Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXX

xx xxx … 2022,

xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 65/2022 Xx., o některých xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území Ukrajiny xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxx vyvolaným xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx

Xx. X

Xxxxx x. 65/2022 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx invazí xxxxx Xxxxx xxxxxxxx, xx znění zákona x. 175/2022 Sb. x xxxxxx x. 198/2022 Sb., se xxxx xxxxx:

1. X §1 odst. 1 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxx slova „x xxxxxxxx xxxxxx prodlužování“.

2. X §5 xxxx. 4 xxxx první xx xxxxx „xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx platnosti xx 31. března 2024“ x xx xxxx xxxxx xx xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxx.

3. X §5x xxxx. 1 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxx x oprávnění x xxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx podávaná xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.“.

4. X §6 xxxxxxxx 2 xxx:

„(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx České republiky xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx získat xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx země xxxxxx, xxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx totožnosti xxxxx xxxxxx x xxxxxx cizinců xx xxxxx České xxxxxxxxx. Xx neplatí, jestliže xxxxxx xxxxxxxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Cizinec je xxxxxxx xxxxxxxxx fotografii.“.

5. X §6 xxxx. 5 xx xx xxxxx textu věty xxxxx xxxxxxxx slova „, x xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx“.

6. V §6 xx xx odstavec 8 vkládají nové xxxxxxxx 9 x 10, které xxxxx:

„(9) Xxxxxxxx bylo cizinci x xxxxxx od 24. února 2022 xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx invazí xxxxx Xxxxx federace xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle §33 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx cizinců xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx §33 odst. 3 zákona x xxxxxx cizinců xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx §43 x §62 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxx x pobytu xxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxx víza podle xxxxxxxx 9 se xxxxxxxxx vízovým xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx cestovního xxxxxxx xxxx xxxx xxx. Xxxxx není xxxxx x ohledem xx místní podmínky xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, lze xx cestovního dokladu xxxx mimo xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx víza.“.

Dosavadní xxxxxxxx 9 xx 11 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 11 xx 13.

7. V §6 xxxxxxxx 13 zní:

„(13) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx obyvatel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx čísel xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x případě cizince, xxxxxxx

x) byla xxxxxxx xxxxxxx ochrana, xxxx

x) xxxx uděleno x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx strpění xxxxxx na území Xxxxx republiky podle §33 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x pobytu xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx dočasné ochrany, xxxx xxxxx §33 xxxx. 3 xxxxxx x pobytu xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.“.

8. Xx §7a xx vkládají nové §7x až 7x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

„§7x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx ochrana xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, kterému xxxx x xxxx 2022 xxxxxxx dočasná ochrana xx xxxxx České xxxxxxxxx, se ode xxx 1. xxxxx 2023 xxxx ode xxx následujícího xx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxx x xxxxxx za xxxxxx dočasné xxxxxxx, xxxxxx-xx tento xxxxxxx xxxxx, xx xxx 30. xxxx 2023 xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxx zaregistroval x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx 31. března 2023 xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.

(2) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx do 30. xxxx 2023 postupem xxxxx tohoto ustanovení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx takového xxxxxxx xx území České xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx až xx 31. xxxxxx 2024.

(3) X xxxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx provést xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxx“). X xxxxxx postupu xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x registraci na xxxxxx elektronické pošty, xxxxxx cizinec xxxxx x registračním formuláři. Xxxxxxxxx x registraci xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx se xx cizinec dostavit xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx registraci xx cizinec povinen xxxxx místo hlášeného xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky x xxxxx x adresu xxxxx, kde xx xxxx přihlášeno k xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxx xx x vyznačení xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §6 odst. 1, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx doložit doklad x ubytování xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem krizového xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx poskytnuto ubytování xxxxx §6x a xxxxx se v xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 27. xxxxxx 2022 a xxxxx xxxxxxxxx pobytu xx shoduje x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(6) Xx xxxx xxxxxx 18 xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, která je xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx, xxxxx xx nedostaví x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx provést prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx formuláře novou xxxxxxxxx termínu.

(8) Xxxxxxx, xxxxx xx do 31. xxxxxx 2023 xxxxxxxxxxxxxx k prodloužení xxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxx xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx registrace do 30. xxxx 2023 xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx vízový xxxxxx xxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx 6, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxx zaniká.

§7c

Vízový štítek

(1) Xxxx platnosti xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx 1. dubna 2023 do 31. xxxxxx 2024.

(2) Xxxxx-xx x ohledem xx xxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx štítku, xxx učinit xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx.

§7x

Xxxx žádost x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx-xx cizinec, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto zákona Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x oprávnění x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x udělení xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx mu je xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, které xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx jejího požívání. Xxxx, po xxxxxx xxxxxxx udělenou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx za xxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx ochrany.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx ochrany se xxxxxxx xx doby xxxxxx udělení xxxxxxx xxxxxxx.

§7x

Xxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxx

(1) Vízum x xxxxxx nad 90 dnů xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx §33 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx vyvolaným invazí xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xx 24. xxxxx 2022, xx považuje xx xxxxxx xx 31. xxxxxx 2024.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, se xxxx dostavit na Xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx vízového xxxxxx x xxxxxxxxxxxx dobou xxxxxxxxx; x xxxxxx xxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx do 31. xxxxxx 2024.

(3) Xxxxx-xx x xxxxxxx xx xxxxxx podmínky xxxxx podle odstavce 1 vyznačit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx dokladu xxxx xxxx xxx.

§7x

(1) Xx 1. ledna 2023 xx xxxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle §33 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx §33 xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxx cizinců xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xx 24. xxxxx 2022 xxxxxxx xx 31. xxxxxx 2024. Doba xxxxxxxxx víza se xx vízovém xxxxxx xxxxxxx do 31. xxxxxx 2024.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxxx xx xxxxxx podmínky xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxx vízového xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx x udělení xxxxxx víza do xxxxxxxxxx dokladu xxxx xxxx něj.

§7g

Prodloužení xxxxxxx xxxxxxx a víza xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx může v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx ochrana udělená xxxxxxx, xxxxx se xx 31. března 2023 xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7x odst. 1 x 3, xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xx xx 31. března 2024.

(2) Xxxxxxxxxxx dočasné ochrany xxxxx xxxxxxxx 1 x opakované udělení xxxxxxx ochrany podle §7x xxxx. 1 xx xx cestovního xxxxxxx xxxx xxxx xxx nevyznačuje a xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx vízového xxxxxx zaniká. Xxxxxxxxxx §7x xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §7e odst. 1 se xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx a povinnost xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.“.

9. V §9 xxxx. 2 xx xx xxxxx „x“ xxxxxxxx slova „§7x xx“ a xxxxx „2023“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „2024“.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxx č. 65/2022 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx vyvolaným invazí xxxxx Xxxxx federace, xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxx x vízum x xxxxxx nad 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle §33 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 326/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx účinném xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx §33 odst. 3 xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx konfliktem na xxxxx Ukrajiny vyvolaným xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xx 24. xxxxx 2022, xxxxxxx xx 1. xxxxx 2023 xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §43 xxxxxx č. 326/1999 Xx., x pobytu xxxxxxx xx území Xxxxx republiky a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, podané xxxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx xx účelem strpění xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx §33 odst. 3 xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx účinném ke xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx konfliktem xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vojsk Xxxxx xxxxxxxx xx 24. xxxxx 2022, xx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x nelékařských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Čl. III

Zákon x. 96/2004 Xx., x xxxxxxxxxx získávání x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx nelékařských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 125/2005 Sb., xxxxxx x. 111/2007 Xx., zákona x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 105/2011 Xx., xxxxxx x. 346/2011 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 126/2016 Sb., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 201/2017 Xx., zákona x. 284/2018 Xx., xxxxxx x. 176/2019 Sb., xxxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx x. 585/2020 Xx. x xxxxxx x. 366/2021 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §22 xxxx. 1 se xxxxx „, který xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9x)“ xxxxxxx.

2. X §22 xxxx. 3 xx xxxxx „x xxxxxx 5 xxx“ xxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x opatřeních v xxxxxxx školství v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území Xxxxxxxx vyvolaným xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx

Xx. IV

Zákon x. 67/2022 Xx., o xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx v souvislosti x ozbrojeným konfliktem xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vojsk Xxxxx federace, xx xxxxx xxxxxx x. 175/2022 Xx. a xxxxxx x. 199/2022 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §2 xxxxxxxx 5 a 6 znějí:

„(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx základní xxxxx xxxx x xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx vzdělávání x xxxx xx 1. xxxxxx 2023 xx 15. července 2023. Xxxxxxx nemůže x xxxx škole podat xxxxxxxxx x zápisu xxxxxxxx v termínu xxxxx §34 xxxx. 2 nebo §36 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxxx místo x xxxx jeho konání xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx místa a xxxx xxxxxx zápisu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx podle xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx školského xxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxxx xxxxx §34 odst. 2 x §36 odst. 4 školského xxxxxx.“.

2. X §2x xx xxxxx „škole,“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxx xxxxx xx cizinec xxxxxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxx“ xx xxxxxxx.

3. X §10 xxxx. 2 se číslo „2023“ xxxxxxxxx číslem „2024“.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX

Čl. X

(1) Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 31. xxxxxx 2024 x xxxxxxxxxx xxxxx třetí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dne 31. xxxxx 2024. 

DŮVODOVÁ XXXXXX

X. XXXXXX XXXX

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx a xxx

X xxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx agresí Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx, xxx Evropskou xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx. 5 xxxxxxxx Xxxx 2001/55/XX, xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx 2022 xxxxxxxxx xx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx prchající x území Ukrajiny. X xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx „Xxx Xxxxxxxx“, xxxxxxx cílem xxxx upravit xxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxx, xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Jedná se xxxxxxx x xxxxx x. 65/2022 Sb. (xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uprchlíků a xxxxxxxxxx otázky zdravotního xxxxxxxxx), xxxxx č. 66/2022 Sb. (xxxxxxxx xxxxxx spojené xx xxxxxxxxxxxx uprchlíků - xxxxxxxxxxx dávka, xxxxxxxxx xxx solidární xxxxxxxxx) x xxxxx č. 67/2022 Xx. (xxxxxx xxxxxxx problematiky).

V době, xxx Xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebylo xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx konflikt (a x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx) ukončen, xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2023. X xxxxxxxxxxxx úprava xxxx xxxxxx s xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k 31. xxxxxx 2023. Dosavadní xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx naopak. Xxxxx xxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx do xxxxx března 2024, x xx x xxxxxxx xx xx. 4 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xx xxxx xxxxxxxx přijmout xxxxxx navazující xx xxxxx xxxx, xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx povinnosti, xxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, ale xxxx xxxxxxxx zajištěno, xx xxxxx x xxxxx udělenou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx mít xxxxxxxxxxx x xxxxx s xxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx přitom o xxxxx skupinu osob, xxxxx jen x Xxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxx x xxxxxxxxxxx x válečným xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx vydáno xxxx xxx 450 xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx obsažená x xxxxxx č. 65/2022 Xx. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro případné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx x. 67/2022 Xx., x xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx konfliktem xx Ukrajině, upravuje xxxxxxx přístup xxxx xxxxxxxxx xx škol x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx školního xxxx, tak xx xxxx následujícího.

Zákon x. 65/2022 Xx. pozbyde xxxxxxxxx dne 31. xxxxxx 2023, xxxxxxx xx zjevné, xx x xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx ke zvládnutí xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx právní xxxxxx xxxx xxxxx dopady xx xxxxxxx mužů x xxx x xxxx v rozporu xx xxxxxxx diskriminace.

II. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x ve xxxxxx x rovnosti mužů x xxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx navrhované xxxxxx úpravy x xxxxx xxxxx

X xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx 2022 xx xxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 450 xxxxx xxxx. Zisk xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx. vízový xxxxxx, xxxxx je dotčeným xxxxxx vydáván x xxxxx xxxxxxxxx do 31. xxxxxx 2023, xxxx jeho platnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, která xxxx xxx xxxx xxxxxxx přijata. Dosavadní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xx x xxxxxx době byl xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx jejich xxxxxx. X xxxxx dojde x xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx zasedání x říjnu 2022.

Xxxxxxx xxxx nové xxxxxx xxxxx xxxxx novelizace xxxxxx x. 65/2022 Xx., xxxxxx xxxxx xx především řešit xxxxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zakotveného xx xxxxxx xxxxxxxxxx práva. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 65/2022 Xx. xx prodloužit xxxxxxxxxx držitelům xxxxxxx xxxxxxx toto xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx až xx konce března 2024.

X xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx tato změna xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx prodlužování xxxxxxx xxxxxxx rozložit xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx možné, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx. Xxxxxxxx xxxxx prodloužení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx. xxxxxxxx štítku, je xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra. Xxxxxxxx xx tento xxxxxx co nejvíce xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx, xx cizinci, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx dočasné xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx registrace, x xx do 31. xxxxxx 2023. Xxxx xxxxxxxxxx jim xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxx do xxxxxxxxxxx dokladu vyznačen xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx 31. xxxxxx 2024. K xxxxxxxxx xxxxxxxx štítku se xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx 30. xxxx 2023. Pokud xxxxxxx neprovede xxxxxxxxxx x xxxxxxx termínu, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx konce xxxx 2023 xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx mu xxxxxxx ochrana zanikne.

Návrh xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxxx případnou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zdroje xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx by nastal xxxxxx xxxxxxxxx příliv. Xxxxxxxx xx tedy xxxxxxxxxx vládě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x případě xxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vlny, xxxx xxx proces xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx maximálně xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx je xxxxxxxxx, školství, xxxxxxxx xxxxxxx, zdravotní xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx čerpají i xxxxxxx zásadní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx registr obyvatel.

Na xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx č. 96/2004 Xx., která xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxx vzrostla xxxxxxxx xx těchto xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx pak xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 67/2022 Xx., xxxxx obsahuje specifická xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx dětí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx docházce xxx nadcházející xxxxxx xxx. Xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx děti xx xxxxx s xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx, xxxx xx x xxx mateřská škola xxxx informována, x xxxxxx xxxxxxxxxx místa xxxx xxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nemá xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx a xxx x není x rozporu se xxxxxxx diskriminace.

III. Xxxxxxxxxx xxxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xx. 30 xxxx. 2 Listiny xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, podle xxxxxxx xx každý, xxx xx x xxxxxx xxxxx, právo xx xxxxxxx pomoc, která xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx základních xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pomoc nezbytnou xxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínek.

IV. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx navrhované právní xxxxxx s xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 2001/55/XX xx dne 20. xxxxxxxx 2001 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi členskými xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx a x xxxxxxxx x toho xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx požívajícím xxxxxxx xxxxxxx nepřiznává xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx, xxxxx xxxx vyžadovány xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x předpisy Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx zásadami.

V. Zhodnocení xxxxxxxxxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána

Navrhovaná xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 28. xxxxxxxx 1951 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze dne 31. ledna 1967.

XX. Xxxxxxxxxxxxx hospodářský x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx prostředí České xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxx xx xxxxxx a xxxxxx xx specifické xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx slabé, xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x dopady xx životní prostředí

Registrační xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xx xxxxxx příslušného xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx cizinců xxxxxxxx x xxx. xxxxxxxxxx, nicméně xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx stávajícího xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra.

S xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx, x tím x xxxxx na Xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xx budou muset xxx prodloužena stávající xxxxxxxx místa dedikovaná xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x konfliktem xx Xxxxxxxx.

XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a osobních xxxxx.

XXXX. Xxxxxxxxxx korupčních xxxxx

Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx žádná korupční xxxxxx.

XX. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx bezpečnost xxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx navýšení počtu xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx, že osoby, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx úpravou xxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx, jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytových xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. U xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxx nepředpokládá xxxxxxx xxxxxxxxx vliv na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Zásadami pro xxxxxx xxxxxxxxx přívětivé xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxx xxxxxxxxxxx vzhledem x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx digitálních xxxxxx (princip digital xx xxxxxxx)

Xxxxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx, xxxxxxx stávající digitální xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx návrhem xxxxx dotčena.

Návrh tuto xxxxxx xxxxx neupravuje x xx x xxxxxxx s uvedenou xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dotčena.

3. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx, xxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (princip xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)

Xxxxxx není xxxxxxxxxxx xxxxxx úpravou xxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

6. Mezinárodní xxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxx x využitelných x evropském xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx právní xxxxxxx negativně dotčena.

7. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx umožňující xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx XXXX)

Xxxxxx navrhované právní xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx“. Jak xx xxx xxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx spojena xxxxxxxx, xx kterých xx bylo možné xxxxxxxxx dopady xx xxxxxxx soukromí x xxxxxxxx xxxxx.

8. Otevřenost x xxxxxxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx)

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx úpravou negativně xxxxxxx.

9. Technologická xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

10. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx zákona xx x xxxxxxx xx všemi zásadami xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XX. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Obecných xxxxx

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx rady xxxxx dne 10. xxxxx 2022 xxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx provést xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx.

XXX. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona

Současně x xxxxxxxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České republiky xxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nouze x x projednání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x rámci vyhlášeného xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §99 xxxxxx x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx navrhován x ohledem xx xxxx, že xxxxxxxxxx xxxxx na prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx ministrů xxxxxx Xxxxxxxx xxxx až xxx 14. xxxxx 2022, xxxxxxxx probíhaly xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx právního xxxx Xxxxx republiky. Xxxxxxxx příprava xxxxxxxxxx xxxx xxxx nebyla xxxxx x xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx ochrany je xxxxxxxxx evropského práva, xxx Česká xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x prodloužení xxxxxxx xxxxxxx.

X Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx 450 xxxxx xxxxxxxxx k pobytu xx formě dočasné xxxxxxx (xxxx ke xxxxx xxxxx 2022), xxxxxxx všechna xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 31. 3. 2023, xxxx xxxx reálné, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x dostatečným xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, x to x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ocitli by xx stávající xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx; xxxxxxx xx, xx po 31. 3. 2023 budou xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jejich pobytového xxxxxxxxx, které xx xxxxxx podmínkou xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xx něj xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx, poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx apod. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx osob x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx společnosti, xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nelze pominout xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx zapojila xx xxxxxxxxxx procesu.

S xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xx kritickou xxxxxxxxxxxxxx lze xxxx xxxxxxxx xxxxxxx další xxxxxxx lidí, jejichž xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx klást zvýšené xxxxxx xx kapacity xxxxxxxxxx xxxxxxx, proto xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx úpravy s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 2023 xxxxxxxx xxxx x xxxx, xxx xx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx samotní cizinci, xxx x xxxxxx xxxxxx zabývající xx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx řešení, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx apod.).

Návrh xxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx jednacím xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x tomto xxxxx.

X. ZVLÁŠTNÍ XXXX

XXXX XXXXX

X xx. X xxxx 1 [x §1 xxxx. 1 xxxx. x)]:

Xxxxxxxx xx x xxxxx předmětu xxxxxx xxxxxx výslovně xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx x oprávnění xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

X čl. I xxxx 2 (k §5 xxxx. 4):

Doplňuje xx, xx x xxxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxx ochranu xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxx udělena, bude xxxxxxx xxxxxx vízový xxxxxx x dobou xxxxxxxxx xx xx 31. března 2024, xxx je xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx prodlužována dočasná xxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X čl. X xxxx 3 (x §5x odst. 1):

Xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx žádost x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx nepřijatelná, xxx x xxxxx xxxx zákonem předpokládané xxxxxxxx (x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx). Xxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxx xx Ukrajině xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, proto xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx o pobytová xxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxx o pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx, xx xxxxxxx x některé xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nařízení xxxxx, které stanoví xxxxxxx x tohoto xxxxxxxxxx omezení.

K xx. X bodu 4 (x §6 xxxx. 2):

Xxxxxxxx xx, xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx i xxxxxx xxxxxxxxx vydat xxxxxxx xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx, x to x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx zároveň si xxx nemůže obstarat x domovských orgánů. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx široce xxxxxxxxx xxxxxxx vydávat xxxxxxxx doklady xxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx ukrajinského dokladu xxx xxx pro xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxxxx případech.

K xx. I xxxx 5 (x §6 xxxx. 5):

Předmětné ustanovení xxxxxxxx vztah dočasné xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, neboť xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx ochranou paralelně xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx, xxxxxxxxx ochrana). Xxxxxxxxx xxxxxx stanoví, xx xx dobu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx přerušuje. Xxxxxxxx xx, že x xx dobu xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxx v postavení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxx se xx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx ochrany.

K čl. X bodu 6 (x §6 xxxx. 9 x 10):

Po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx území Ukrajiny xxxx xxxxxxxx osobám xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx probíhající konflikt xx Xxxxxxxx, ale xxxxxxx xx o xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx rozsahu xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx vymezuje §3 xxxxxx x. 65/2022 Xx. Xxxx víza xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx od víz, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx č. 65/2022 Xx. „xxxxxxxx“ xx dočasnou ochranu. X ohledem xx xxxxxxxx osob (počty xxxxxxx x xxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx vzrostly xxxxxxxxx xxxxxxxxx desetinásobně), xxxxx xx tato xxxxx xxxx, xx navrhováno xxxxxx xxxxxxxxxxxx těchto xxx xx nejvíce xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxx osobám xxxx xxxxx prodlouženo x xxxxx xxx x osoby xx xxx nedostanou do xxxxxxx, xxx xx xx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx oprávnění. X xxxxxxx xx xxxxxxxx osob xxxx xxxxx vyznačit všem xxxxxx xxxxxxxx nové xxxxxx štítky, protože xx běžně vyžaduje xxxxxx xxxxxxxxxx osobní xxxxxxxxxx cizince xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx proto xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx nezakládá xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx nedochází x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx tedy xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx xxxxx České republiky.

K xx. X xxxx 7 (k §6 xxxx. 13):

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx x udělenou dočasnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rodné xxxxx, se xxxxxxxxx x xx osoby, xxxxxx bylo x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pobytu nad 90 dnů za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.

K xx. X xxxx 8 (x §7x xx 7x):

Xxxxxxxx §7x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx povede xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany. X xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx několik stovek xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx. vízového xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xx, xx x xxxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaregistruje xx 31. března 2023 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx formuláře xxxxxxxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx (resp. v xxxxx portálu) Ministerstva xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pak xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x po xxxx 31. xxxxxx 2023. Xxxxxxx xx xx xxxxxxx registraci, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx zájem x setrvání na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx ještě xxxxxxxx do xxxxx xxxx 2023 osobně xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, kde xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vylepen xxx. xxxxxx xxxxxx x xxxxx platnosti xx xx xxxxx xxxxxx 2024. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje x jménu, xxxxxxxx, xxxx narození, adrese xxxxx xxxxxx xx xxxxx České republiky xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx například i xxxxxxxx xxxxxx místa xxxxx, nicméně předpokládá xx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k registraci, xxxxxxxx xx po xxxxxxxxxx x zákonné xxxxx cizinec nedostaví xx pracoviště Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentů, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxx celý proces xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nastaven xxxxxxxxxxx přívětivě, x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxx, xxxx xxxxx osob xxx xxxx xxxxxxxxx, xxx lze předpokládat xxxxxxxxx xxxxxxx apod. Xx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informačních systémů, xxxx cizinec vyzván x xxxxxxxx základních xxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx místa xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, adresa xxxxx, xxx xxxxxxxxx dítě xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), proběhne xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (hlavním pravidlem xx xxxx xxx, xxxxx to xxxx xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx moci xxxxxx sám xxxxxx) xxxxxx návštěvy xx xxxxxxxxxx Ministerstva vnitra. Xxxxxxxx tohoto procesu xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx, xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxx., x to x xxxxxxxxxxx x žádáním x xxxxxxxxxxx dávku xxxxx zákona x. 66/2022 Xx. Z xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xx xxxx xxx 65 % xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx o humanitární xxxxx xxxx elektronicky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx na podporu xxxxxxxxx cizinců.

V xxxxxxx xxxx mladších 18 xxx xx xxxxxx x tím, xx xxxxxxxxxx bude provádět xxxxxxx zástupce, případně xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxxx hranice 18 let xxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx prostředky xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nelze vydat xxxxxx xxxxxxx 18 xxx. Osoba xxxxxxxxx xx xxxx jednat xxx xxxx xxxxxxxx x vízový xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx vydáván xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx základní „xxxxxxxx“ xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx dokladu x xxxxxxxxx, což xx však xxxx xxxxx některých cizinců, x případně dojde x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

Xxx předpokládat, xx xxxxxxx stávající xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx registraci xxxxxxxxxx, ačkoliv nadále xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx mohou xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoby, které xx xxx dočasné xxxxxxx vzdaly, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx §7x xxxxxxxx podání xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx cizince xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx xx xxxxxx dočasné xxxxxxx, xxx xx vliv xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx apod., ale xxxx postavení naváže xx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ochrana zanikla. Xx xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx opět xxxxxxxxxxx xxxxx žákem xx xxxxxxxx xxxxx, která xx xxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx §7x x 7x xxxxxxx speciální xxxxxxxx xxx prodloužení xxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx dočasnou xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx o Ukrajince xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxx xx xxxxx x xxxx osoby, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x vypuknutím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxx xxxxx, xxxxxxx xx velmi xxxx, xx musí x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx důvody xxx xxxxxxx tohoto víza. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx obou xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx kategorie xxxx mnohem více xxxxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx §7x obsahuje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany x xxxx za xxxxxx xxxxxxx v mimořádné xxxxxxx. S xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na Xxxxxxxx x nadcházející xxxxx xxxxxx xxxxx vyloučit xxxxx xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx, xxx xxxx nutné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Ministerstva xxxxxx (x Xxxxxxx České xxxxxxxxx) vyčlenit xx xxxxxxxx xxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xx xxxx mimořádné xxxxxxx xxxxxxxxx stanovit, xx xxxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx formuláře, xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zanikly. Xxxxxxx by x xxxxxx disponovali xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx do 31. xxxxxx 2024. Xxxxxxx xxxxxx spočívající v xxxxxxxxxxxx vízových štítků xx předpokládá x x xxxxxxxx víz xx xxxxxx xxxxxxx.

X xx. X xxxx 9 (k §9 xxxx. 2):

X xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx 31. xxxxxx 2024.

X čl. XX (x xxxxxxxxxx ustanovením)

Návrh xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x termínem xxxxxx xxxxxxxxx dne 1. xxxxx 2023, xxx xxxx následujícím po xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxx xxxxxxxx některá xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx konec xxxx 2022 (xxx §7x x xxxx 8 xxxxx první xxxxxx xxxxxx), nebo xxxxxxxx xxxxxxxx s 1. xxxxxx 2023 (xxx §7f x xxxx 8 xxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ustanoveních xx xx xxxxxxx. Xxxxx xx zajistit, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x dočasnou xxxxxxx x xxxx 2023 xxxx stejný režim x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx udělena xx do 31. xxxxxx 2024 xxx xxxxxxxx činit krok xxxxxxxxxxx, kterému xxx xxx budou xxxxxxxx xxxxxxxxx cizinců.

Dále je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx postavení xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx vydaným x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx přístupu x xxxxx formám xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

XXXX DRUHÁ

K xx. XXX xxxx 1 (x §22 xxxx. 1):

Xxxxxxxxxx slov „, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxx získávání odborné xxxxxxxxxxxx psychologa xx xxxxxxxxxxxxx dává xx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxxxx kvalifikačních kurzů xxx xx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx x praxi xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, neboť xxxxxxxx x nedostatečné kapacitě xxxxxx xxxxx prováděnými xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx ztížení x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x jiným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx povolání, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vzhledem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

X xx. III xxxx 2 (x §22 odst. 3):

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx programem, x protože doba xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx změnách xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx absolvování.

ČÁST TŘETÍ

K xx. XX xxxx 1 (x §2 xxxx. 5 a 6):

Xx xxxxxxx xxxx 2022/2023 se xxxxxxxxxxx xxx všechny cizince x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx. zvláštní zápisy x předškolnímu vzdělávání x povinné školní xxxxxxxx x pozdějším xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rok xx xxxxxxxx xxxxx místních xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx zápisu v xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxxxx, xx kterých nebude xxxxxxxx, xx zbytečně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx školy xxxxxxxxxx. X volbě, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx ředitel xxxxx x xxxxxx xx zřizovatelem. Xxxx xx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx pro vyhlášení xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx zápis xxxxxxxxx, xxxx jej xxxxxxx školy xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx cizinec xxxxx, xxxxxxx xxxxxx se xxxx zúčastnit.

K čl. XX bodu 2 (x §2x):

Xxxxxxxx postup xxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx ty xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X tyto xxxxxx děti xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pobyt xxxx se vracejí xx Ukrajinu, xxxx xx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx, aby se xxxxxx neobsazená místa x mateřských xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx dříve a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxx xxxxx běžné xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx zákoně.

K xx. XX bodu 3 (x §10 xxxx. 2):

Xxxxxxxx x prodloužení xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2024 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zvláštních xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx školního xxxx 2023/2024.

ČÁST XXXXXX

X xx. V (k xxxxxxxxx):

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx právní xxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx, aby xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx je xxxx xxx, že je xxx xxx naléhavý xxxxxx xxxxx xx xxx, aby xxxxxx xxxxxx xxxxxx účinnosti xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, kdy xxxx xxxxx xxxxxx, přičemž x xxxxxxx na xxxxxx, kdy xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx 2022 tak, aby xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 1. xxxxx 2023, pak xx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx zákon xxxxxx xx k 1. xxxxxxxx 2023, xxx xx bylo xx xxxxxxxx pobytových xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Ukrajiny, x tedy xx xxxxxx xxxxxx pozbyla xxxxxx. Současně se xxxxxx xxxxxxx platnost xxxxxxxxx xxxxx zákona.

X Praze xxx 30. xxxxxxxxx 2022

Předseda xxxxx:

xxxx. XxXx. Xxxx Xxxxx, Xx.X., XX.X., x. x.

1. místopředseda xxxxx x xxxxxxx xxxxxx:

Xxx. Bc. Xxx Xxxxxxx x. x.