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx k xxxxxx x povolení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx navrhovatele xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx situaci xx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nabídky xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, čemuž xx xxxx zabránit xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx stanovením xxxxxxxxxxx písemné xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx xx třeba xxxxxxx x provedení veřejné xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podpisy xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx listinu xxx xxxxx vkladu xxxxx xx xxxxxxxx nemovitostí. Xxx xx počátku xxxx xxxx jednoznačně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, a xx i x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

X §8

Xxxxxx xxxxxx nákladů xxxxxxx dražby xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dispozitivně dohodnout xx xxxxxxx o xxxxxxxxx veřejné xxxxxx. Xxxxx xxxx smlouva x xxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxx otázku xxxxxx nákladů veřejné xxxxxx řešit, xxxxx xxxxxxx, xx náklady xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx dražebník xx tím, kdo xx značné míry xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (např. xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx dražební xxxxxxxx x xxxxx).

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx: Ustanovení §24 xxxx. 4 xxxxxxx, xxx nese xxxxxxx veřejné xxxxxx x případě, xxx xxxxxxxxxx odstoupí xx xxxxxxx uzavřené xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 3. Podle §26 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xx stanovené xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx tedy, že xx xxxxxxx uzavřené xxxxxxxxx odstoupil.

K §9

K xxxx. 1:

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx ceny xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x odměny xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jistotou xxxxxxxxx, xxxx. v xxxxxxxx xxxxxxxx částky xx jeho bankovní xxxx (srov. §1957 xxxxxxxxxx zákoníku).

K odst. 2:

Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x penězích, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx její xxxxxxxxxx x xx formě xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx. Xx-xx dražební xxxxxxx požadována, xx xxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

X xxxx. 3:

Stanoví xx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx začíná xxxxx xxxx uveřejnění xxxxxxxx xxxxxxxx. Oproti xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx možnost dražebníka xxxxxxxx xxxxx lhůty xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx aplikační potíže.

Je xxxx xxxxxxx stanovit, xx mezi xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x dnem xxxxxx xxxxxxx dražby xxxxx xxx xxxx než 2 xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xx xxxx mezi posledním xxxx xxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx veřejné xxxxxx doba xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx veřejné xxxxxx.

X odst. 4:

Navrhuje xx xxxxxx maximální xxxx dražební jistoty, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx zájem x účast xx xxxxxxx xxxxxx.

X xxxx. 5:

Xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, jak xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx- xx ji xxxxx, xxxxx předmět xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx dražebník xxxx xxxxx vrátí poskytnutou xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx. Xx xxxxx x v xxxxxxx, xx dražebník xxxxxx xxxxxxxxx. Dražební jistota xx nevrací vydražiteli, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx dosaženou xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx vrácení xxxxxxxx jistoty x xxxxxxx xx xx, xx xxxx xxxxxxx xx způsobu xxxxxx xxxxxxxxxx, xx. xxx xxxx poskytnuta xxxxxxxxxxxx x hotovosti, či xxxxxxxxx převodem. Xxxxx xxxx je třeba xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx „xxx xxxxxxxxxx odkladu“. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx platbu poskytne xxxxxxxxx zpět ihned xx xxxxxxxx dražby, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx. X ostatních xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx dražby.

K §10

X xxxx. 1:

Účastníky xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xx svého xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx x účast xx veřejné dražbě xx stane xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx seznamu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x účast xx xxxxxxx xxxxxx xxxx zapsat xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx zástupce (xxx xxxxxxxxxx k §11 xxxx. 4). Nabídky x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx dražby xxxxxxx buď xxxxxx, xxxx prostřednictvím svého xxxxxxxx. X hlediska xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx není xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx dražbě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx je xxxxxx x seznamu účastníků xxxxxxx xxxxxx jako xxxx xxxxxxxx.

X odst. 2:

Xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §11 xxxx. 1) x ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dražební xxxxxxx, xxxx. doložil dražebníkovi xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx dražební jistota xxxxxxxxxx. Zájemce o xxxxx ve xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx může nechat xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. V průběhu xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx možné, xxx xxxx zájemci o xxxxx do veřejné xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx především x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxx. 3:

Xxxxx xx xxxx xxxxxxx dražby xxxxxxxx xxxx xxxx za xxxxxx nabytí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxx spoluvlastnictví, je xxxxxxx stanovit, xx xxxx xxxx osoby xxxxxxxxx x zavázány xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx poskytnout xxxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxx cenu dosaženou xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §11 xxxx. 2 pak xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx účastníků xxxxxxx dražby.

K §11

K xxxx. 1:

Zákon xxxxxxx, xxxxx údaje xxxxxxx x účast ve xxxxxxx dražbě jsou xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Smlouva je xx veřejné dražbě xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx x xxxxxxx na právní xxxxxxx nabytí vlastnictví x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx zejména xxxxx x účastnících xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx je xxxxx §25 tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o uzavření xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §23). Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx ve xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§11 xxxx. 4).

Xxxxxx xxxxx, xxxxx dražebník xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, má xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prokázání totožnosti xxxxxxx o xxxxx x xxxxxx x xxxxxx zástupců, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§29 odst. 2).

K xxxx. 2:

Xxxxxxx-xx se xxxxxxx dražby xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx být xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx jakých xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx bezpodílové xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x případě xxxxxxx) xxxxx tyto xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx je xx veřejné dražbě xxxxxxxx příklepem, x xxxxx xx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x návaznosti xx xxxxxxxx dražbu xxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx dražebníkovi xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx právě xxxxxxxxx xx podle §25 tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx se xxxxxxx dražby neúčastní xxxxx, která má xxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx veřejné xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x kterého se xxxxxx nevyjadřují (tedy xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), xxxx být xx xxxxxxx účastníků veřejné xxxxxx xxxxxx zapsána, x xx s xxxxxxxx údaje, že xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xx společnému jmění xxxxxxx, xxx nakládat xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx (xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx). Ze zápisu x seznamu účastníků xxxxxxx xxxxxx tak xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx osobami je xxxxxxxx xxxxxxxx jmění xxxxxxx, ale xxxx, xxx xxxx účastníky xxxxxxx dražby xxx xxxxxxx (byť xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx), xxxx xxxxx jeden x manželů.

K xxxx. 3:

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x svěřenský xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx dražby xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx fondu (viz §1448 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Podle xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxx zápisu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx cizího práva xxxx jeho xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx trust xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx).

X xxxx. 4:

Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zapíše x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx dražbě. Xxxxx xx zejména xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zástupců xxx xxxxxxx sporů xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X §12

X xxxx. 1:

Xxxxx xxxxxxx střetu xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx z účasti xx veřejné xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Osobou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx veřejné xxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx informací x xxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx x xxx, xx jakou xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxx licitátor snížit xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx oproti xxxxxxxx účastníkům dražby. Xxxxxx xx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jiných xxxx, xxxxx x samotného xxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx, že xx v moci xxxxxxxxxx xxxxx těchto xxxx xxxxxxxx xxxx x z dražby xx xxxxxxxx.

X xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx osoby, které x dražebníkem xxxx xxxx zástupcem jednají xx xxxxx (§ 78 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), a xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx zástupce xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx ovládány, xxxx xxxxx x dražebníkem xxxx xxxxxxxxx ovládá xxxxxx xxxxx (§74 x násl. xxxxxx x obchodních xxxxxxxxxxx).

Xxxxx xxxxxxxxxx střetu xxxxx xx vhodné vyloučit x xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxx nutně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - může xx xxxxxx xxxx. x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx pozůstalosti podle xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx dražbě xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dražby sice xxxxxx z xxxxxxxx xxxx předmět xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, neboť xx tím xxxxxxx xxx, xxxxxx xxx xxxxxxx, ale xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx x xxxxxx xx veřejné dražbě xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, že vlastník xxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxx vyšší a xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxx, že xxx xx veřejné dražbě xxxxxx i xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxx xxxxxx, xx již xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx x obchodních korporacích, xxxxx např. stanoví, xx jakých xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx korporaci xxxx xxxxxxxx korporace) xxxx zakladatelským právním xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxx xxxxx vlastnické xxxxx x takovému xxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxx xx xxxxxxx dražbě xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Takovými xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dražby.

K §13

X xxxx. 1:

Veřejná xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dražební vyhlášky, xxxxx xx souhrnem xxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx samotné.

Odstavec 1 obsahuje xxxxx xxxxxxxxx náležitostí xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx vyhláška xxxx xxxxxxxxx smluvní xxxxxxxx kupní xxxxxxx, xxxx. xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx smlouvě, xxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx xx xxxxxxx navrhovatel x dražebníkem ve xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx pokud xxxx dražebník x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx). X případě xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx ujednání (xxxx. výhrada xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, zřízení věcného xxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, případně xxxxxxxxxxx xxxxxxx smlouvy kupní, xxxxx xx xxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx o smlouvě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx taková xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§39 odst. 2), neboť xx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx o xxxxx v dražbě x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx předmětu dražby xx dražební věřitelé.

K xxxx. 2:

Xxxxxxxx xx xxxxx umožnit xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zájemců xxxx xxx xxxxx, datum x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx určeny xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx je veřejná xxxxxx prováděna xx xxxxxxx účasti xxxxxxxxxx, xx xxx místo xxxxxx konání v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x účast ve xxxxxxx dražbě xxxxxxxxxx xxxx místo xxxxx x xxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx či xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx dražební xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx informace, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx.

X odst. 3:

Xxxxxxxxx xxxx údaje xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ministerstvu prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx veřejných xxxxxx nejméně 15 xxx přede dnem xxxxxxxx xxxxxxx dražby. Xxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx 2 xxxxxxxxxx dnů, kterou xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyhlášky.

K xxxx. 4

Xx xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxx dražebník xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x případě elektronické xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, kde xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být přiměřeně xxxxxxxx pro předměty xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

X xxxx. 5:

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx nejširšímu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx dokumentem xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx však xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, kdy dojde xx xxxxxx v xxxxxxx práv spojených x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo závad xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx změnám xxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo xxx je xxxxxxxx xxxxx v psaní xx počtech xxxx xxxx zřejmá xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx dražebník xxxxxxx zajistit xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xx xx x xxxxxx skutečnostech xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx opravovat znění xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx nedůslednosti xxxxxxxxxx xxx uvádění informací xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx či xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X §14

Xxxxxxxxxx xx zahájení xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx veřejné xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a o xxxxxxxx xx veřejné xxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx.

X §15

X odst. 1:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx situace, xxx x období xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a jejím xxxxxxxxx vyjde xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dražby brání. Xxx vznik xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dražbu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx pouhá (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xx dražebník xxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx xx xxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxx, xx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx dražby, x xxxx xxxxxx xxxx xxxx oprávněna. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bude xxxxxx zjištění, xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vlastnické xxxxx x xxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xxxxx xxxx vůbec xxxx postavení xxxxxxxxxxxx (xxx §7 xxxx. 1). Xxxx xx xxxxxx i x xxxxxxxx xxxxxxxx přímo x osobou xxxxxxxxxxxx, xxxx. vyjde xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx dražby xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx může xxxx xxxxxxxx např. x xxxxxxxxxx převodu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx [§15 xxxx. 1 xxxx. x)]. X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx dražby xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx převodu přinejmenším xx základě zápisu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx-xx xx k nemovité xxxx (zapsané xx xxxxxxxx seznamu) xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx koupě xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, vzniká xxxxxx xxxxx zápisem xx veřejného xxxxxxx. X ohledem xx §980 xxxx. 1 xxxxxxxxxx zákoníku, xxxxx xxxxxxx, xx je-li xxxxx k xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx nikoho xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx předpokládá, xx xxxxxxxxx xxxxxxx zápisy xx xxxxxxxx xxxxxxx xx do xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dražby. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx může xxxxxxxxxx xxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx nemovitou xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, např. akcií xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx podmíněna xxxxxxxxx orgánu společnosti.

Veřejnou xxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx, xxx xx navrhovatel xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx zakázáno věc xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxx rozhodnutí orgánu xxxxxxx moci, jako xx xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx.

Xxxxxxxxx v konání xxxxxx je xxxxxx xxxxxx, kdy nebylo xxxxx xxxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxxx [§15 odst. 1 písm. x)].

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx veřejné xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx by xxxx veřejná xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. X tomu xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, jejichž xxxxxx xx vyloučen (xxx xxxxx xxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxx regulaci, xxxx. zákonem o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx či xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx věcmi x xxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx §493 občanského zákoníku x xxxxxxxxxxxx k §112 xxxxxxxxxx zákoníku).

K xxxx. 2:

Xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx informační xxxxxxxxx x neprovedení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx dražby xxxxx xxxxxxxxxxx. Dražebník xx xxx xxxxxx takový xxxxxxxxxxx prostředek, xxxxx xx jeví xxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x případě xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxx xx x-xxxxx), xxx xxx navrhovatel xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx zvážit xxxx xxxxx postup. Dražebník xxxxxx xxxx informaci xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxxxxxx s xxxxxxx xx účastníky veřejné xxxxxx a xxxxxxx x xxxxx ve xxxxxxx dražbě. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx uveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xx xx 2 xxxxxxxxxx dny, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx této xxxxxxxxx x xxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxx xxxxxx.

X §16

X xxxxx zvýšit xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx může xxx každý přítomen xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx (xxxx. úhradou vstupného xxxx xxxxxxxxx zakoupením xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.) x xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx umožněn v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx reálnou xxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

X §17

Xxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxx x dokumenty xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dražbou xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx omezována xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, kterému xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx dražební xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx více xxxxxxxxxx verzích xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

X §18

X xxxx. 1:

Xxxxxxx předkupního xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nabídnout xxx xxxxxxxxxxxxx ke xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx prodat xxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx možné, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dostatečně xxxxxxxxx xxxxxxx, protože xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dražby xx xxxxx fakt, xx xx kupní xxxx xxxxx xx xx jejím xxxxx. Xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xx jakou kupní xxxx by byly xxxxx osoby xxxxxxx xxx koupit, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx za podmínek, xx xxxxx by xxx koupila xxxxx xxxxx (xx platí xxxxx xxxxx stávajícího xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ale x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavci 3 - xxx §606 xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxxxx zákoníku). Proto xx navrhuje xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx předmět xxxxxx předkupníkovi ke xxxxx.

Xxxxxxxx xx situace, xxx xx xxxxxx xxxxx kupní cena (xxxxxxxxx částka), xx xxxxxx má být xxx xxxxxxxxxxxxx nabídnuta, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx (např. xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, 80 % xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, určení xxxxx ceny xxxxx xxxxxx xxxx.). V xxxxxxx případě xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx, byla xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. V xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx vydražením xxxxx xxxxxxx překročit xxxx, xx xxx xx xxxxxxxx věci xxxxxxx předkupníkovi xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxx x těchto xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx předkupníkovi xxxxxxxxx xxx xx xxxxx. Xx zákonných předkupních xxxx xx xxxxx xxxx. o xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx, jehož §101 xxxx. 4 xxxxxxx xxxxxx kupní xxxx xxxx obvyklé xxxx xxxxxxxx znaleckým xxxxxxxx, xxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, jehož §10a xxxx. 2 stanoví xxxxxx xxxxx ceny xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §15 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxx xxxx ceny, xx kterou xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx určení xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx jejího xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxx xxxx xxxx. xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku, xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx §2143 až xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx informovat xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x o osobě xxxxxxxxxxx. Dražebník xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, kterému oznámí xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx 2), x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx svého zvýhodněného xxxxxxxxx (xxxxxxxx 5). Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxx vyhodnocení xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx dražby [§15 xxxx. 1 písm. x)].

X xxxx. 2:

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x němž xx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx důležité x xxxxxxxx důvodů. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x chystané xxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx 5). Xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx i předkupník, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ke xxxxx xxxx rámec xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, o xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx 1 věta xxxxx), xxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, např. x katastru xxxxxxxxxxx.

X xxxx. 3:

Podle xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§2143) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx koupi xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx x předkupník si xxxx xxxxx xxxxxxx, xx povinnost xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx. Rovněž již xxxxxxxx zákon x. 40/1964 Xx., občanský xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (v §602 xx §606), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxx uzavřením xxxxx smlouvy s xxxxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx smělo xxxxx x uzavření xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxx konstruovaná xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xx vznikla xxxx počátkem účinnosti xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx po něm. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxx smlouvy s xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxxxx účinné zvláštní xxxxxx, např. xxxxx x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x krajiny.

Vlastník předmětu xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 věty xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx (xxxxx před xxxxxxxxx xxxxx smlouvy), xxx xxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxxx doba, xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx němž by xxx musel xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx nabídnout. Xx-xx tato xxxx xxxxx xxx 2 xxxxxx, xxx xx xxxxxxx dražba xxxxx xxx 2 xxxxxx xx oznámení xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práv, kdy xx zmíněná xxxx xxxxxxx x celé xxx xxxxx.

X xxxx. 4:

Xxxxx §13 xxxx. 1 zákona x. 20/1987 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, (xxxx jen „XXXX“) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prodeje xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx kultury (xx. státu) ke xxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx kulturní xxxxxxx xxxxxxx, xxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §18 xxxx. 2, které xxxx xxxxxxxxx zaslat xxxx xxxxxxxxxxxx, tedy x Xxxxxxxxxxxx kultury, xxxxxxxxx xxx účely §13 xxxx. 2 XXXX xx xxxxxxx xx xxxxx a Xxxxxxxxxxxx kultury bude xxxx předmět xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

X xxxx. 5:

Xxxxxxxxxx předkupníka xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx práva, xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx, kterou byla xxxxxxx xxxxxxxxx třetí xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dražby - tedy xxxxx xxxxxxx ve výši xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nabídce xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx předkupníka xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx vydražitele xxxxx xxxxx věty xxxxxxxx bylo xxxxxxx x toho důvodu, xx xxxxxx věci xxxxxxxx dražby do xxxxxxxxx vlastnictví bude xxxxxx xxxx odpovídat xxxx předkupníků než xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nabýt xxxxxxx xxxxxxx dražby xx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dražby xxxxxxxx podle §11 xxxx. 2.

X odst. 6:

Xxx navrhovatel xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx nabídnout xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, může xxx (xx rozdíl xx navrhovatele nucené xxxxxx - xxx xxxxxxxx 8) učinit, x xx x xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx takovou xxxxxxx uplatnil předkupní xxxxx poté, xx xxxxxxxxxxx příklepem xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, došlo xx xxx aplikaci §2145 xxxxxxxxxx zákoníku k xxxxxx xxxxxxxx účinků xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx o xxxxxxxx, xxxxx xx značně xxxxxxxxxx xxxxxx jistotu xxxxxxxxx veřejné dražby, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, navrhuje xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx §2145 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx §2144 xxxx. 1 občanského xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z předkupního xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx povinnost x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 částí xxxx první xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx (aplikace §2144 xxxx. 1 občanského xxxxxxxx je xxx xxxxxxxxx xx ipso). Xxxxxxx tvoří xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxx kupní xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx povinnost x xxxxxxxxxxx xxxxx vznikne x xxx se xxxx jeví xxxxxxxx §2144 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx.

Xxxxxx xxx xx v xxxxxxx předkupního xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx věty xxxxx xx středníkem xxxx xxxx xxxxxxx umožnit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínky xxxxx §2145 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, uplatní-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právo a xxxxx-xx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx z xxxxxx vyšší xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx 1.

Dojde-li xx xxxxxx x předkupním xxxxxx k pochybení xx xxxxxx navrhovatele xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx náhradu xxxxx.

X xxxx. 7:

Xxxxxxxxxx §2144 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, podle xxxxxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx nabídnutou xxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx situace, xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ke xxxxx (xxx xxxxx „xxxxxxxxxx xxx“). Xxxx xxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx, kdy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx - xx xxx x souladu x xxxxxxxxx 1 xxxxx xxxx xxxxx xxxx středníkem (tj. xx xxxxx), xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx 1 částí xxxx první xx xxxxxxxxxx (xx. xxxxxxxxxxx). Xxxxx byl zvolen xxxxxxxxx způsob xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxx věcného předkupního xxxxx.

X xxxx. 8:

Specifickou xxxxxxx je xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx nabídnout xxx xxxxxxxxxxxxx ke xxxxx (xxxxxxxx věci), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx dosažení xxxxxxxxxx uspokojení xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx x nucené dražbě xxxxx x x xxxxxxxxxx pohledávek dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx předkupní xxxxx, x xxxx x uhradil kupní xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx by xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx věřitelů. Xxxxx xx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx takový xxxxxx zřejmě v xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxx vyloučení xxxxxxxxxxx xx proto výslovně xxxxxxxxx, že předkupník xxx uplatnit xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Z toho xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx nemůže domáhat xxxxx předmětu xxxxxx xxxxxx ještě xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx příklepu, xx xx xxxxxx po xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práva xxxx nucenou xxxxxx xxx.

X §19

Okamžik zahájení xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (např. xxxxxxxx k xxxx, xx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx mohou xxxxxx zapsat do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pouze xx xxxxxx zahájení, xxx §10 xxxx. 2). Xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx veřejné xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

X §20

X xxxx. 1, 2 x 5:

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xxx xxxxxxxx i x xxxxx podle zákona x. 26/2000 Xx., x veřejných xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Je stanovena xxxxxxxxxx cena, xxxxxx xxxx případně dražebník xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, přičemž první xxxxxxx musí xxx xxxxxxx ve výši xxxxxxxxxx ceny a xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Jestliže xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx k podání xxxxxxx vyšší, a xxxxx xxxxx xx xxxx výzvu xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Účastní-li xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx příklepu xxxxx x dorovnání xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Dorovná-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx (§18 xxxx. 5 xxxx xxxxx).

X xxxx. 3:

Xx xxxxxx xx xxxxxxx dražby konané xxxxxxxxx způsobem, s xxxxxxxx přítomností xxxxxxxxxx x účastníků veřejné xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx zapotřebí xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vyšší nabídky, xxxxx účelem xxxxxx xxxxx xx upozornit xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxx šanci xxxxx své xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx dražbě, jelikož xxxx xxxxx stanovený xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx vždy xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx uplynout, xxxxx xx xxxxxx výzvy xxxxxx žádný xxxxxx.

X xxxx. 4:

Xxxxxxxxx příhoz xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 5 % xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx minimální xxxxxx xx mohl xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x účast xx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx vývoj veřejné xxxxxx x na xxxxxx účastníků xxxxxxx xxxxxx podávat xxxxx xxxxxxx.

X xxxx. 6:

Xxxxxxxx 6 xxxxxxx postup xxx xxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx současně xxxxxxx xx xxxxxx xxxx a následně xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx dražby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx úmyslem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nabýt xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2.

X §21

X xxxx. 1 x 2:

Xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x provedení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx bude xxxxxxx anglického xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx způsob licitace xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xx účastníkům xxxxxxx dražby. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, proces xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vyvolávací cena xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx nabídku v xxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx-xx se veřejné xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožnit xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxx x §18 xxxx. 5 xxxxx xxxxxx xxxxxx jemu. Xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx licitace xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx dalších, xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx jejím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X odst. 3:

Z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx příklepu účastníkovi xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx první podal xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxx xxxx, případně xxxxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxx dorovnal.

K odst. 4:

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 viz xxxxxxxxxx k §20 xxxx. 6.

X §22

X xxxx. 1:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterými xxxx xxx veřejná xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxx, kdy xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Veřejná xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx najevo xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §15 xxxx. 1 nebo §47 xxxx. 1, xxxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxxx dražby. Xxxxxxx xxxxxx může xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx cílí xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx vyšší xxxx. Xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejnou xxxxxx, xxxx xxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxxx požáru x dražební xxxxxxxxx.

X xxxx. 2:

Xx 5 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx vydražením, nebo xx xxxxxx lhůtě xxxxxx, xx nebyla xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

X xxxx. 3:

Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx-xx x xx xxx náhle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx uskutečněna x xxxxxxxxx termínu, xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nedohodnou xxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx, x náhradním xxxxxxx xx xxxx veřejná xxxxxx zahájena znovu x xxxxxxx od xxxxxxx.

X §23

Xxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. pro jednání x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxx dosažené vydražením) xxxxxxxxx doklad x xxx, že xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx byla xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti, xxxxxxx xxxxx chybět označení, xx jde x xxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxx nemohlo dojít x xxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx smlouvy xxxxxxxxx (§25). Potvrzení x xxxxxxxx xxxxx smlouvy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xx sloužit xxxx xxxxxxx doklad o xxxxxxxxx. Xx-xx příklepem xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx budoucí xxxxx, xxxxxxxx x vydražení xx xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx), avšak xxxxxxxxx x uzavření xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx k úhradě xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v souvislosti x uzavřením xxxxx xxxxxxx).

X §24

X xxxx. 1:

Xxxx xxxxxx pravidlo xx xxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na vydražitele xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx cena xxxxx. Xxxxxxx xxxx prvky xxxxxxx uhrazení xxxx xxxxxxxx vydražením xxxx xxxxx xxx nabytí xxxxxxxxxxxx práva vydražitelem. Xxxxxxxxxx právo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jiné osobě, xxx xxxxx xx xxxx xxxx cena xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxxxx lhůtu. Neuhradí-li xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx dosaženou xxxxxxxxxx, xxxxx (xxxxx §26 xxxx. 3), xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odstoupil.

K xxxx. 2:

Pakliže xx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, stane xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx tedy x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Návrh xx xxxxx zápis xx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vydražením.

K xxxx. 3 x 4:

Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx uzavřené xxxxxxxxx, jestliže v xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx převodu xxxxxxxxxxxx xxxxx brání, xxxx. existence rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx (xxxxxxx předběžné xxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx příkazem xxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxx odlišovat od xxxxxxxx xxx xx xxxxxx §1920 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx příklepem xx nabytí xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx zástavní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. X takových xxxxxxxxx xx použije obecná xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx, uplatní xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x vadného xxxxxx x §55.

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (např. v xxxxxxxx xxxxxxx vlastnického xxxxx převodce x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx - x tomu xxx xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 6. 12. 1999, xx. zn. 22 Xxx 380/99), xxxxxxxx 3 xx neuplatní x xxxxxxx xx xxxxxx následné xxxxxxxxxx xxxxxx x občanském xxxxxxxx (§2006 x xxxx.).

Xxxxx-xx x xxxxxxxx xx udělení xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx věci, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx od toho, xxx již xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx. Xx xxxxxx okamžiku xxxxxxxx nebezpečí xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x kupní xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxx věcí xxxxxxxx xxxxxxxxx škody xx xxxxxxxxxx okamžikem xxxxxxxx xxxx (§2121 odst. 1 OZ). U xxxxxxxxxx věcí xx xxx uplatní zvláštní xxxxxx obsažená x §2130 OZ, nebo xx x případě, xx xx xxxxxx xx okamžiku xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx přiměřené xxxxxxxx xxxxxxxxxx x věcech xxxxxxxx x na xxxx xxxxxxxx (§2131 XX) xxxxxxx xxxx xxxxxxx úprava xxxxxxxx xx věcí xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx má xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx jistoty (nebyla-li xxxxx započítána xx xxxx dosaženou vydražením) x ceny xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Na xxxxxx xx xxx. xxxxxxx xxxxxx (§26 xxxx. 3) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxx xxxxxx x takovém xxxxxxx navrhovatel, není-li xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx dražby nese xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx nemá na xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xx xxxxxx xx §26 xxxx. 3 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx je xx zvážení xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx brzké xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx veřejné dražby, xxxx xxx ji xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx však vydražitel xxxx, pokud xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxx převodu vlastnického xxxxx x předmětu xxxxxxx xxxxxx.

X §25

K xxxx. 1 x 2:

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx smlouvy xxxxxxxxx xx písemným potvrzením xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx smlouvy xxxxxxxxx, xxxxx byla-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, avšak smí xxx učinit xx xxxx, xx xx xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx potvrzení x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx, xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxx označovány x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx vkladu xx katastru xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx.

Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, podpis xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx úředně xxxxxx, xxx potvrzení x xxxxxxxx kupní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x povolení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx kupní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx). Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx nebyl xxxxxx xxxxxx, bylo xx nutné xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxx, že xxxxxxxxx xxxx účastníkem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx katastru xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obtížné xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xx katastrálnímu xxxxx. Xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx, xx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxx. 3 a 4:

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obsahovat xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, výraz „xxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, neboť xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xx xxxxxxxx vydražitele. X důvodu přehlednosti xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx výraz „předchozí xxxxxxxx“ jak xxx xxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (zpravidla v xxxxxxxx uhrazení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx - §24 xxxx. 1), xxx xxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx informací xxxxxxxx xxxxxxxxxx práv, která xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x předmětu xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaniknou. Údaj x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx smlouvy příklepem, xx xxxxxxxxx zejména xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx kromě xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx (x xxxxxxx xxxxxxx by x xxxxxx xxxxxx xxxx x katastru musel xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx práv). Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx příklepem xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx právo xxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx právo xxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxxxx vkladu xxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; dražebník xxx xxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxx právech x účinky xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx nucenou xxxxxx §55.

Jestliže xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx smlouvy splnit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxxx kupní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podmínky potvrdí. X praxi xx xxxx xxxxxx nejčastěji xxxxxx x xxxxxxx x právnímu xxxxxxx xxxx xxxxx §41 xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx §3 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx se povinnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx přílohou xxxxxxxxx x uzavření xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx obsah xxxxx xxxxxxx uzavřené xxxxxxxxx (xxxxx ceny dosažené xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx).

X odst. 5:

Dražebník xx xxxxxxx předat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xx. každému z xxxx) xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx smlouvy xxxxxxxxx xx lhůtě 5 xxxxxxxxxx xxx.

X §26

X xxxx. 1:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (byla-li xxxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxx. 2:

Xxxxx xxx xxxxxx ceny xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx kratší xxx 10 dnů x xxxxx xxx 90 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx budoucí xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx kupní smlouvy, xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x ní xxxxx k úhradě) Xxxxxxxx xx lhůta xxxxxxxxx x rozporu x tímto xxxxxxxxx, xxxx lhůta x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx 10 xxx x v xxxxxxx xxxxxx dlouhé lhůty 90 xxx. 10denní xxxxx byla stanovena x xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, kdy xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx krátce (xxxx. xxxxx po xxxxxx xxxx xx xxxxxxx dne), xxx xx xxxxx vést x xxxxxxx účasti xx xxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx k xxxxxx docházet xxxxxxx x ani xxxxxxxxx 10xxxxx xxxxx nebude xxxx xxxxxxxxx. 90xxxxx xxxxx xxxx horní xxxxxxx pro xxxxxx xxxx dosažené xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx „xxxxxxxx“ x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx uplynutí lhůty xxx xxxxxx ceny xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx xx xxxxx být xxxx. xxxxxxxxx na 2 roky xxx xxx xxxxxx xxxxxx).

X xxxx. 3:

Xxx případ, xxx vydražitel xx xxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vydražením, vytváří xxxxx nevyvratitelnou domněnku xxxxxxxxxx xx smlouvy xxxxxxxx příklepem. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouva x smlouvě xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx odstoupil x xx kupní xxxxxxx, xx jejíhož xxxxxxxx xxxxxxxx počala xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. §7 xxxx. 4). V xxxxxxx xxxxxxx vydražitel xxxxx xxxxxxxx dražbu x z xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx náklady xxxxxx x odměna xxxxxxxxxx. Z xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, resp. vydražitele, xxxxx xxxxxx limituje xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xxx by xxxxxxxx xxxxxxx nebyla xxxxxxxxxxx požadována, není xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a odměny xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x veřejných xxxxxxxx zastropována.

K odst. 4:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X odst. 5:

Xxxxxxxx xx stanoví, že xx složená dražební xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, x jakém xxxxxx započítána xx xxxx dosaženou vydražením xxxx xx xxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

X §27

X xxxx. 1:

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx návrhu xx vyslovení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxx neplatnosti xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx stanoví xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxx budou xxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, které xx xxx taxativním xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx aktivně xxxxxxxxxxxxxx xxxx zúžen (§56).

X xxxx. 2:

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx dosavadního xxxxxx x veřejných dražbách, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx x tomto xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xx xxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx právně relevantní xxxxxxx pro určení xxxxx, která xx (xx xxxxxxxxx neplatnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxx dražby, x xxxxx xxxxxx xxx xxx podkladem xxx změnu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxx být, xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx xxxx. xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 13. 8. 2009, sp. xx. 22 Xxx 5207/2007), xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx vlastnického xxxxx xxxxxx xx základě xxxxxx podané xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx určení xxxxxx xxxxx. Xxxxxx žaloby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx uzavřené xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx otázce xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx i xxxxx množství - xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxx majetkovou podstatu, xxxx u xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx cena xxxxxxxxxxx mezi xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo na xxxxxxx škody a xxx tyto soudy xxx neplatnost xxxxxxx xxxxxxxx příklepem xxxxxxxxxx xxx jako xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx, xxx například xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bude xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinen vydat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx) a xxxxx xx xxxxxxx jiného xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (jako xxxxxxxxxx způsobu uzavření xxxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxxxx pravidla) xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xx platnost xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vydražitele.

Úprava xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nabytí xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x občanském xxxxxxxx (§1109 a xxxx. XX), xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nabytí xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx neplatnost. Xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, že institutem xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx případné xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx převodcem x xxxxxxx nabyvatelem (xxx xxxx. RANDA, Antonín. Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx systematickém. Xxxxx 1922, reprint Xxxxxxx Xxxxxx 2008; xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu ze xxx 2. xxxxxx 1931, xx. zn. Xx X 635/30). X xxxxxx xxxxxx xx xxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxxxxx literatura [xxxx. ŠVESTKA, J., XXXXXX, J., XXXXX, X. aj. Občanský xxxxxxx: Xxxxxxxx, Xxxxxx XXX (§976-1474). Xxxxx: Xxxxxxx Kluwer, 2014, x. 170]. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx právního titulu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nabyvatelovy xxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxx ostatně xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x §1109 OZ [xxxx xxxx xxxx. XXXXXX, X. x xxx.: Xxxxxxxx xxxxxxx XXX. Věcná xxxxx (§976¬1474). Xxxxxxxx. 1. xxxxxx. Xxxxx: C. X. Xxxx, 2013, x. 366]. Výše xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx (tamtéž, x. 372).

Xxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxx vypočítává xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxx má za xxxxxxxx, xx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zákona nelze xxxxxxxxxx dražby namítat (xxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx), se xxxx jako nevyhovující. X Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxxx veřejné dražby xxxxx být zpochybněna x x jiného xxxxxx, než xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxx rozsudek Nejvyššího xxxxx xx xxx 22. 10. 2009, xx. xx. 29 Xxx 1441/2007). Xxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx xxxxxxxxx se bude xxxxx dovolat x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo jiným xxxxxxx předpisem.

Uvažovat xxx x případy, xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, např. pokud xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo osobě, xxxxx se veřejné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx vůli xxxxxxx uzavřít (xxxx. §551 XX), x xxxxx xxxxxxx dojít xxx x xxxxxxx xxxx (xxxxxxxx), xxxxx xx definičním prvkem xxxxx xxxxxxx (xxxx. §1724 xxxx. 1 XX). K xxxxxx xxx negotio xx xxxx nepřihlíží (§554 XX).

Xxxxxxxxxx xxxxxx odstavce xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

X xxxx. 3:

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx 3 xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx x xxxxxx neplatnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dozvěděla. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxx xxx xxx konání xxxxxx. X xxxxxxxx jednoleté xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx se xxxxx x tom, xx xxxxxx proběhla, xxxxxx xxxxx xx x xxxxxx časovým xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx objektivní xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zákon, se xxxxx nejeví xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx a oprávněných xxxxx xxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx uzavřené příklepem xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx žaloba xx xxxxxxxxx její xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx nebylo xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx totiž xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, např. předkupník, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nucené xxxxxx (§ 18 xxxx. 2), xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uzavření xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§40 odst. 1) x zaslat xxxxxxxx xxxxxxxx (§44 xxxx. 3).

X xxxx. 4:

Xx xxxx 1 xxxx ode xxx xxxxxx dražby xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx o xxxxxxxxxx důvodech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xx použije xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

X xxxx. 5:

Xxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx x tom, xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx neplatnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx, je xxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxx způsobem, xxxxxx xx uveřejňuje dražební xxxxxxxx (§13 odst. 3 x 4, §3 xxxx. 4 x 5). Xxxxx xxx x uveřejnění xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx informaci xxxxxxxxxxxx tak, aby xx 5 xxxxxxxxxx xxx již byla x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xx xxxxxxxxxxx lhůty 2 pracovních dnů, xx které xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx informace xxxx xxxxx uveřejnit).

Ustanovení xxxxxx xxxxxxxx xx použije xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx dražby.

K §28

X xxxx. 1:

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx odpovědnost xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx je zde xxxxxxx liberační důvod. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x formulace xxxxxxxxxxx důvodu u xxxxx x provozní xxxxxxxx xxxxx §2924 xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxxxxx, neboť xxxxxxxxxxx použití xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (§2924 xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xx nebylo xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2. Xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 je xxxxx §2924 občanského xxxxxxxx nadále xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx, xxxxx vznikla x xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxx, přestože x xxxxxxxx tohoto xxxxxx nedošlo.

K xxxx. 2

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (ministerstvo) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx vzniklou xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx nesprávných x xxxxxxxxx xxxxx xx škodě, xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxxxx xxxxxxxx náhradu xxxxx xx xxx, xxx xx nesprávné xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxx xx zřejmě xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx).

X §29 x 30

Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx prováděna xxx xxxxxxxxx způsobem, tj. xx xxxxxxx přítomnosti xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx dražby, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx není zvláštním xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx pouze x xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dražby xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x zákoně x. 26/2000 Xx., o xxxxxxxxx dražbách, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x ve vyhlášce x. 18/2014 Xx., x stanovení podmínek xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Podal-li účastník xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x posledních 3 xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx nabídek, xxxx lhůta se xxxxxxxxx o 3 xxxxxx od xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. K xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - po xxxxxx xxxxxx nabídky xxxxx xxxxx xxxx 3minutový xxxxxxxx, během něhož xxxxx být nabídky xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxx nabídka xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx nabídek xxxxxx x dražebník xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx nejvyšší xxxxxxx.

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx udělí xxxxxxxxx xxxxxxx ihned xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx dražby (xx. xxxxxxx xxxxx účastník, xxxxx jako xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx) xxx xxxx xxxxx nechat xxxxx xxx xxxxxxxx nabídek xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ihned xx xxxxxx nabídky x xxxxxxxxx udělení xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xx však xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx elektronické xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx neúčastní xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxx takové xxxxxx x xxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx mu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X tomu xxxxxx xxxxxxxxx 3xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx dorovnat xxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx těchto 3 xxxxx více předkupníků, xxxxxxxx xx x xxx, xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx, x souladu x §18 xxxx. 5 xxxx poslední, xxxx xxxxx.

X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dostupnost xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx výpadku xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lhůtu xxx xxxxxxxx nabídek nejméně x jednu xxxxxx.

X xxxxxxx s dosavadní xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxx povinen předat xxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx evidence veřejných xxxxxx.

X §31

X xxxx. 1 xx 3:

Pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx 200 000 Xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx standardního xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obtížně xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Hranice 200 000 Xx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nedosahuje. Dražebník xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx se, xx xxxxx část xxxxxxxxxx xxxxxx pojištění xxxxxxxxx xxxx, a to xxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dosáhla.

Dražebník xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dražbu xxxxxx xxxx x vyvolávací xxxxx xxxx xxx 200 000 Xx xxxx náklady xx xxxx provedení, není-li xxxxxxxx xxxxx (§8). Xxxxx §9 xxxxxxxxx xxxx žádat poskytnutí xxxxxxxx jistoty, xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 30 % x vyvolávací xxxx. Xxx nižší xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx menší xxxxxxxx jistotu xx xxxxxxxx žádat. Dražební xxxxxxx xx dražebník xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxxxx. Nevratná xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxx.

Xxx xxxxxx xxxxxx, při xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složkou xxxxx xxxx státní xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx xxxxx xxxx xxxx, x xxx xxx stanoví xxxx xxxxxx předpis (např. x xxxxxxx akcií xxxxx §539 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), x xxx xxxxxxx dražbě xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx dražby xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx x v xxxxxxx xxxxxx věci, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx nižší xxx 200 000 Kč, xxxxxxxxx xxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxx. 4:

Xxxxxxxxx, který by xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxx mít xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dražeb k xxxxxxxxx veřejných xxxxxx, xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx, že xx xxxx možnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx prodeji svého xxxxxxx nebo nálezů. Xxxxxxx dražební xxxxxxxx xx zveřejnění v xxxxxxxxx xxxxxxxx veřejných xxxxxx xx může xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx dražby xx snaze dosáhnout xxxxxxx výtěžku z xxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx. Stanoví xx xxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx dražební xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx dražby některých xxxxxxxx xxxx. Musí xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx §3 odst. 4, xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx ostatní xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx veřejných xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §13 xxxx. 1. X souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx veřejných xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx x xxx tyto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení x náhradě škody xxxxxxx xxxxxxxxxxx nesprávných xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §28 odst. 2.

X §32

X xxxx. 1 a 2:

Xxxxxxx xxxxxxx xx veřejná xxxxxx, x níž xx xxxxxxxxxxxxx dražební xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, jejíž xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dražby.

Zákon x. 26/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx dražby xxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxx“.

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dražeb xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx hlavy XXX x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx X, xxxx-xx v xxxxx XXX xxxxxxxxx jinak. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx provádění xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx III) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx pravidla xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (hlava X), xxxx xxxxxxxxx xxxxx odlišnou xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx zástavního xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx její xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx chráněna xxxxx xxxxx dotčených xxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§29 x 30), xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx movitých xxxx podle části xxxxx xxxxx XX [xxx §31 xxxx. 1 xxxx. x)].

X xxxx. 3:

Xxxxxxxx věřitel xxxx smlouvu x xxxxxxxxx nucené dražby xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxx. 4 x 5:

X xxxxxx dražbě xxx být xxxxxxxxx xxxxx smlouva kupní, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx budoucí xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

X xxxx. 6:

K xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx jejího xxxxxxx xxxxxxx §33.

X §33

Xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx x splnění zákonné xxxxxxxxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dražebníka xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx plánem xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, jak bude xxxxxxxx xxxxxxxx nucené xxxxxx i nucená xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx posoudí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx dražeb. Xxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx stanovisko podle §52 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxxx zákona.

K §34

Xxxxxxxxxx §5 stanoví, xx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxx případ xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx činnosti. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

X §35

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x nucenou xxxxxxx xx třeba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx zásilkou xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx do xxxxxx schránky xxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hmotněprávních xxxxxxxx, xxxxxxxxx občanského xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx § 573 občanského xxxxxxxx xxxx.).

X §36

Xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx nesmí být x xxxxxxxxxxxxx nucené xxxxxx v xxxxx xxxxxx, aby xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dražebníka x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, např. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v §22 odst. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X §37

K xxxx. 1:

Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx oprávněn xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dokumentů, xxx mohl dražbu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x ohledem xx xxxxx x předmětem xxxxxx dražby xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xx ochranu xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx předmětu xxxxxx dražby povinnost xxxxxxxxxxx.

X xxxx. 2:

Dražebník xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx rozhodci, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a dalším xxxxxx majícím xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x úředně xxxxxxxxx xxxxxxx navrhovatele x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x úředně xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x provedení xxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx věc xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx dražby.

K xxxx. 3:

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx nejen právo xxxxx, ale x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. pachtýři xxxxx xxx xxxx, xxx xxxxxxx znají xxxxxxxx stav xxxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxxxx předmětu xxxxxx.

X §38

Xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx být xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx vydražením xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx dražební xxxxxxxx xxx xxxxxxx výtěžku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx je právě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx dražbě. X xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx náklady xx xxxxxxxx a provedení xxxxxx dražby x xxxx xxxxxx dražebníka xx smluvené výši. Xxxxxxx se xxxxxx xxx xxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx vydražen, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx nákladů xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx nedošlo.

K §39

K xxxx. 1 až 4:

Xxxxx náležitostí xxxxxxxxx x §7 musí xxxxxxx xxxxxxxxx také xxxxxxxx vlastníka předmětu xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xxxx odměny xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx cena xxxx xxx stanovena x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx dražby (x xxxxxx xxxx alespoň xx xxxx třetiny xxxx obvyklé ceny, x xxxxxxxx věci xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx), čímž xx xxxxxxxxx dosažení xx xxxxxxxx xxxxxx x nucené xxxxxx x xxx x xx xxxxxxxx ceny xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyvolávacích xxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx věcí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (§329 odst. 2 x §336x xxxx. 1 občanského xxxxxxxx xxxx).

X xxxx. 5

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx práva, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx pohledávky a xxxx splatnost. Z xxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxx xxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

X xxxx. 6

Je xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx, kdy bylo x xxxxx předmětu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx smluv o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx zároveň xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu určit, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx provést. X xxxxxxxx určení xxxx dojít xxxx. xxxxx §1373 občanského xxxxxxxx.

Xx-xx tedy xxxxxxxx xxxx smluv x xxxxxxxxx xxxxxx dražby x zároveň xxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, provede xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx účinné xxxxxxx. Xxxxxxx-xx zjistit, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, nelze xxxxxxx xxxxxx provést.

K §40

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dražebník xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osobám xxxxxxxx, že byla xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osoby (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a zajistit, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx věci xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx dražebníka.

K §41

Dražebník xxxxxxx ocenění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obvyklou xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Tato xxxxxxxxx je stanovena xxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nucené dražby, xxxxx xx navázána xx xxxx xxxxxxxx xxxx. Dále xx xxxxxxxx xxxxxxx ocenit xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx spojená x xxxxxx na xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx hodnotu xxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxx závad, xxxxx x důsledku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nezaniknou. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx znalců xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx osob xx nucené xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xx předmětem xxxxxx dražby xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx osoba, která xx xxxxxxx xxxxxx x sebe, xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Neučiní-li xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx x využitím xxxxx, xxxxx jsou k xxxxxxxxx.

X §42

Xxxxxxxxx musí xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxx o xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx seznámit s xxxx stavem. Tato xxxxxxxxx se x xxxxxx věci xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxx. xxxx, xxxxx xx xxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxx (např. pohledávky, xxxxxx x obchodních xxxxxxxxxxx xx.). Xxxx-xx xx však xxxxxxxx x xxxxxx předmětu xxxxxx dražby zjevně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxx přístupný nezastavěný xxxxxxx), dražebník xxxx xxxxxxx zajištění prohlídky xxxxxxxxxx obrazový xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx virtuální prohlídku xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x dražební vyhlášce xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx internetové xxxxxxx, xxx lze xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nucené xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx podmínky x xxxxxxxx prokázání xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx např. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx zákonem x znalcích x xxxxxxxxxxxx) nebo s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx právních xxxxxxxx (xxxx. xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx).

Xxxxx vlastník xxxx xxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx prohlídku předmětu xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx bytu xxxxxxxxxx x zájemce o xxxxx v xxxxxx xxxxxx, provede xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, popř. x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx alespoň xx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx plnohodnotné xxxxxxxxx xxxxxxxx nucené xxxxxx xxxxxx xxx důvodem xxx vyslovení xxxxxxxxxxx xxxxxxx uzavřené x xxxxxx dražbě.

K §43

Ustanovení xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx se xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dražby. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx známy aplikační xxxxxx. Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx ponecháno xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx x nucené xxxxxx, zejména x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx nově xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dlužníka (xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx). Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx zájem xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxx citové xxxxx), xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx dosažené vydražením.

K §44

Xxxxxxxx vyhláška xxxxxx xxxxxx xxxx vedle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§13) xxxxxxxxx xxxx další xxxxxxxxxxx stanovené v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx evidenci veřejných xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xx dobu 30 dnů xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx 30 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx dražby xxxx být za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nucené xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx předměty xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx dražebník xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyhlášky xxxxxx dražby přiměřeně xxxxxxx.

X §45

K odst. 1 xx 4:

Dražební xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxx pohledávky, a xx stanoveným způsobem. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zadržovacím xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§32 odst. 2).

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx přihlášená xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx věřitele x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx dražebníkovi xxxxxxxxx součinnost x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx nepřihlásí či xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uspokojena.

K xxxx. 5:

Xxxxxxxx 5 xxxxxxx po xxxxx §336x xxxx. 5 xxxxxxxxxx soudního řádu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx oznamovat xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx jejího xxxxxx (xxxx informaci by xxx dražebník vzít x xxxxx například xxx rozvrhu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx). X xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xx bez ohledu xx zavinění (§58 xxxx. 2).

K §46

Nejpozději xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx může, xxxxx xxxxxxxxxxxx (§14), požádat x xxxxxxxx xx xxxxxx dražby xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Současně xxx xxxx xxx xxxxxxxx, xx zanikl xxxx xxxx navrhovateli, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx nucené dražby, xxxx že xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zástavní xxxx xxxxxxxxxx právo x předmětu nucené xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx zajišťovalo. Xxxxxxxxx xx tímto požadavkem xxxxx, x upuštění xx nucené xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 2.

X §47

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx překážku x xxxxxx nucené xxxxxx. Xxxxxx převážně xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 26/2000 Xx., x veřejných dražbách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx, xx např. x xxxxxxx, xxx xxx xxxxx exekuční xxxxxx k prodeji (xxxx. xxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxx povinen xxxxxx xxxxxxxxx. Oproti xxxxxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxxxx, že zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx nucené xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx o xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxx zveřejněno x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx trvají xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení.

Jiným rozhodnutím xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. e) xxx xxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x trestním xxxxxx xxxxx §47 nebo 79x xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxx xxx například xxxxxxxxxx postupu xxxxx §1373 občanského xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xx vyloučen (xxx xxxxx commercium) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx zbraních x xxxxxxxx či xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xxxx které xxxxx xxxxxx věcmi x xxxxxxx smyslu (např. xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx §493 xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k §112 xxxxxxxxxx xxxxxxxx).

X xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx vyrozumí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyhláška nucené xxxxxx.

X §48

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx nepřípustnosti xxxxxxx předmětu xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dražebníka. Xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obsažené x xxxxxx x. 26/2000 Xx., x veřejných xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx lze xxxx xxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zadržovacím xxxxxx v xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prodeje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx zamítnuta, neboť xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (xxxx. §8 xxxxxxxxxx xxxxxxxx). X případě xxxxxx podání xx xx tak dražební xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vzniklé xxxx (xxxx. s xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2909 xxxxxxxxxx xxxxxxxx).

X §49

Xxxxxxxxx xxxxxxx účast xxxxxx x osvědčení xxxxxxx xxxxxx dražby, x xxx xxxxxxxxxx cena xxxxxxxxx 2 500 000 Xx. Notář xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx dražby xxxxxxxx xxxxx, kterým xx xxxxxxxxx xxxxxx dražby (xxxx skutkový xxx), xxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx [§79 xxxx. 1 xxxxxx č. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx řád)]. Xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx právní xxxxxx, xxxxx došlo xx xxxxx xxxxxx vzhledem xxxxxx xxxxxx hladiny.

K §50

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx udělen xxxxxxx xxxx následně xxxxx x odstoupení xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx dražby u xxxxx xxxxxxxxxx opakovat, x xx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nucené xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx zájemců x xxxxx v xxxxxx xxxxxx. Musí xxx xxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxx 70 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ceny. X případě, xx xxxxxx dražba xxxxx xxxxxxxx xxxxxx dražby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ceny, kterou xxx stanovit, xxxxxx x vyvolávací xxxx (xxxxxxxxxxxxx) předcházející opakované xxxxxx. Xxx dodržení xxxxxxxx xxxxxx dražebník xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx nebyla xxxxxxxxx xxxxxx dražba xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a oddalována.

K §51

Xxxxxx obecné úpravě xxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§26) xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na 30 xxx, aby nebyl xxxxxx krátkou lhůtou x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx omezován xxxxx x účast x xxxxxx, x xxx x xxxxxxxxxxx výše xxxx xxxxxxxx vydražením. Xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx vydražením vždy xxxxxxxxxxxx, xxxxx dražebník xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x následně xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx pohledávek.

K §52

K xxxx. 1 až 3:

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx potvrzení o xxxxxxxx kupní xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydražitele xxxxxxxx xxxxxxx nucené xxxxxx x x ním xxxxxxxxxxx xxxxxxx vydražiteli. Xxxxxxxxx vyhotoví x xxxxxxxxx xxxxxxxx nucené xxxxxx protokol, xxxxx xxxxxxxx dražebník, xxxxxxxxxx x předchozí vlastník. Xxxxxxxx xxxxxxxx odmítne xxxxxxxxx xxxxxxxx podepsat, xxxxxxxxx xxxx skutečnost x xxxxxxxxx uvede.

K xxxx. 4:

Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx předchozímu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3, xx xxxxxxxx i xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, která má xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx své xxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.).

X §53 x 54

Xxxx, xx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx cena xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x odměnu xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jednotlivé xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx přihlásili x xxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxxx, do 10 xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (x případě xxxx, x xxxx xx xxxxxx vlastnické právo xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx tato xxxxx xxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx příslušného veřejného xxxxxxx). Xxxxxxxxx částku xxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxx dražebnímu xxxxxxxx xxxx předchozímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx (xxxx. §1374 xxxx. 2 x §1953 xxxxxxxxxx xxxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx protokol, xxxxx xx 5 pracovních xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x předchozímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dražby.

K §55

X odst. 1

Ustanovení xxxxxxxx xxxxxxx x §1374 odst. 1 xxxxxxxxxx zákoníku, xxxxxxx xx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx obdobně xxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxxx. Ustanovení proto xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx následují xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pohledávku, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx zajišťujících xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx x xx zástavní práva, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx následují xx xxxxxxxxx právu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pohledávku, xxxxx xx xxxxx v xxxxxx. Xxxxxxxx xx x zánik xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x zákazu xxxxxxx x xxxxxx zatížení xxxxxxxx nucené xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx jeví jako xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

Xx-xx xxxxxxxxx nucené xxxxxx xxxxxxxx xxx zapsaná x katastru xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §25 odst. 3 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx práva, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nabytí xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

X odst. 2

Xxxxxxxxxx xx obdobou § 1375 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx k přihlášení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx obdobně jako x výkonu xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zachování xxxx xxxxxxxxxx práv, která xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx práva xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx řádně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pohledávku, xxxxx xx ze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxx je x xxxxxxxxx práv xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx zcizení x zákazu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx zcizení x xxxxx zatížení xxxx xxxxx zřizován v xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

X §56

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x podání xxxxxx xx xxxxxxxxx neplatnosti xxxxxxx uzavřené xxxxxxxxx (§25 xxxx. 1). Xxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxx xx, xx xx xxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxxxx nucené dražby xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxx (xxxx. xx xx xxxx xxxxx, x níž lze xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nucené xxxxxx) xx použije úprava x §25.

Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx viz xxxxxxxxxx x §25.

X §57

V xxxxxxx nabytí xxxx x xxxxxx dražbě xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x dražbě xxxx než nucené, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

X §58

X xxxx. 1:

Xxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx. xxx xxxxxx na xxxxxxxx) xx neoprávněné přihlášení xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx vynaložení xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx lze xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxxxxx, jestliže xx xxxx. podala osoba, xxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tak xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx, protože xxxxx po xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nad xxxxx xxxxxxxxx vyplývajících x §45 xxxx. 3, xxxx. xxxx. 4, x xxxxx xxx, xxxxxxx subjekt, xxxxx není xxxxxxx xxxxxxx moci, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxx. 2:

Xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xx ustanovení §43 xxxx. 5, podle xxxxxxx xx dražební xxxxxxx povinen xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pohledávky, xx xxxxxx došlo xx xxxxx přihlášení. X xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx bez xxxxxx xx zavinění (xxxx. xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x zániku xxxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxx xxxxxxx částku xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.).

X §59

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dražeb xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx dotčena xxxxxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx o kontrole xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, např. xxxxxxxxxx pravidel xxxxxxx xxxxxxx orgánem xxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxx xxxxxxxxxx pracovněprávních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejných xxxxxx xxxxxxx papírů x jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodníkem x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxxxx x podnikání na xxxxxxxxxxx xxxx (XXXX) xxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx jako xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx).

X §60

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx ministerstva xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx protiprávní xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 1 xxxx. h), xx xxxxx by xxxxxxxxxxxx xxxxx uložit pokutu xx 250 000 Xx.

X xxxxxxx veřejných xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx investičních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxx §33 XXXX xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, x to xxxxx §136 xxxx. 1 věty xxxxx XXXX.

X §61

Xxxxxxxx se, xxx přestupky spáchané xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx dražbách projednávalo xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §33 XXXX xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx §164 xxxx. 3 xxxx. x) a §165 xxxx. 4 xxxx. x) XXXX.

Xxxxxxxxxx §61 odst. 1 xxxxxxxx výčet xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zákon xxxxxxxx xx přestupky x x xxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx dražby, xxx xxxx xxx xxxxxx veřejné xxxxxx. X xxxxxxxx 2 xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zákonných xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x organizací x xxxxxxxxxx nucené dražby.

Horní xxxxxxx pokuty xx xxxxxxxxxx přestupky xx xxxxxxxxx x závislosti xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx jako závažnější xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx transparentnost xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmů xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx na výběr xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx závisí xxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx, vlastník xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx věřitel odlišný xx navrhovatele). Xxxx xxxxx xxxxxxx je xxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx dražebníka xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištěn, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx práva xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx způsobil xxxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxxx nebo smluvní xxxxxxxxxx.

Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx stanoví xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 250 000 Xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxx pokutu xx xx xxxx 500 000 Xx. Xxxxxxxxx x přestupku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx pokuty 1 000 000 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x velice xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx mít xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, která xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx (např. fyzické xxxxx - xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx i xxxx závažnému xxxxxxxx xxxxxxxxxx „xxxxxxxx“ dražebníka (xxxx. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 3 věty první xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dražeb xxx xx dobu 14 xxx xxxxx 15 xxx, x jedná xx x jeho xxxxx xxxxxxxxxxx trestné xxxxxxx). Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx tak, xxx x xxxxxxx velkého, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxx, xxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X §62

X § 62 je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kdy xxxxx vyhláškou xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

X §63

X odst. 1:

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx. Xx platí jak xxx veřejné dražby xxxxx zákona č. 26/2000 Xx., xxxxx xx dokončí podle xxxxxx x. 26/2000 Xx., xxx xxx xxxxxx (aukce) xxxxx §1771 xxxxxxxxxx zákoníku, xxxxx xx dokončí x souladu s xxxxxxxxx zákoníkem xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx dražbách.

Podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxxxxx také xxxxx a povinnosti, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx konanými xx xxxxxxx xxxxxxx uzavřené xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx zákona. Xx xx xxxx xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx vlastnického xxxxx, xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x vadného xxxxxx.

X xxxx. 2:

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx dražbách, konaných xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x centrální xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, neboť x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx možné xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx dobu 3 let xx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxx budou xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx.

X §64

Xxxxxxx xx zákon x. 26/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx zákonů, xxxxx xxx novelizují, x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jej xxxxxxxxx.

X §65

X xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx účinnost xxxxxx xxxx 1. ledna 2024.

X Xxxxx dne 21. xxxxxxxx 2022

Xxxxxxxx xxxxx:

xxxx. PhDr. Xxxx Xxxxx, Xx.X., LL.M., x. x.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx:

XxXx. Xxxx Bartoš, Xx.X., x. x.

Závěrečná xxxxxx XXX

>>>

XXXX PROVÁDĚCÍCH XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX V XXXXXXXXXXX X VLÁDNÍM XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX DRAŽBÁCH

Teze

VYHLÁŠKA XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXX ROZVOJ

ze xxx………2023

xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx podoba xxxx xxxx projednávána x xxxxxxxx modifikována x rámci přípravy xxxxxx podzákonného xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx je zakotveno x § 29 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx a § 62 xxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx oblasti:

1. xxxxxx evidence požadavků xxxxxxxxxx na adresu xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kde xxxxxxxxxxxx dražba probíhá

2. xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zásahem xx xxxxxxxxxxxxxx dražebního xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

3. způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x automatické aktualizace xxxxx

4. xxxxxx zajištění xxxxxxx kontroly dostupnosti xxxxxx xx veřejné xxxxxx síti, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

5. xxxxxx ochrany dat xxxx xxxxxx, ztrátou xxxx xxxxxxxx

6. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

7. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx dražebním xxxxxxxx

8. xxxxxx autentizace osob xxxxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxxxxx dražebního xxxxxxx

9. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXX

xx dne………2023

o xxxxxxxxx xxxxxxxx veřejných dražeb

Jedná xx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx bude xxxx xxxxxxxxxxxx a případně xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x § 3 xxxx. 6 x § 62 xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx dražbách. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

1. xxxx x xxxxxx údajů, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx centrální xxxxxxxx xxxxxxxxx dražeb x xxxxxxxxxx

2. porovnávání xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx evidence xxxxxxxxx xxxxxx x uveřejnění x xxxxx vedenými x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx moci, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x informačním xxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

3. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx evidence xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

4. způsob xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx draže