Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXX

xx xxx … 2022,

xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 12/2020 Xx., x právu xx xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. X

Xxxxx x. 12/2020 Xx., o xxxxx xx digitální xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 36/2021 Xx. x xxxxxx č. 261/2021 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. Xx §2 xx xxxxxx xxxx §2x, který xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§2x

Xxxxxxxxx x informační xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx x informační agentura (xxxx xxx „Xxxxxxxx“) xx xxxxxx v Xxxxx.

(2) Xxxxxxxx je xxxxxxxxx správním xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x služby xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Agentura

a) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto zákona,

b) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx technologie,

c) xxxx xxxxxxxxxxx úlohu x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobů komunikace xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx rozvoj, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx své xxxxxxxxxx.

(4) X xxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x čele Xxxx xxxxx xxx informační xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx za služební xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx službě.

(5) Xxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx státnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx příkazy x výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.“.

2. X §4 odst. 3 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „ministerstvo“)“ xxxxxxxxx xxxxx „Agentury“.

3. V §7 odst. 4 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx“.

4. X §7 odst. 4, §10 xxxx. 2 x x §12 xxxx. 3 x 4 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx“.

5. X §8 xxxx. 2 x 3, §10 xxxx. 2 a x §12 odst. 3 xx slovo „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxxxx“.

6. V §8 xxxx. 2 se xxxxx „xxxxxxxxxxxx, xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Agentuře, xxxxx“.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx Xxxxxxxx (xxxx xxx „Agentura“) xxxxx §2x odst. 2 x 3 xxxx. x) až c) xxxxxx x. 12/2020 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vykonává do 31. xxxxxx 2023 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxxx“).

2. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx pracovních xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx stojící v xxxx Rady xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x není-li xx, xxxx vlády xxxxxx xxxxxx, po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do 15 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxx.

3. Návrh xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxx Xxxx vlády pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxx-xx xx, člen xxxxx xxxxxx vládou, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

4. Xxxxxx zaměstnanec xx xxxxxxxxx poměru podle xxxxxx č. 234/2014 Xx., x xxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, který xx xx xxx 31. xxxxxx 2023 xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx služebním xxxxx x ministerstvu x xxxxxxxx státní xxxxxx xxxxxxxx spočívající x xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, je ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona státním xxxxxxxxxxxx xx služebním xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx x zařazení xxxx jmenování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx zařazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

5. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pracovněprávních vztahů xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ministerstvu, xxxxx xx xxx 31. března 2023 xxxxxxxx zajišťují výkon xxxxxxxxxx, xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx.

6. Příslušnost x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx státu, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx ministerstvem xxxxxxx xxxxxx příspěvková xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxx 31. března 2023 x xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Agenturu.

7. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx nespotřebovaných xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx souvisí x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx Xxxxxxxx.

8. Prostředky xxxx fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx vztahují xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místech x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxx xxxxx kulturních x xxxxxxxxxx potřeb u Xxxxxxxx.

9. Postupy xxxxx xxxxxx č. 12/2020 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx přechází xx Xxxxxxxx, a xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx ministerstva se xxxxxxxx za xxxxx Xxxxxxxx.

XXXX DRUHÁ

Změna xxxxxx x zřízení ministerstev x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní správy Xxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx x. 2/1969 Xx., o xxxxxxx ministerstev x xxxxxx ústředních orgánů xxxxxx správy České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 34/1970 Xx., xxxxxx č. 147/1970 Sb., xxxxxx x. 118/1983 Sb., xxxxxx x. 60/1988 Xx., zákona x. 173/1989 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 9/1990 Xx., xxxxxx č. 93/1990 Xx., xxxxxx x. 126/1990 Sb., xxxxxx č. 203/1990 Xx., xxxxxx x. 288/1990 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 305/1990 Xx., xxxxxx x. 575/1990 Xx., xxxxxx x. 19/1992 Xx., xxxxxx x. 23/1992 Xx., xxxxxx č. 167/1992 Xx., xxxxxx x. 239/1992 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 350/1992 Xx., xxxxxx x. 358/1992 Xx., xxxxxx x. 359/1992 Xx., xxxxxx č. 474/1992 Sb., xxxxxx x. 548/1992 Sb., xxxxxx č. 21/1993 Xx., xxxxxx x. 166/1993 Xx., xxxxxx x. 285/1993 Sb., xxxxxx x. 47/1994 Xx., zákona x. 89/1995 Xx., xxxxxx x. 289/1995 Sb., xxxxxx č. 135/1996 Xx., xxxxxx x. 272/1996 Sb., zákona x. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 148/1998 Xx., zákona x. 63/2000 Xx., xxxxxx x. 130/2000 Xx., xxxxxx č. 154/2000 Xx., xxxxxx x. 204/2000 Sb., xxxxxx x. 239/2000 Xx., xxxxxx x. 257/2000 Xx., xxxxxx č. 258/2000 Xx., zákona x. 365/2000 Sb., xxxxxx č. 458/2000 Xx., xxxxxx x. 256/2001 Xx., xxxxxx x. 13/2002 Sb., xxxxxx x. 47/2002 Xx., zákona x. 219/2002 Xx., zákona x. 517/2002 Sb., xxxxxx x. 62/2003 Xx., xxxxxx č. 162/2003 Sb., xxxxxx x. 18/2004 Sb., xxxxxx x. 362/2004 Xx., xxxxxx č. 421/2004 Xx., zákona x. 499/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx č. 587/2004 Xx., xxxxxx x. 95/2005 Xx., xxxxxx x. 127/2005 Xx., xxxxxx č. 290/2005 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Sb., xxxxxx č. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 71/2006 Xx., xxxxxx x. 179/2006 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Sb., xxxxxx x. 225/2006 Sb., xxxxxx č. 110/2007 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., zákona x. 297/2008 Xx., xxxxxx č. 304/2008 Xx., xxxxxx č. 295/2009 Xx., zákona x. 375/2011 Sb., xxxxxx x. 275/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Sb., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 205/2015 Sb., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx č. 188/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Sb., zákona x. 302/2016 Xx., xxxxxx č. 319/2016 Xx., xxxxxx x. 14/2017 Xx., zákona x. 24/2017 Xx., xxxxxx x. 59/2017 Xx., xxxxxx x. 205/2017 Xx., xxxxxx x. 246/2017 Xx., xxxxxx č. 178/2019 Xx., xxxxxx č. 34/2021 Xx., xxxxxx x. 88/2021 Xx., xxxxxx č. 284/2021 Xx. x xxxxxx x. 326/2021 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §2 se xx xxxxx bodu 18 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx 19, xxxxx zní: „19. Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

2. V §12 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx nahrazuje xxxxxx a xxxxxxx x) x x) xx zrušují.

3. V §12 odst. 6 xx xxxxx „informační x“ xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XX

Xxxxx x. 89/1995 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 356/1999 Sb., xxxxxx x. 220/2000 Xx., zákona č. 256/2000 Xx., xxxxxx x. 411/2000 Xx., xxxxxx x. 202/2002 Xx., zákona č. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 81/2004 Xx., xxxxxx č. 562/2004 Xx., xxxxxx č. 342/2005 Xx., xxxxxx x. 230/2006 Xx., xxxxxx č. 342/2006 Xx., zákona č. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 154/2009 Xx., zákona č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx č. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 466/2011 Xx., xxxxxx x. 275/2012 Sb., xxxxxx č. 250/2014 Xx., zákona č. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx., zákona x. 332/2020 Xx. x xxxxxx č. 261/2021 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §12x xxxx. 3 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Digitální x informační xxxxxxxx“.

2. X §12x odst. 4 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx „xxxxx „Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx“.

3. V §21x se xxxxx „Xxxxxx základních xxxxxxxx“ xxxxxxxxx „xxxxx „Digitální x informační xxxxxxxx“.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

Xx. X

Xxxxx x. 77/1997 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 30/2000 Sb., zákona x. 220/2000 Xx., xxxxxx č. 103/2001 Xx., zákona č. 77/2002 Xx., xxxxxx x. 202/2002 Xx., xxxxxx x. 480/2003 Xx., zákona č. 110/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 213/2013 Xx., xxxxxx č. 319/2015 Xx. a xxxxxx č. 253/2016 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §3 xxxx. 1 xx xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx slova „nebo xxxx ústřední xxxxxxx xxxx (dále jen „xxxxxxxxxxxx“)“.

2. X §12 xxxx. 2 xx xx slovo „xxxxxxx“ xxxxxxxx slova „nebo xxxxxxx jiného ústředního xxxxxxxxx xxxxx“.

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxx x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx správy

Xx. XX

Xxxxx x. 365/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 517/2002 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., zákona x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Xx., xxxxxx x. 110/2007 Xx., xxxxxx x. 269/2007 Xx., xxxxxx x. 130/2008 Xx., xxxxxx x. 190/2009 Sb., xxxxxx x. 223/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Sb., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 263/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 64/2014 Xx., zákona č. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 301/2016 Xx., xxxxxx č. 368/2016 Xx., zákona x. 104/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 195/2017 Xx., xxxxxx x. 205/2017 Xx., xxxxxx x. 251/2017 Xx., xxxxxx x. 99/2019 Xx., xxxxxx x. 12/2020 Xx. a xxxxxx x. 261/2021 Xx., se mění xxxxx:

1. X §1 xxxx. 1 xx xxxxx „nebo“ xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx „xxxxx“ xx xxxxxxxx slova „nebo xxxxxxxx právnickými osobami“.

2. X §1 xxxx. 3 xxxx. h) xx slova „(dále xxx „ministerstvo“)“ xxxxxxx.

3. X §1 odst. 3 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx“.

4. X §2 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „Agentura“)“.

5. X §2 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxx.

6. X §2 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

„(2) Pro xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxx rozumí

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxx xxx xxxxxxxxx cloud xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx podle právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kybernetickou xxxxxxxxxx,

x) cloud xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému veřejné xxxxxx xxxx xxxx xxxxx prostřednictvím dálkového xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx programovému xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy,

c) xxxxxxxxx xxxxx computingu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xx projev vůle xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx součástí, xxxxx xxxx odlišné xx xxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx, xxx potřebu xxxxxx nebo jiného xxxxxx veřejné xxxxxx x mimo rámec xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle právního xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek nebo xxxxxx výjimky z xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podle právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek,

2. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx poptávaného xxxxx xxxxxxxxxx x

3. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího zadávání xxxxxxxxx zakázek, má-li xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek,

d) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx cloud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx zadávání veřejných xxxxxxx nebo obecné xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zakázku x zadávacím xxxxxx xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zadávání veřejných xxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nabízeného xxxxx xxxxxxxxxx x

3. který xxxxxxxxx právnímu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek, má-li xxx cloud computing xxxxx xxxxx právního xxxxxxxx upravujícího zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) státní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx zřízená xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx zřízena xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx potřeb xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obchodní xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx převážně xxxxxx xxxx xxxxxxx řídícímu xxxxxxx státu anebo xx x jejím xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánu xxxx xxx xxxxxxxx členů xxxxxxxxx xxxxxx.“.

7. V §3 písm. b) xx x), §4 xxxx. 2 xxxx. x) x x), §5 xxxx. 2 xxxx. x), g) x i), §6 xxxx. 1 x

6, §6x xxxx. 1 x 5, §6x xxxx. 7, §6x xxxx. 1, §6i xxxx. 4 x x §8x odst. 2 x 3 xx xxxxx „ministerstva“ xxxxxxxxx xxxxxx „Agentury“.

8. X §3 xxxx. x) se za xxxxx „xxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx“.

9. Xx §3 xx xxxxxx xxxx §3x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§3x

Xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx zřizuje xxxx xxxx poradní xxxxx Xxxx vlády xxx xxxxxxxxxx společnost. X xxxxx xxxx xxxxx člen vlády.

(2) Xxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x to x x hlediska xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx koordinuje xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx informačních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků, xxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx potřebou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx spolupráce a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx a

c) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx technické zhodnocení xxxxxxxx informačních xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx určených informačních xxxxxxx x projekty xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxx veřejné správy x xxxxx xxxxxxxxxx.“.

10. Xxxxxx §4 xxx: „Xxxxxxxx“.

11. V §4 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §4 xxxx. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §5x xxxx. 2, §6x xxxx. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §6b xxxx. 5, §6c xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §6c xxxx. 2 a 5, §6x xxxx. 3 xxxxxx části xxxxxxxxxx, §6x xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §6o xxxx. 1, §6x odst. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §6p xxxx. 2, §6x xxxx. 1, §6r xxxx. 1 a 5, §6x odst. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §6x xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx, §6x xxxx. 3, §6x xxxx. 1 x 2, §6u xxxx. 1, §6x xxxx. 1, §6x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §6w xxxx. 4, §8x xxxx. 1, 2, 5, 6 x 8, §8b odst. 7 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx x v §12 xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Agentura“.

12. X §4 odst. 1 xx xxxxxxx x) xx d) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) xx x).

13. X §4 odst. 1 xxxx. x), §4 xxxx. 2 xxxx. b) x x §6 xxxx. 5 xxxx. x) xx slovo „. Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „; Xxxxxxxx“.

14. X §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx slovo „xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx informačních xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x projektovému xxxxxxxx, xxxxx s xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“.

15. V §4 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x daty, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“.

16. X §4 odst. 2 xxxx. x) x x §5 xxxx. 2 písm. x) xx za slova „xxxxxxxx xxxxxx xxxx“ xxxxxxxx xxxxx „státními xxxxxxxxxxx osobami xxxxx“.

17. X §4 xxxx. 2 písm. x) xx slova „xxxxxx. Xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx; xxxxxxxx“.

18. X §4 odst. 2 xxxx. x), §5x xxxx. 1, §6 xxxx. 3, §6 xxxx. 5 xxxx. x), §6 odst. 6 x 7, §6x xxxx. 3, §6x xxxx. 4, §6x xxxx. 7 x 8, §6x xxxx. 1, §6x xxxx. 2, §6k xxxx. 3, §6o xxxx. 5, §6x xxxx. 1 a 2, §6x odst. 1, §6v xxxx. 1 a 2, §6x xxxx. 1 xxxx. x), §6w xxxx. 2, §7x xxxx. 1 x 2, §8x xxxx. 6, §8x xxxx. 2 x 3 x x §8x xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxxxxx“.

19. X §4 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a písmeno x) xx xxxxxxx.

20. X §5 odst. 1 xx xx xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pro xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,“.

21. X §5 odst. 2 xxxx. x) x x), §6 odst. 1, §6 odst. 2 písm. x) x e), §6 xxxx. 4 písm. x), §6 xxxx. 5 xxxx. x), §6x xxxx. 1 xxxx. x), §6s xxxx. 1 xxxx. x), §6x xxxx. 1 xxxx. x), §7 xxxx. 2 xxxx. x), §8x xxxx. 2 písm. x), §8x odst. 3, §8x xxxx. 2 xx 6, §8x xxxx. 7 xxxx. a) xx x) x v §8x odst. 8 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxxxxx“.

22. X §5 xxxx. 2 xxxx. a) xx xxxxx „xxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxx“.

23. X §5 xxxx. 2 písm. x), x) x x) xx x), §5a xxxx. 2, §6 xxxx. 4 xxxx. x), §6x xxxx. 3 a 4, §6x xxxx. 1 xxxx. x), §6x xxxx. 4, §6x xxxx. 7, §6x xxxx. 4, §6x xxxx. 1 xxxx. x), §6y odst. 2, §7 xxxx. 1 písm. x) x x) a x §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx „ministerstvu“ xxxxxxxxx xxxxxx „Agentuře“.

24. X §5 xx xxxxxxxx 4 x 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 6 a 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 x 5.

25. X §5x xxxx. 1 se xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“.

26. X §5x se xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

„(3) Realizace xxxxxxxx obsahujících xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx záměrů xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx určených xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlády, xxxx-xx xxxxxxxxxx, se považuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.“.

27. Xx §5c xx vkládají nové §5x a 5e, xxxxx znějí:

„§5d

(1) X xxxxxxxxx, xxx byl x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx poskytnut xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx umožnění zvláštního xxxxxxxx a xxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx zajištění xxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxx zpřístupnění xxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxx související x xxxxxx, pro xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo orgánu xxxxxxxxxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx bezpečnosti, x předcházením, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářského xxxx finančního zájmu Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, včetně xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, nebo xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx správci xxxxxxxxxxxx systému veřejné xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit, xx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§5x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx poskytuje Ministerstvu xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx ochraně xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx x o xxxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxx správy, xxxxxx záznamů, které xxxxxxxx neveřejné nebo xxxxxxxxxxxxxx údaje, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.“.

28. V §6 xxxx. 4 xxxx. x) x x §7 odst. 1 xxxx. x) se xxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxxxx“.

29. V §6x xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx vnitra“.

30. X §6x odst. 2 xxxx poslední se xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxx slovo „xxxxxx“.

31. X §6x odst. 2 xx slova „Xxxxxxxxxxxx xxxxxx“ nahrazují xxxxxx „Xxxxxxxx“.

32. V §6x xxxx. 4 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx si xxxxxx“.

33. V §6x xxxx. 5 x x §8x xxxx. 6 se xxxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „xxxxxxxxx“.

34. V §6x xxxx. 1 x x §8b xxxx. 8 se slovo „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxxxx“.

35. V §8x xxxx. 7 xxxx. x) xx slovo „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxxx“.

36. X §12 xx doplňuje xxxxxxxx 3, který xxx:

„(3) Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx strukturu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x x přístupu do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §5e.“.

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x. 365/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 2 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 365/2000 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx agenturu, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxx x informační xxxxxxxx; dosavadní xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx úkony Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx konverzi xxxxxxxxx

Čl. XXXX

Xxxxx x. 300/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx úkonech a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 190/2009 Xx., xxxxxx x. 219/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 263/2011 Sb., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 503/2012 Xx., xxxxxx x. 192/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 299/2016 Sb., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 255/2019 Xx., xxxxxx x. 279/2019 Xx., xxxxxx x. 12/2020 Xx., xxxxxx x. 261/2021 Xx. x xxxxxx x. 284/2021 Sb., xx xxxx takto:

1. X §2 odst. 2 xx slova „Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „ministerstvo“)“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxxx“)“.

2. X §3 odst. 1, 2 x 6, §4 odst. 1, 3 x 6, §5 odst. 1, 2 x 6, §6 odst. 1, 2 x 4, §9 xxxx. 3, §10 xxxx. 1 x 3, §11 xxxx. 5, 7 x 8, §14 xxxx. 2, §14 xxxx. 3 xxxx. x), §14x xxxx. 2 xx 4, §14x odst. 7 xxxx. x), §20 xxxx. 2 x 4, §21, §24 xxxx. 3, §26 xxxx. 3, §26c x v §30 xxxx. 3 x 4 se slovo „xxxxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „Xxxxxxxx“.

3. X §4 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxx podnikání, xxxxxxxxx“ xxxxxxx.

4. V §8 xxxx. 7, §20 xxxx. 1 xxxx. x) a x §27 xxxx. 3 xx xxxxx „ministerstvu“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxxxx“.

5. X §8 xxxx. 9 xxxx. x), §15 xxxx. 1 x 2, §15 xxxx. 3 xxxx. x), §15 odst. 4 xx 6 x x §16 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxxxxxx“.

6. X §9 xxxx. 4, §9x odst. 1 až 3, §10 xxxx. 1 x 2, §11 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §11 xxxx. 2 až 5, §12 xxxx. 1 xx 3, §13 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §14 xxxx. 4, §14x odst. 1 xx 3, 6 a 8, §14x xxxx. 7 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §14x odst. 1 x 5, §20 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §20 xxxx. 2 xx 4 a v §26 xxxx. 1 x 4 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxxxx“.

7. X §9x xxxx. 2 xx xxxxx „. Xxxxxx xxxxxxxxxx registrů xxxxxxxxx autentizaci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx prostředek“ se xxxxxxxxx xxxxx „x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx“.

8. X §14 odst. 2 a x §14x odst. 3 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Agentury“.

9. X §14 xxxx. 3 xxxx. f) x x §14x xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 1 xx xxxxx „místo xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „xxxxx“.

10. X §14a xxxx. 7 písm. x) xx xxxxx „xxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „xxxxxxxxxx“.

11. X §15 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxxxxx“.

12. V nadpisu §20 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxxxxxx“.

13. X §20 xxxx. 2 se xxxxx „xxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxxx „xxxxxxxxx“.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 300/2008 Sb., ve xxxxx účinném přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, zahájené Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona nedokončené, xxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx Ministerstva xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx považují xx úkony Xxxxxxxxx x informační xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. X

Xxxxx x. 111/2009 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 100/2010 Xx., zákona x. 424/2010 Sb., xxxxxx x. 263/2011 Xx., xxxxxx č. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 312/2013 Xx., xxxxxx č. 192/2016 Xx., zákona x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 456/2016 Xx., xxxxxx č. 460/2016 Xx., xxxxxx x. 251/2017 Xx., xxxxxx x. 303/2017 Xx., xxxxxx x. 279/2019 Sb., zákona x. 12/2020 Xx., xxxxxx x. 33/2020 Xx., xxxxxx x. 47/2020 Sb., zákona x. 51/2020 Xx., xxxxxx x. 36/2021 Xx., xxxxxx x. 88/2021 Xx., xxxxxx x. 261/2021 Xx., xxxxxx x. 284/2021 Xx. x xxxxxx x. .../2022 Xx., xx xxxx takto:

1. X §1 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx písmeno x).

2. §6 xx xxxxxx nadpisu xxxxxxx.

3. X §7 odstavec 1 xxx:

„(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému základních xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sdílené xxxxxx xx Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „Agentura“).“.

4. X §7 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §7 odst. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §7 xxxx. 3 x 5 xx 7, §19 xxxx. 5 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx x v §56 xxxx. 5 xx xxxxx „Správa xxxxxxxxxx registrů“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxxxx“.

5. V §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx „, registru xxxx“ xxxxxxx.

6. V §14 xxxx. 4 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 3 xxxxxxxx si xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx pro xxxxxxxxx xx výstupu x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx registru zašle xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3 xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx záznam x xxxxxxxxx xxxxx vedených x základním registru.“.

7. X §19 xxxx. 7, §24 písm. x), §49 odst. 1, §51 odst. 10 xxxx. x), §51x xxxx. 3, §52x odst. 2, §52x odst. 1 xx 5 x 7, §52c xxxx. 1 xx 3, §52x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §52x xxxx. 2 x 4, §53 xxxx. 5, §54 xxxx. 1 xxxx. x), §54 odst. 3 xx 6, §54x odst. 1, 2, 5 a 6, §55 odst. 3 x 5, §56 xxxx. 1 x 2, §56x xxxx. 2, §57 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §57 xxxx. 4, §62x xxxx. 1 xx 3, §69 xxxx. 3 xxxxxx části xxxxxxxxxx x x §69 xxxx. 4 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxx“ nahrazují xxxxxx „Xxxxxxxx“.

8. X §51 xxxx. 3 xxxx. x) se slova „xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxx.

9. X §51x xxxx. 2 xxxx. c) xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxx“.

10. V §52x odst. 2 x 3, §52x xxxx. 2, §53 xxxx. 1, 3 x 4, §54a xxxx. 5, §55 xxxx. 1 x x §57 xxxx. 4 se slova „Xxxxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxxxx“.

11. V §54 xxxx. 4 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

12. X §54x xxxx. 2 až 4 se slova „, správce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx referenčního rozhraní“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“.

13. X §57 xxxx. 4 xx xxxxx „xxxx“ nahrazuje xxxxxx „xxxx“.

14. X §58 xxxx. 2 xx xxxxx „Ministerstvem xxxxxx dálkovým xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x registru xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x v případě xxxxx x xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx“.

15. V §60 xxxxxxxx 1 x 2 znějí:

„(1) X xxxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxx obyvatel, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx sdílené xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx bylo xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx a povinností xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

x) se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářského xxxx xxxxxxxxxx zájmu Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxxx měnové, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxxxxx ochrany subjektu xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx údaje využil xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx registru xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, registru xxxx x povinností xxxx agendového informačního xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x poskytnutí a xxxxxxx xxxxx x x přístupu xx xxxxxxxx obyvatel, registru xxxx, xxxxxxxx xxxx x povinností nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x písmenech x) xx x), xxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Věta xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx zpřístupnění xxxxxxx orgánu xxxxxxx x trestním xxxxxx, xxx-xx x trestný xxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx poskytnutí xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx vykonávajícímu xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu49). Správce xxxxxxxxxxxx xxxxxxx má x záznamu přístup xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx výkonu činnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1).

(2) Ten, xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx osob, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kdo xxxxxxxxxx xx registru xxxxxxxx, registru xxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx xxxxxxx registru xxxxxxxx, správci registru xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxx blokace xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.“.

16. Za §60 xx xxxxxx xxxx §60x, xxxxx zní:

„§60a

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx registru xxxx xxxxxxx agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx službám xx xxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx údajů x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Soukromoprávní xxxxxxxx xxxxx poskytuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx údajů xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx využívání xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx údaje, x to způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.“.

17. X §62x se xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 2.

18. X §62x se xxxxx „Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxxxx“.

19. X §62x xxxx. 3 xx xx slovo „informační xxxxxx,“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxx 2,“.

20. X §69 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, který xxx:

„(4) Xxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §60a.“.

Dosavadní odstavec 4 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.

Xx. XI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „Xxxxxx“) xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 111/2009 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx 1. xxxxxxxx 2023.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx služebním xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx 1. xxxxxxxx 2023 zařazen nebo xxxxxxxx xx služebním xxxxx xx Xxxxxx, x xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, je xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx služebním xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Digitální x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx agentury do 10 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx jmenování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx zařazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx.

3. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xx xxx 31. xxxxxx 2023 xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx ředitele Xxxxxx, xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Správě xxxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx x informační xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s movitým xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx má Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxx 31. března 2023 x který x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx agenturu, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx Digitální x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x sociálních potřeb, xxxxx xx xxxxxxxx xx státním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místech xx Xxxxxx, a xxxxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx ve Xxxxxx, xxxxx xx dni xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxxxx x informační xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx účet xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx x informační xxxxxxxx.

7. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 111/2009 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nedokončené, xxxxxxx Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx agentura; xxxxxxxxx xxxxx Ministerstva vnitra xxxx Xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX OSMÁ

Změna zákona x státní službě

Xx. XXX

Xxxxx x. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 131/2015 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, vyhlášeného xxx x. 199/2015 Xx., xxxxxx č. 298/2015 Sb., zákona x. 26/2016 Sb., xxxxxx č. 47/2016 Xx., xxxxxx x. 137/2016 Xx., xxxxxx x. 190/2016 Xx., xxxxxx x. 195/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Sb., xxxxxx x. 302/2016 Sb., xxxxxx x. 319/2016 Xx., xxxxxx x. 24/2017 Xx., zákona x. 66/2017 Xx., xxxxxx x. 144/2017 Xx., zákona x. 150/2017 Xx., xxxxxx x. 205/2017 Xx., xxxxxx č. 335/2018 Xx., zákona x. 32/2019 Sb., zákona x. 35/2019 Xx., xxxxxx č. 111/2019 Xx., zákona x. 178/2019 Sb., xxxxxx x. 205/2020 Sb., xxxxxx x. 285/2020 Xx., zákona x. 484/2020 Sb., xxxxxx x. 218/2021 Xx., xxxxxx č. 251/2021 Xx., xxxxxx x. 261/2021 Xx. x xxxxxx č. 284/2021 Xx., se mění xxxxx:

1. X §2 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se písmeno x), xxxxx xxx:

„x) xxxxxxxx Digitální x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

2. X §9 xxxx. 1 xx xxxxx „za xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx“ xxxxxxx.

3. X §33 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x doplňuje xx xxxxxxx x), které xxx:

„x) ředitele Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx agentury.“.

XXXX DEVÁTÁ

Změna zákona x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XIII

Zákon x. 297/2016 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx transakce, xx xxxxx zákona x. 183/2017 Sb. x xxxxxx x. 261/2021 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 písm. c) xx xxxxx „Ministerstva xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxxx“)“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „Xxxxxxxx“)“.

2. X §4 xxxx. 2 x x §17 xxxx. 1 xxxx. b) xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Agentuře“.

3. X nadpisu §13 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Agentury“.

4. X §13 xxxx. 1 xx 6 xx xxxxx „Ministerstvo“ xxxxxxxxx xxxxxx „Agentura“.

5. X §13 xxxx. 4 x x §18 se slovo „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „Xxxxxxxx“.

6. X nadpisu xxx označením §14 xx xxxxx „Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx“ nahrazují xxxxxx „Agenturou“.

7. V §14 se xxxxx „Xxxxxx základních registrů“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxx xxxxx zřízená Xxxxxxxxx“.

8. X §15 xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „právnická xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx“.

Xx. XIV

Přechodné ustanovení

Postupy xxxxx xxxxxx x. 297/2016 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx Digitální x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Správy xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx považují xx xxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 250/2017 Xx., o xxxxxxxxxxxx identifikaci, xx xxxxx xxxxxx x. 12/2020 Xx. x xxxxxx č. 261/2021 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xxxx. x) xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxxx“) x Správy xxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxxx“)“.

2. X §5 xxxx. 1, 5 x 6, §6 xxxx. 1 x 3, §7 xxxx. 2, §9 odst. 1, §10 xxxx. 6, §11 odst. 2, §12 xxxx. 2 a v §19 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slovo „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxxxx“.

3. X §5 se xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 7 xx označují xxxx xxxxxxxx 4 xx 6.

4. X §5 xxxx. 4 xx slovo „oprávněno“ xxxxxxxxx xxxxxx „oprávněna“.

5. X §5 xxxx. 5, §6 xxxx. 3, §7 xxxx. 1, §12 odst. 1, §14 x x §26 se xxxxx „ministerstvo“ nahrazuje xxxxxx „Agentura“.

6. X §5 xxxx. 6, §16 odst. 1 xxxx. f) x x §25 xxxx. 1 písm. x) xx slovo „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Agentuře“.

7. X §7 odst. 1 x x §12 xxxx. 1 xx xxxxx „ministerstva“ xxxxxxxxx xxxxxx „Agentury“.

8. X §11 xxxx. 1 x x §14 se xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxxxxx“.

9. X §19 xxxx. 1 se xx xxxxx xxxxxxx x) slovo „x“ xxxxxxxxx čárkou.

10. X §19 se na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se xxxxxxx x) až x), xxxxx xxxxx:

„x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx změny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci a

h) xx kvalifikovaným xxxxxxxx, xxxxx vydává xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.“.

11. X §19 se xxxxxxxx 2 xxxxxxx x zároveň se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

12. V §20 xxxx. 2 x x §23 xxxx. 1 a 2 xx slova „Správa xxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxxxx“.

Xx. XVI

Přechodné ustanovení

Postupy xxxxx xxxxxx č. 250/2017 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxx, xxxxxxx Digitální x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; dosavadní xxxxx Ministerstva xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx úkony Xxxxxxxxx x informační agentury.

ČÁST XXXXXXXXX

Xxxxx zákona x přístupnosti internetových xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 99/2019 Sb., o xxxxxxxxxxxx internetových xxxxxxx x mobilních xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx mění xxxxx:

1. X §1 xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxxx“)“ xxxxxxxxx xxxxx „Digitální x informační xxxxxxxx (xxxx xxx „Agentura“)“.

2. X xxxxxxx §10 xx slovo „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Agentury“.

3. X §10 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a x §12 xx xxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxxxx“.

4. V §11 se slovo „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxxxxx“.

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx zákona č. 99/2019 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zahájené Xxxxxxxxxxxxx vnitra x xxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx x informační xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx zákona x občanských xxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 269/2021 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx:

1. V §41 xxxx. 6 xxxxxx xxxxx ustanovení xx slova „Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx“ nahrazují xxxxx „Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „Agentura“)“.

2. X §69 xxxx. 1 xx xxxxx „Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „Agentuře“.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx zákona č. 269/2021 Sb., ve xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx registrů x xxxxxxx působnosti, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx přechází xx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nedokončené, xxxxxxx Digitální x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx základních xxxxxxxx xx považují xx úkony Xxxxxxxxx x informační xxxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXX

XXXXXXXX

Xx. XXX

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2023, x xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx xx. XX xxxx 2 x 3, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xx. I xxxx 1, xx. XX bodu 1 x xx. III x XXX, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2023, x

3. ustanovení xx. XX xxxx 31, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2026.

Důvodová xxxxxx

Xxxxxx část

A. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx vztahu x xxxxxx diskriminace x xx xxxxxx x xxxxxxxx mužů x xxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a struktura xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx digitalizaci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínky pro xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx Evropskou xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx strategického xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx 2030: Xxxxxxxx pojetí xxxxxxxxx xxxxxx, zejména x xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx upravující strukturu, xxxxxxxxx x pravomoci xxxxxx xxxxxxx xxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx charakteristické určitou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx úpravy x absencí xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx agendu. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obtížně xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx správním xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxx xxxxxxxxxxx důvěru x xx oblast xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxx je Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx x. 2/1969 Xx., §12 odst. xxxx. x) x o). X rámci Ministerstva xxxxxx je však xxxx xxxxxx vzhledem x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxx x oblast xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxx jde x tzv. xxxxxxx xxxxxx, ty xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxxxx resorty. Xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx situace, xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx povahou xxxxxx xxxx, provozuje xx xxxx náklad x xxxxxxxxxxx jeden xxxxxx.

Xxxx služby xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x. p. xx xxxxxxxxx Ministerstvu vnitra x Státní xxxxxxxx Xxxxxxx sdílených služeb, x. x. xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx, xxx xxxx některé státní xxxxxxx, xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx pouze určitým xxxxxxxx, x kterémžto xxxxx ani nemohou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úřady, xx x hlediska xxxxxxxxxxxx xxxx veřejné správy xxxxxxx nevyhovující.

Při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx principy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx je možné xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

- XXX xx xxxxxxxxxx nedaří x xxxxx XX xxxxxxxx xxxxxx xxx zastaralého XX xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxx na aktuální XX o 20-30 % xxxxx, než xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx.

- Xxxxx o xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx na stále xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxx xxxxx, na xxxxxxxx xxxxx xxxx sdílet x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx je uzákoněna xxx xx xxxx 2012.

- Xx od xxxx 2009 xx xxxxxxxxx, že v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx číslo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx tuto xxxxx (xxxxxxx xxxxx 2020) xxx již xxxxxxxxx xxxxxxx xx aktuální xxxxx xxxx 2023 x xxxxxx, xxx xx 13 xxxxxx xxxxxx xxxxx XX xxxxxxx MPSV xx XX xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zásadní xxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx zkušeností x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx posuzování projektů xxxxxxx Hlavního xxxxxxxxxx xXxxxxxxxxxx (OHA). Xxxx xxxxxxxxxx xx však xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx se xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx ohledu xx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx také xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x přes xxxxxxxxx XXX, xxxxxxxx xx xxxxx nebude i xxxx zákonnou xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx odchylky xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx, nezavádí xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxx xxxxx, jazyka, xxxx x náboženství, xxxxxxxxxxx xx xxxxxx smýšlení, xxxxxxxxx xxxx sociálního xxxxxx, xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx postavení. Xxxxxxxx xxxxxx úprava xxxx xxxxxx v xxxxxxx xx zákonem x. 198/2009 Sb., x rovném xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxx zákon). Současná xxxxxx xxxxxx nemá xxxxxxxxxxxxx, xxx sekundární xxxxxx na xxxxxxx xxxx a xxx x xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx nijak xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy, xxxxxx dopadů navrhovaného xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právní úpravy xxxx xxxxxxxxx xxxx:

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné správy, xxx lze xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx bezpečnostní zájmy Xxxxx republiky x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx-xxx, xxxxxxxx princip xx sledoval x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx veřejné xxxxxx xx xxxxx území Xxxxx republiky.

Naplnění xxxxxx xxxxxxxxxx principů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx lze sekundárně xxxxxxxxx xxxxx principy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx zejména:

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prostoru.

- Princip xxxxxxxxxxxx jako standard, xxxxxxx by default.

- Xxxxxx elektronizace veřejné xxxxxx xx xxx xxx vždy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x uživatelský xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

- Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxx x služeb (xxxxxxx only xxxx) xxxxxx “obíhají data, xxxxxxx xxxxxx”. Xxxx xxxxx komunikaci orgánů xxxxxxx moci mezi xxxxx xxxxx mimo xxxx x efektivnějšímu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx x občanech Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx čemuž xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x orgány xxxxxxx xxxx znovu xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

- Xxxxxxx otevřenosti x transparentnosti dat x xxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx).

Xxxxx xxxxxxx xxxx hlavní změny:

- Xxxxxxx Digitální x xxxxxxxxxx agentury (xxxxxxxx XXX)

XXX xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zvažováno xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXX (xxx je xxxxxxx v RIA), x xxxxxxxx orgán xxxxxx správy xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx správního úřadu xx xxxxxxxx, xxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx správu, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

Xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx z povahy xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, nedává tedy xxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxx dopadů xxxxxxxxxxxxx (v xxxxx xx docházelo xx xxxxxxx mezi xxxxx XXX x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx), xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx - financovat xxxxxxx xxxxxx určenou xxxx úřadům xxxxx x xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx k převodu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx vnitra xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx Hlavního xxxxxxxxxx xXxxxxxxxxxx x xxxxx xXxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx odboru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xXxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x přejde-li xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx udržení xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXX xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxx. Kompetenčními centry xx rozumí útvary, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx tematicky zaměřené xxxxxxx kapacity x xxxxxx xxxxxxxxxx využití xxxxxx celou xxxxxx xxxxxxx. Pro vytvoření xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx center xxxxxxx xxxxx investice do xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx (xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx např. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx). Kompetenční centra xxxxxxxx akutní a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx napříč xxxxxx xxxxxxx, jsou xxxxxxxxxx kameny xxx xxxxxx xxxxx XXX, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx koncepce xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx asistentem státních xxxxxxxx. Xxxxxxxx také xxxxxxxxxxxx zahraniční xxxxx x xxxxxx typu “Xxxxxxxx xxxxx”.

X rámci XXX jsou xxxxxxxxx xxx kompetenční centra (XX): XX xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx vzdělávání, XX xxx jednotný xxxxxxxx x uživatelskou přívětivost x KC xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xXxx Xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxx x CAAIS, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx, optimalizaci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX, XX) a xxxx xxxxxxx, budou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx týmy, které xxxxx xxxxxxx skrze xxxxxx správu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dále budou xxxxxxxxxx xxxxx, analýzu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxx xxxxx není uzavřený, xxxxxx úkoly xx xxxxx xxxxxxxxx vyvíjet xxx xxxxxx sekcí x xxxxx XXX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zřízena xxxx odpověď xx xxxxxxxxxxx potřeby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxx oborech, xx XX xxxxxxxxx, xx XX/XX xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx bude xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX, xxx je xx i xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x ostatní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx, xxxxx, sekce...) xxxx xxxxxxxxxx x xxxx řešeno xxx xxxxxxxx potřeby, xxxxxxx x platné xxxxxxxxxxx.

- Xxxx nastavení xxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx shrnuta xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx veškerého xxxx-xxx x špičkových xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx stávajících xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nový xxxxxxxx xxxxx xxxxxx správy Xxxxxxxxx a informační xxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx bude - xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx zakotven xxx xxxxxxx předseda Rady xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx, xx agenda xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx ve vládě, xxxxxxxx xxxx není xxxxx, aby se xxxxxxx o samostatného xxxxxxxx, xxxxx funkcí xxxx být pověřen xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx odpovědný xx xxxxxxxxxxxx xxxx vůči XXX plnit xxxxxxxxxxx x informační xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx navrhovat xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx agentury.

Strategická xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx úrovni xxxxxxxx - xxxxxxxx XXXX, taktická a xxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxx náleží Xxxxxxxxx a informační xxxxxxxx. Xx s xxxxx xxxx i xxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x vzájemné xxxxxxxxxx se.

Vztah DIA x xxxxxxxx - xxxxxxxx RVIS xxxx xxxxxxxx xxxxx:

"Xxxxxxxxxxx" úroveň xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx RVIS x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x XX - xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx.

"Xxxxxxxx x xxxxxxxx" úroveň xx především obsažena x XXX. Ta xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení digitálních xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx správu v xxxx agendě. Umožní xx tím xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x rozvíjet xxxxxxxx xxxx-xxx. Xxx xxxx xxxxx xx dle xxxxxx rozšíří xxxxxxx xxxxxxxxx odbory z XX a dále xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx (task xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx). X celé xxxxxx xxxxxx chceme xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. XXX xxxx těmto xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pomocnou xxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxx XXX xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxx xxxx koncentrovat xxxxxxxxxxx xx provoz. Xxxxxxxx xxxxxx flexibilní xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxxx x minulosti např. Xxxxx-19 nebo xxxxx xx Xxxxxxxx). Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zaměření XXX xxxxxx xxxx xxxxxxxxx plánování, xxxxxxxxxxxxxxx x větší stabilitu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x mnohdy xxxxxxxxx xxxxxx. Jako taková xxxx xxxxxxxx dlouhodobé xxxxx digitální agendy, xxxxx xxxxxxx politický xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx silná xxxxxxxxx autorita x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx ICT, xxxxx xxxx mít silný xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jednotkám veřejné xxxxxx včetně jejich xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx byla xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a dlouhodobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx.

XXX xxx xxxxxxxx xx xx být:

Zřízena xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx přístup x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx úřadům.

Nezávislá xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dokumentů.

Zaměřená xxxxxxxx dovnitř xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxx dle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x metodologií xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx se svěřenými xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

- Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx DIA

V xxxxxxxxxxx xx zřízením XXX xxxxxxx x úpravě xxxx řady xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra x Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx tyto xxxxxxxxxx svěřeny XXX.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, transformuje xx DIA. Transformace Xxxxxx xxxxxxxxxx registrů xx x xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx koordinace xxxxxxxxxxxx veřejné správy xxxxxx xxxxxx. A xx především x xxxxxx xxxxxxxxx digitálních xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx x působnosti xxxxxxxxx úřadu, xxxxx xx xxxxxxxx jednomu xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx správní xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x současné xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx mezi registry x xxxxxxxxxx informačními xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx se xxxx xxxxxxx. XXX xxxx xxx bezpochyby x xxxxx ohledech xxxxxxxxx nástroje a xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx správou i x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx základních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx i xxxxxxxxx xxxxx dalších zákonů, xxxxx xxx s xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxx), xxxx xx jedná x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx její xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx. x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

XXX nicméně nebude xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, informačního xxxxxxx občanských xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx XX xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx resortu Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxxx xxx xxxxxx, že, xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx například Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x Národní úřad xxx kybernetickou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx určitými pravomocemi x oblasti informačních x komunikačních xxxxxxxxxxx, xxxx první fáze xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nezasahuje xx xxxxxxxxxx XXX xx XXXXX. X xx xxxxxxxxx x xxxx důvodu, xx xx xxxx xxxxx. Xxxxx zákonem xxxxxxxx xx XXX pouze xxxxxxxx kompetence, xxxxx xxxx nezbytné x xxxxxxxxx xxxx projektu.

DIA xx xxxxx technickým xxxxxxxx xxxx XXXX, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx - to xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx služeb xx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx xxxxx x. 889 xx dne 2. xxxxxxxxx 2015.

- Úprava xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xXxxxxxxxxxx

Xxxxx Hlavního xxxxxxxxxx xXxxxxxxxxxx xx dvě xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx strategická x xxxxxxxxx činnost, xxxxx xx zákonem xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra. Tato xxxxxxxxx xxxx částečně xxxxxxxxx xx XXX, xxxxxxxx xx ministra - předsedu RVIS. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx tímto xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xXxxxxxxxxxx. Tato působnost xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx na XXX. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zákoně x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx odbor Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xXxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x. 365/2000 Xx. x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxx v souvislosti xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx informačního systému. Xxxxx „xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx“ xx definován x §2 xxxx. x) zákona x. 365/2000 Xx., xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx. referenčního xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, má vazby xx takový xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx, xxxx xx xxxxxx x poskytování xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx počtem xxxxxxxxx, xxxxx využívají tzv. xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx 5000 xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 365/2000 Sb. xx xxxxx xxxxxxx svěřené Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx odbor Xxxxxxxx xxxxxxxxxx eGovernmentu.

Toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx věcné xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx institucionální xxxxxx xx xxxxxxxxx této xxxxxx ve xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx jako xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxx, včetně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, provozovatele xxxx řady xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx Policie ČR, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx úřadů. Mnohdy xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (odbor eGovernmentu) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x provozovatelem xx xxxx xxxxxx xxxxx ministerstva. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, kdy xxx posuzovatel, tak xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, někdy xxxxxxx xx úrovni xxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx postupy xxxxxx rozporů (ministr xxxxxx předložit xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx). Xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx ministerstva, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na nově xxxxxxx ústřední xxxxx xxxxxx xxxxxx, XXX.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx posuzování. Projekty xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zadávací xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx, xxxxx před xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, ani xxxx provoz. Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx fondy).

Kromě xxxxx xxxxxxxxxxxxx přesunu xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Hlavním xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx okruhu xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx jsou xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x subjekty xxxxxxxx xxxxxx formy, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx některé podřízené xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx o novou xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx organizace xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx zákona, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 86 x xxxx 2020. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx reálně xxxxxxx.

Xxxxxx změnou je xxxxx rozsah xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x dalších xxxx, xxxxx dosud v xxxxxx absentují - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, práce x xxxx, potřeby xXxxxxxxxxxx xxxx celku. Xxxx xxxxx xx xxxx nevyžádá xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx OHA xxxxxxxx x xxxxxxxx institucí x shodu s xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx později xxxxxxxxx xxxxxxx.

- Samostatná xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx digitalizační projekty xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx složkám xxxxx, xxxxxx xxxx samosprávám xxx. Xxxxxx je xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx některého xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxx xxxx možné x těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve kterém xx xx soustředily xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx by xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx DIA. X xxxx xxxxxxxx budou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx digitalizační xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx povahou slouží xxxx resortům - xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxx dosaženo jednak xxxxxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx x monitoringu výdajů xx xxxxxxxxxxxx, jednak xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x nemožnost xx xxxxxxxx na xxxx účely xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výboru Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, což xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx plánování.

Jelikož xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, tato xxxxx xxxxx z tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxxx (xx xxxxxxxxx zřízení xxxxxx XXXX). Xx xxxxx rozpočtových xxxxxxxx xxxxxxxxx.

- Xxxxxx kompetenčního xxxxxx

Xxxxx nezbytných xxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx XXX jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx zakotvit agendu xxxxxxxxxxxx xxxx svébytnou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x závěru, xx není xxxxx xxxxxxxx samostatného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx model xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxx spojen x xxxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx faktický xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx orgánu, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

- Xxxxxx zákona x xxxxxxx podniku

V návaznosti xx xxxx zmíněnou xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx státní xxxxxx ústřednímu orgánu, x xxxxx čele xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx vytváří xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxx x jakékoliv xxxxxxxxxxx změně xx xxxxxx státních xxxxxxx XXXXX x SPCSS, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

- Xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx bude xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx lege, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx z nespotřebovaných xxxxxx atd., xxx xxxxxx xxxxxxx související xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx srovnání

Navržené xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx koordinace x xxxxxx digitalizace x zahraničí a xxxxxxx xxxxxxxx evropské xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx zdrojů:

- XXXXXX

Xxxxxxxx vládní mandát XXX

Xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xx rozvoj xxxxxxxx x celkové xxxxxx záležitostí souvisejících x XXX. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx XXX xx xxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx. Xx zajišťuje xxxxxx 26

platformu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx a úloha Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxxx zákonem, ale xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx administrativní xxxxx xxxxxxxx vlády x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x ním i Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx XXX xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx státní správy. Xxxxxx ICT, xxxxxxxxxxxxxx x podpůrné služby xxxx v xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx vládní XX služby, která xx rovněž xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx pro XXX, která xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx použít xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxx xxxxxx XX xxxxxx xxxxxxxx xxxx mandát xx xxxxxxxxx mandátu xxx xxxxxxxxxxxx financí, xxxxx xx stanoven xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx) při xxxxxxxxxx xxxxx nové vlády. Xxxxxxx pro xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx regulovány.

Dánská agentura xxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx 2011 xxxx xxxxxxx Ministerstva xxxxxxx a xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx XXX xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx všechny xxxxxx státní správy. Xxxxxxxx je zodpovědná xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ambicí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx digitálního xxxxxxxxx ve veřejném xxxxxxx. Xxxxxxxx také xxxxxxxx Xxxx xxx XXX x xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx vládního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx řídí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x úsilí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx. Xxx byla xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nástrojů a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx vývojem x xxxxxxxx xXX/xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx (xxxxxxx portál xxx xxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

- Xxxxxxxxx xxxxxx XXX x xxxxxxxx xxxxx

- Xxxxxxx strategie pro xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

- Xxxxxxx strategie xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx poskytuje xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx nařízeny xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sektoru x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státem, xxxxx a obcemi xxxxxxxxxxxxxxx ročních xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x státních xxxxxxxxx. Xxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, konkrétně xXX/xxxxxxxxx podpis x Xxxxxxxxx pošta, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Veškeré financování xxxxxxxx Agentury xxx xxxxxxxxxxxx probíhá xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona.

Ústřední xxxx xxxxx xxx XXX

Xxxxxxxx xxxx vlády xxx XXX xxxx xxxxxxxxx x xxxx 2011 x postupně xxxxxxx silnější mandát x xxxxxxxxxxx ICT xxxxxxxx x akčních xxxxx pro portfolia XXX xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

XXX Xxxxxxx xx xxxxxx xx 13 xxxxx s xxxxxxxxxx zkušenostmi x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, XXX projektů a xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx X xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx i xxxx xxxxxxxxx organizací. Předsedou xx xxxxxxx státní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx financí. Xxxx ICT xx xxx části - xxxxxxxxx projektu XXX x posouzení xxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx povinné xx základě požadavků xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nařízením.

Rada XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx management xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx a xxxxxx organizaci konkrétní xxxxxxxx xxx projektové xxxxxx, realizaci přínosů x xxxxxx rizik. Xxxxxxxx projekt XXX xxxxxxxxxxx 15 milionů XXX xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx pro XXX, než bude xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx skutečný xxxxxx XXX.

Xxxx ICT xxxxxxxx příslušnou projektovou xxxxxxxxxxx včetně xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, schopností, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x rozpočtu. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxx, než xxxxx xxxxxxxx stejné xxxxxxxxx, xx x xxxxxx nákladům x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx přebírá xxxxxxxxxxx za xxxxxx XXX.

Xxxx pro XXX xxxx podporuje xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX a xxxxxx XX. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x rozpočtem xx IT xxxxxxxxxxxx 30 xxxxxxx XXX xxxx mít xxxx xxxxx plán xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX a xxxxxx XX xxxx xxx xxxxx xxx roky xxxxxxxxxxx Radou xxx XXX.

Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx podnikání. Xxxxx plán xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx XX-XX x systémovém prostředí x integracemi, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx portfolio xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Na xxxxxxx xxxxxx zjištění xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx TO-BE a xxxx postupu, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx systémů x xxxxxxx, upgrade xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx strategie sourcingu xxxx lepší xxxxxxx xxxxxxx x hlavními xxxxx.

Xxxxx mechanismus xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx ICT xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx udržována x xxxxxxxxx stavu a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx XXX.

Xxxxxxxxxx xxxxxx ICT

5 xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx zdravotní xxxx x v menší xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx je xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. To se xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx XXX.

- XXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx estonského xxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (viz xxxxxxx). Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx orgánech xx částečně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vlády. X xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx technologií xxxxxxxxx oblasti své xxxxxx xxxxxx. Částečně xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx odpovědnost xx xxxxxx XX governance - koordinaci x xxxxxx xxxxxxx. Relevantními xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vypracování x xxxxxxxxxxxx 14 xxxxxxx strategických xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx žádný xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx ke spolupráci xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx (PSPM) xxxx xxxxxxx spolupráci xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx definuje Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx.

Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx orgánů a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx soukromého x neziskového sektoru, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x implementaci xxxxxxxxx xxxxxx.

Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxx dokumentů x xxxxxxx odborníků xx xxxxxxxxxxxxxxxx; významnou xxxx xxxxx také síť XX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx Xxxx jsou:

- xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx směrů xxxxxxx xxxxxxxxxx veřejných služeb (xxxx oblast) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x problematických xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se rozvoje xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx projednávat xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxx x návrhy xxxxxx x xxxxxxxxxx,

- projednávat xxxxxxx novelizace právních xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

- projednávat xxx xxxxxxx xxxxx záležitosti,

- xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x plnění xxxxxx,

- xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nařízení „Xxxxxx xxx řízení xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx“.

Xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x úřadů x významným xxxxxx xx informační xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX) - xxxxxx infrastruktury XXX

Xxxxxxxx vláda schválila xxxxx ministra podnikání x informačních xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dne 1. xxxxxxxx 2021, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ICT xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx pracovišti pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx sektoru. X xxxxxxxxxxxxxx letech xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx aktiva x xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx na XXX. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx agentury xxx xxxxxx ministerstvy xxxxx nadále rozvíjet x spravovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jako xx x-xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx xxx. XXX xxxx xxxx převezme xxxxxxx a vývoj xxxxxxxx xxxxxx.

- XXXXXXX

XXX Xxxx (Spolkové centrum xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x Bonnu. Jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx IT xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXX Xxxx xxx xxxxxx Zákonem x xxxxxxxxx od 1. xxxxx 2016 s xxxxx realizovat xxxxxxxxxxx XX xxxxxx na xxxxxxxxx úrovni (x xxxxxx 2016-2020 xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx struktuře x xxxxx dílčích xxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxxxx řízeny IT xxxxx x xxxxxxx xx Zákonem xx xxxxxxx elektronizaci xxxxxx xxxxxx (Xxxxxx zur Xxxxxxxxx der elektronischen Xxxxxxxxxx (XXxxX).

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx/xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxxxx resorty, xx. xxxxxxxxxxxx. XXX Xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

Historie

ITZ Xxxx xxx vytvořen xxxx, xxxx. xx xxxx xxxxxxxxx xxxx přeneseny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XX xxxxxx XXX Xxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx krokem x realizaci rozsáhlého xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XX. Personál převedený x odborů Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx.

Xx xx doby xxxxxxx xxxxxx XXX Bundu xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx správě x xxxxxxx xxxxxxx, xxx, xxxxxxxx, xxxx, občanských xxxxx, statistiky, azylu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx přispívá do xxxxxxxxx xxxxxxxx eGovernmentu xxxx xxxxxxxxxxxx spisová xxxxxx xx elektronická xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx: 3800

Xxxxx poboček: 12

Rozpočet: 849 xxx. € (x. 2021)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxx. 104.000

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx: 37.800 (52 Xxxxxxxx)

Xxxxx xxxxxxxxx: 1 xxx. xxxxxxx xx spolkové xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx

xXxxxxxxxxx

XXX Bund xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx e-governmentu xx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx milníků. Xxxxxxxx roli xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx spolkových, xxxxxxxx x místních xxxxx xxx xxxxxxxxx x-xxxxxxxxxx xxxxxxx:

- Xxxxxxx xxxxxx,

- xXxxxx,

- Xxxxxx cloud,

- XX standardy pro xxxxxxxxxxx státní xxxxxx,

- Xxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx,

- Správní xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx

XXX Xxxx je x xxxxxxxxx svým xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx požadavky. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx celní správa, xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx ITZ Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx správu xxxx nákladních xxx, xxxxx systém ATLAS, xxxxxx xxxxxxxx xxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx podobné procesy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx spolupráci xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx medii xx XX řešeními. XXX Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x poskytuje xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx:

- Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxx,

- Xxxxxxx xxx,

- Xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx,

- Xxxxxxxx xxxxxxxxxx systém,

- Xxxxxxx xxx weby xxxxxx xxxxxx,

- Intranet xxx xxxxxxxx/xxxxxxxxx subjekty.

ITZ Xxxx mj. xxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx bakalářského xxxxxx x názvem Xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx.

- VELKÁ XXXXXXXX

Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx je xxxxxxx celkové xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XX xxxxxxxxx x xxxxxx 2012. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx, jakou se xxxxx xxxxx “xxxxxxx xx default” - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, z xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx “Xxxxxxx xx default” je xxxxxxx, xx “xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx tak xxxxxxxxxx x pohodlné, xx všichni xx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, tak učiní, xxxxxxx xx, xxxxx xxxxxxx, nejsou vyloučeni x xxxxxxxxx těchto xxxxxx xxxxx způsobem.”

By xxxxxxx by default, xx mean xxxxxxx xxxxxxxx that are xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx all xxxxx xxx xxx xxx xxxx will xxxxxx xx do xx xxxxxx those xxx xxx’x xxx xxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XX x zajištění, xx všechny xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx xxxxxxxx GDS xxxxxxxx x xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx “Xxxxxxx xx Default” xx xxxxx 2014.

Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx ni spadá xx Government Digital Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx xxx roky 2021-2024

Xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxx jednoduché, propojené x personalizované xxxxxx xxxxxxx správy pro xxxxxxx. S využitím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx GDS x centru xxxxxx xxxxxx xxxxx vyvíjet xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx už xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxx xxxx xxxx vláda Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx organicky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx každé xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx správy xxxx xxx vlastní webové xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x dispozici xxxxxxxxxxxxxxx XxxxxxXxx x XxxxxxxxXxxx, xxx xxxx xxxxx pokusy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx místě.

Po zprávě Xxxxxx Lane Foxové x xxxxxxxxx státní xxxxxx x xxxx 2010 xxxx založena XXX, xxxxx xx xxxxxxxx xx nápravu xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx transakčních xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx dat a xxxxxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Byl xxxxxxxx xxxxxx GOV.UK x xxxx než 2 000 xxxxxxx webových xxxxxxx xxxx plně xxxxxxxxx xx novou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxx x největším objemem xxxxxxxxx xxxx vybráno xxxx "xxxxxxxx" digitální xxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxx program, xxxxx xxxxx xxxx tuto xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx, mnohé z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx mohou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby.

Za xxxxx xxx od xxxxxx GDS xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx týmy xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx na základě xxxxxxxx skutečných xxxxxxxxx x jsou podporovány xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx týmy.

Úloha XXX v xxxx 2021 x xxxx

X xxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx XXX xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxxx na xxxxx digitálních xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, kde xxxxxxxx xxxxxxxx potřeby xxxxxxxx, platforem x xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provést xxxxxx xxxxx x xxxxxxx tak xxxxxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxxxx xx budování služeb, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xx xxxx xxxxxxxx si xxxxxxxx, xx XXX xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx režimu. X xxxxxxxxx rozpočtu xx xxxx xxxxxxxxx 90 xxxxxxx xxxxx x x více než 800 xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx 60 % xxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxxx platforem, xxxxxx x xxxxxx. To xxxxxxxx zajištění dostupnosti, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na webu XXX.XX, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xx proto xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx zaměří své xxxx, dovednosti x xxxxxx, xxx co xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Domnívají xx, že xxxxxxxx xxx hlavní xxxxxxxxx, xxxxx to umožňují:

- xxxxxx, xxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

- xxxxxx, xxxxx xx xxxx být vytvořeny xxxxxx x znovu xxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxx xx xx xx XXX pro xxxxxx 3 roky 5 xxxxxxxx xxxxx.

Xxxx 1: XXX.XX jako xxxxxx x důvěryhodné online xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx.

Xxxxxx xxxxx, co xxxx x příštích 3 xxxxxx xxxxx, musí xxx xxxxxxxxx toho, xxx XXX.XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdrojem xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx pro xxxxxxxxx. Xx xxxxx účelem XXX xxxx:

- pokračovat x investicích x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx,

- zajišťovat xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x bezpečnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxx xx GOV.UK xxxxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx x vyhledávání,

- xxxxxxxxx xx za xxxxxxx xxxxxxxx stránek a xxxxxx xxxxxxx, xxx xx k xxxxxxx xxxxxxxxxx, pokynům x xxxxxxx dostat z xxxx, kde se xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx

- xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx používání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxxx služby, xxxxx xxxx celé xxxxxxxx x pokrývají xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx správy jen xxxxxxxxxx xx xxx, xxxxxx formuláře a xxxx dál. Existují xxxx miliony xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx spoustu xxxxxx, xxxxx po xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx zdají xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx se x nich xxxxxxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx identity, xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx řešení xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vládních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x provozována x xxxxx resortních xxx xx zaměřením xxxxx xx uspokojování xxxxxx xxxxxxxxxxxx resortů. Xxx uživatele xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx a nechává xx otevřený xxxxxxx xxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx x toho, co xxxx se xxxxxxx x xxxxxxxx XXX.XX Xxxxxx, a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x potvrdit xxxx xxxxxxxxx.

Xxxx 4: Xxxxxxxx xxxxxxxx a odborné xxxxxx.

Xxxxx se mluví x úspěších Xxxxx Xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx transformace, od xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Možná xxxxxx xxxxxxxxxxx žadatele x vízum nebo xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx než 3 000 xxxxxxx xx xxxxxxxxx stále musí xxxxxxxx xx to, xx si vytisknou XXX, xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx. Xx xx špatné xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx správu x xxxxxx lidí, xxxxx xxxxxxxxxxxx papíry, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx dat xxx xxxxxxx.

XXX xxxxx xxxxxxx:

- xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx "Shromažďování xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx" (dříve xxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx"), xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx formuláře, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx PDF,

- xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx - xxxx xxxx xxxxx adresy, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx,

- xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx lehkých xxxx-xxxxxx produktů xxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxx potřeby, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx služby xxx-xx-xxx,

- Xxxxxxxxx platformy dobře xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx složkám xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxx). Xxxxxxxxx:

-- Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx moci xxxxxxxx x pomáhat xxxxx x xxxxxx částech xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx produktů Xxxxxxxxxx xx x Xxxxxxxx (GaaP) - xxxx xxxxxxxxx x XxxX xx můžete xxxxxxx na našem xxxxx,

-- pokračovat ve xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx celém světě x sdílet xxxxxxxx x modelech x xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a čerpat x xxxx xxxxxxxx, xxxxx rovněž pomohou xxxxxx XXX xx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 5: Xxxxxxx xxxx napříč xxxxxxx.

Xxx XXX xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx uvedených 4 xxxx, xxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxxxx přístupu xxxxxxxx xxxx. To xxxxxxx, že bude xxxxxxx xxxxxxxxx pochopit, xxx lidé xxxxxxxxxx xx státní správou xxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x lidech x xxxxxx správě (xx xxxxxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx xxxx xxxxxxxx

Xxx XXX, stejně xxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx tuto xxxxxxxxx realizovat, jako xx, xx je x xx obsaženo. Xxxxxxxx se, že:

- x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx transformace,

- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx důvěry, xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx a xxxxxxxx,

- xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x budovat xx základě konsensu x osvědčených xxxxxxxx,

- xxx odvážní x xxxxxx ambicích: xxxxxxx x xxxxxx prací xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx otázkám xxxxxxx xxxxxxxxxxx, odpovědnosti x sdílení xxx; xxxxx naslouchat a xxxxxxxx, xxx budeme xxxxxxxxxx xxxxxxxx věc, xx tu xxxxxxx,

- xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxx pravidelně xxxxxxxx xx místa, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, veřejná vystoupení x diskuse s xxxxx uvnitř x xxx xxxxxx správy,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xxx xx xx xxxxx, x k podpoře xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx Spojeném xxxxxxxxxx x xx celém xxxxx,

- xxxxxxxxx xxxx, xxx XXX byla xxxxxxxxx, zábavným a xxxxxxxxxxx místem xxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx, xx xx xxxx xxx,

- pracovat na xxx, xxx naše xxxx více reprezentovaly xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx: xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx všech charakteristikách x také neúnavně xxxxxxxx xx snižování xxxxx zjištěných rozdílů x xxxxxxxxxx,

- budování xxxxxx GDS x Xxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx) x Bristolu, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx talentů x xxxxxxx xx x xxxxx přístupu xxxx xxxxxxxxxxx na Xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x žen

Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx odchylky xx xxxxxx k xxxxxx diskriminace, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx x náboženství, xxxxxxxxxxx či jiného xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx původu, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx č. 198/2009 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (antidiskriminační zákon). Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx mužů a xxx x xxxxxx x diskriminaci xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx nerozlišuje, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx a nestanoví xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx celku

Česká xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci Xxxxxxxx xxxx i x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx XXXX nebo XXX, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podprůměrných xxxxxxxx. Podle hodnocení Xxxxxx xxxxxxxxx ekonomiky x xxxxxxxxxxx (Xxxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxx, xxxxxxx “XXXX”) xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2021 xxxxxxxx na 18. xxxxx x 27 xxxxxxxxx xxxxx XX, xxxxxxx je dlouhodobě xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxx 2020 si xxxxxxx x jedno xxxxx xxxxxxxxx.&xxxx; Xxxxx xxxxxxx E-Government xxxxxx XXX EGDI je Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx správy xx 39. místě xx 193 a x indexu, v xxxxxx se měří xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx institucí xx xxxxxxxxx sektorem, xx XX umístila xxxxxxx xx 65. xxxxx xx 193.&xxxx; X xxxxxxx xxx xxxxxxx XXXX Xxxxxxxxxx xx x Xxxxxx 2021 x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx XX rovněž xxxxxxxx za průměrem xxxxx xxxxxxxxx zemí, xxxxxxxxx na xxxxxxxx 0 - 1, xxxxxxx xxxxxxxxx 0,43, xxx průměr xxxxx xxxxxxxxx zemí xx 0,51.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxx:

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx efektivní xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odborných xxxxxxxxxx.

- Xxxxxx digitalizace xx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx především x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxx x situaci, xxx Ministerstvo vnitra x xxxxx kontrolních xxxxxx xxxxxxxx samo xxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sdílených xxxxxx xxxxxxxx správou.

- Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx. xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx základní xxxxxxxx xxxxxxx páteř xxxxxxx xXxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, včetně xxxxx samospráv, xxx x současné xxxx xxxx podřízenou organizací Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X důsledku špatné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx lidských xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

- Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx odborem Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx omezené, xxxxx xx xxxx xx těsně před xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Pozdější změny x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

- X současné xxxx xxxx některá ministerstva xxxxxxxxxx organizaci, xxxxx xx xxxxx zpravidla xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx mohou xxxxxxxxx XX služby xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxx. zakázek xx xxxxxxx xxx. xx-xxxxx výjimky. Xxx xx xxxx xxxxx xxxxx jen x xxxxx jednoho xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, protože xxxxxxxxxx xxxxxxxx sdílet xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx-xxx.

- Xxxxxx xxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx správě xxxxxxxxxx XX xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

- Xxxxxx xx XX xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx ucelený xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx správou. Nejsou xxxxxxxxx xxxxxxxx případné xxxxxxxx, xxxx ani xxx xxxxxxxxxx efektivitu xxxxxxx a xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xx xxxxx xxxxxxxxxxxx oblastech xxxxxxxx čím xxx xxxxxxxxxxx tempem. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx technologií xx xxxxx ruku x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x kybernetickém xxxxxxxx. Značná xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, dokáží xxxxxx krok, na xxxxxx od xxxxxx xxxxxxx moci. Xxx xxxxxx veřejné xxxxxx x xxxxxx kybernetická xxxxxxxx infrastruktura, zejména xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy, byly xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, je nutné, xxx xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx rychlostní xxxxxx.

X odstranění xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx zřídit, xxx xxx xxxx avizováno, xxxx xxxxxxxx orgán xxxxxx správy, Xxxxxxxxx x informační agenturu, xxxxx xx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx promptně xxxxxxxx.

X xxxxxxxx xxxxxx xx XX xx xxxxxxx xxxxxx bude xxx XXX na xxxxxxxx definování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx výdajů, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx XX. Xxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx provozních xxxxxx xx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

X. Zhodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy x ústavním xxxxxxxx Xxxxx republiky

Navržená xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx se xxxxx x organizační xxxxx x uspořádání xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx je xxx čl. 79 xxxx. 1 ústavního xxxxxx x. 1/1993 Xx., Xxxxxx XX, “xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx úřady lze xxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,” což je xxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx.

Xxx xxxxxxx xxx xxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx bude týkat xxxxxxxxx xxxxxxxx v xx xxxx, xx xxxxx přibude xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xx návrh ministra - xxxxxxxx Rady xxxxx xxx informační xxxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx může xxx x omezené xxxx zasaženo v xxxxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení, xxxxxxx návrh xxxxxx xxxxxx x přechodem xxxxxxxxxx x služebních xxxxxx xxxx xxxxx, x souladu se xxxxxxx xxxxxxx legitimních xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx s předpisy Xxxxxxxx unie, judikaturou xxxxxxxx orgánů Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xx xxxxx toliko o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, navrhovaný xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx upravena xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx XX xxxx xxxxxxxx mezinárodní interoperabilitě, xxxxxx podporují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x právní xxxxxxxx Evropské unie. Xxxx XXX xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx v xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx netransponuje xxxxx žádné xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx nadresortní DIA xxxxxxx Xxxxx republice xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx míře xxxxxxx xxxxxxxx vytvořit xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řady předpisů XX, lze xxxxx xxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 910/2014 x xxxxxxxxxxxx identifikaci x navazující xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise XX x. 2015/1501 x xxxxx interoperability.

Ustanovení navrhované xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rozpor x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx světle xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů Xxxxxxxx xxxx ani x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx. Návrh xxxxxx xx x xxxxxxx x Xxxxxxx o Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx, xxxxx i x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx EU.

Čl. 17 xxxx. 2 nařízení x. 910/2014 stanoví xxxxxxxxx xxxxx povinnost xxxxxx Xxxxxx xxxxx x adresy xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx tímto orgánem xxxx Digitální x xxxxxxxxxx agentura, xxxx xx přijetí xxxxxx xxxxx x xxx Xxxxxx zpravit.

F. Zhodnocení xxxxxxx navrhované právní xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxx toliko x xxxxxxx organizační xxxxx xxxxxxxxxx některých xxxxxx veřejné xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx mezinárodními xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Navržená xxxxxx tak je xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smlouvami, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

X. Předpokládaný xxxxxxxxxxx x finanční xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx veřejné xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x dopadů xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx menšiny, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx struktury eGovernmentu x změnu xxxxxx xXxxxxxxxxxx xx vhodné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx náklady, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx, xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nově od xxxxxxx “xx xxxxxx xxxxx”. Z xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx právní formy Xxxxxx základních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx útvarů v xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxx x nová xxxxx xxx xxxxxxx chodu xxxxxxxx x posílení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx. Xxxxxxxxx projektové xxxxxx xx Transformaci xxxxxxxxxx x xxxxxx digitalizace xxxxxxxxxx xx výši 38,2 xxx. Xx. Xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx x x. 2022 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxx.

Xx xxxxx se přirozeně xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nového xxxxxxxx, agentury XXX, xxx vyčísleny xxxx xxx annum x xx. xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx náklady xx x xxxxx XXX xxx xxxxxxxxxx dat xxxxxxxx na 260,3 xxx. Kč. X xxxx 159,2 mil. Xx xxxxx personální xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxx 54,1 xxx. Xx, programové vybavení, xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxx 36 xxx. Xx x 11 mil. Xx xxxx sloužit xxxx rezerva.

Zdroje xxxxxxxxxxx xxxx xxx: přesun xxxxxxxxxxx rozpočtů útvarů, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx nad rámec xxxxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

X rámci XXX xx počítá x xxxxxxxx 185 xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX, XxX, XXX, xXxx Xxxxx). Xxx xx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx krytí xxxxxxxx, xxxx bylo doposud. Xxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xx xxxxxx v xxxx fázi projektu xx dni xxxxxx xxxx zprávy (12.7.2022) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxx blíže xxxxx.

Xxxx se xxxxxx x xxxxxxxx x 44 xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nad xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvarů. Xxxx xxxxx jsou nutně xxxxx k vyřešení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, k xxxxxxxxx nákupů xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx násobně xxxxxxxx), k xxxxxx xxxxxx kompetencí, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x ustálení nepostradatelných xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx práce. Xxxxxxx rozpočet xx xxxxxx 44 xxxxxx xxxx xx odhadován xx 120,3 mil. Xx, z xxxxx 63,8 xxx. Kč xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na 25,5 xxx. Kč. Xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, poradenství, xxxxxxx, XXX, právní služby xxx. x xx xx xxxx 20 xxx. Kč (xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx vybavení xxxxxxx x xxxx 2023). 11 xxx. Xx xx pak xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx jediný xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx 81 xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx moderního x xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, x xxxx x XXX, jakožto xxxxx xxxxxxxxx do budoucích xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Národního xxxxx obnovy. Xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx akutní xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx základními xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx sekcí x xxxxx XXX, a xxxxxxxxx možnost xxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxxxx xx xxxxxxx být xxxxxxxx koncepce xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx subjektů xxx xxxxxx optimální xxxxxxxx.

Xxxx xxxxx xxxxxxx xxx kompetenční centra (XX). XX pro xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, XX xxx jednotný xxxxxxxx x uživatelskou xxxxxxxxxxx x KC analýz, xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx také xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx units x xxxxx útvary xxxxxxxxxxx xxxxxx XXX jako xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx-xxx i xx mezinárodním poli. Xxxxxxxxxx na těchto xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx cca. 95 xxx. Kč, xxxxxx xxxxxxxxx vybavení, xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, školení, XXX x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx 16 xx. Kč. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx. 28,6 xxx. Xx. Xxxxxxxx xxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx tak xxxxxxx x NPO xxx xxx 2023 xxxxxxx xx 140 xxx. Xx

Xxxxxxx xxxxxx xx zabezpečením provozních xxxxxxxx DIA. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx útvary xxxxxxxxx XXX, xxxxx xxxxx doplněné x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dnes xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vnitra, velkou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx. Xx xxxxxxx xxxx office xxxxxxx xxxxxxxxx ekonomickým x majetkovým, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podpory x xxxxxxxxx právním. Xxxxxx xxx xxxxxx převzaté x Ministerstva xxxxxx xxxx vzhledem ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxx xxxx očekávat, xx xxxxxx činností x xxxxxxxxxx xxxx mít xxxxx xx xxxx xxxxxx nové organizace, xxxxx bude však x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Detail xxxxxx xxxxxxxx xx x době xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx tedy x xxxxxxxx určit xxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx útvarů Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx eGovernmentu, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx eGovernmentu, koordinace xxxxxxxxxxxx a komunikačních xxxxxxxxxxx a eGovernment xxxxxx a xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx dopadem xx xxxxxxxx nad xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx simultánně x XXX vznikající xxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx XXXX. Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 16 xxxx podřízených x xxxxxxxx xxxx místopředsedovi xxxxx pro xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 36 míst. Xxxxxxxxx místa kabinetu x xxxxxx XX x x xxxxxxxxx xxxxxx xx fungování x xxxxxx těchto xxxxxx xx vyčíslen xx 31,3 mil. Xx. 36 xxxxxx xxxx vyjde xx xxx. 33,2 xxx. Xx a xxxxxxx 6,6 xxx. Kč x dalších xxxxxxxxx xx pracovníky. Xxxxxxx xxxx 39,9 mil. Xx navýšení.

S náborem xxxxxxxxxx xx výše xxxxxxx místa xx xxxxxx postupně, xxxxxxx xxxxx zahraničních zkušeností xx xxxx náklady xxxxxxxx xxxxxxxx vrátí xx 18-24 měsíců - tento odhad xxxxxxx xx zahraničních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx XXX xx xxxxxx správě, xxx současném objemu xxxxxx.

Xxxxxxxxxx zkušenosti x xxxxxxxxxx investic xxxxxxxx xxxx. následující studie:

Digital xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Delloite (2015), xxxxxxxx xxx:

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/au/Documents/Economics/deloitte-au- economics-digital-government-transformation-230715.pdf

Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, XX Xxxxxxx Office (2012), xxxxxxxx xxx: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/ file/296336/Government_Digital_Stratetegy_-_November_2012.pdf

Xxxxxxxxx xxxxxx Velké Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx: xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, (2018), xxxxxxxx xxx:

https://www.govtechleaders.com/2018/07/03/government-digital-transformation-saving-costs- through-effective-digital-change/

Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx, XX Xxxxxxx Xxxxxx (2012), xxxxxxxx xxx: https://www.gov.uk/government/publications/digital-efficiency-report/digital-efficiency- report

Dále xxx bude mít xxxxx příznivý dopad xx uživatelskou přívětivost xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x orgány xxxxxxx xxxx x v xxxxx kontextu xxxx xxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx koordinace x xxxxxx digitalizace i xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx prostředí, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx veřejná xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx moci x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx k xxxxxx transformace (xxxxxx xxxx orgány státní xxxxxx) nelze z xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx do rozpočtů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx jich xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx nezavádí xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx XXX, však xxxxxxxx i xx xx, a xx xxxxx, xxxxxxx to xxxxxxxx XXX dovolí.

Navrhovaný xxxxx xxxx xxxxx xxxxx dopady xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx sociálně xxxxx, xx osoby xx xxxxxxxxxx postižením xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx říci, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx sociální xxxxxx, xxxxxxx navrhovaný xxxxx vytvoří xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxxxx správy.

H. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

Xxxxx zákona xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, ale xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx věcně. Xxxxxxx se změní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx správní úřad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx otázkách, xxxxx se xxxxx x jen o xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx většině xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx příslušné úřední xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx technickou xxxxxxx systému.

Kromě přesunu xxxxxxxxxxxx dochází v xxxxxx x x xxxxxx věcným xxxxxx (xxxx. úprava xxxxxxxxxx XXX), xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nedotýkají.

Zákon tedy xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx zpracování xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx nepřináší x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx ochrany soukromí xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx není x rozporu x Xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxx (xxxxxxxxx xxx x. 115/2001 Xx. x. x.), xxx xx zákonem x. 110/2019 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx x nařízením Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 o ochraně xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx).

X. Xxxxxxxxxx korupčních xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxx novou xxxxxxxxxx, xxxxx xx mohla xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxxx x obsah xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx x rozšíření xxxxxxxxxx xxxxxx hlavního xxxxxxxxxx eGovernmentu, xx xx xxxx týká xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx správy. Xxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx tedy nízká.

Návrh xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx navrhované právní xxxxxx xx takového xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx mohla xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Zhodnocení dopadů xx bezpečnost xxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx koordinovat x sjednocovat xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, díky čemuž xxxxx x plynulejší x xxxxxxxxxxxx komunikaci xxxxxx xxxxxxx moci, xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxx zajišťování bezpečnostních xxxxx České xxxxxxxxx x lze se xxx domnívat, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci xxxx širokým spektrem xxxxxxxxxx kybernetických xxxxx.

Xxxxx xxx o bezpečnostní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx projektu xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Počítá xx s tím, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, tedy xxx xxxx ústřední xxxxxxx xxxx vytvořen xxxxxxx xxxx, xxxx krizové xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dokumenty xxxxxxxxxxx bezpečnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kritické infrastruktury. Xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx ani k xxxxxx nových objektů, xxx xxxx, xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx DIA se xxxx možné xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxxxx kompetence a xxxxxxxxx xxxxxxxx na XXX.

Xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx síly Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxx se tato xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxx. Xxx úplnost xxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx příslušníky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx, že nově xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx informačních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XXX. Xxxxxxxx bezpečnostní xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx na pracovní xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx organizací.

Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx bezpečnost xxxx obranu státu, xxxxxxx xxxxx však xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx, xxx nově xxxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxx systémy byly xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x se současným xxxxxx techniky.

K. Zhodnocení xxxxxxx xx Zásadami xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx navrhovaného xxxxxxxxx x všech xxxx xxxxxxxxxxxxx dokumentů xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x dokumentu Xxxxx xxxxxxxxx přívětivé xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Zásady xx xx něj paradoxně xxxxxx xxxxxxxxxx, protože xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx organizační xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx podmínky pro xxxxx x xxxxxx xxxxxx. Samotný zákon xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xx xxx tedy přímo xxxxxxxxx xxxxx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxx, aby Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx souhlas xxx v xxxxx xxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxx

Xxx v xxxx C xxxxxx xxxxx důvodové xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx řešit xxx xxxxxxx odkladu. Xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx organizační xxxxx, xxxx xxxxxxx útvarů x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx změny xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx 2022 xxxx xxxxxxxxxx k 1. 1. 2023. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx toto xxxxxx xxxxx. Xxx 1. xxxxx 2023 xxxx xxx xxxxxx XXX stanovuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxx 289 xx xxx 6. xxxxx 2022, které xx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona závazné.

Z xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx navrhovaný xxxxx xxxxx §90 xxxx. 2 zákona x. 90/1995 Xx., x xxxxxxxx řádu Xxxxxxxxxx sněmovny, xxx x xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx část

Většina xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xx Správy xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxx zvláštní xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx především xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx prostého xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxx x různých xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xx. X

Xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx

X §2a

Tento xxxxx bývá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxx. xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o tzv. “xxxxxxxxx xxxxx,” který xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx ustanovení Xxxxxxxxx x informační xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx Agentury xxxx xxxxx popsány x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zprávy.

Jelikož xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx, xxxx x hlavním xxxxx, Xxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, je vhodné, xxxx bude sídlo Xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx. Pak xxxxxx xxxxx, aby xx xxxxxxxx xx zaměstnanců xxxxxxx stěhoval.

Zvažováno xxxx x xxxxx DIA x xxxxx xxxxx, Xxxxx však xxxx xxxxxxxxxxx nejen xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx jediné xxxxx řešení, a xx xxxxxxx (xxx xxxxx) x těchto xxxxxx:

- Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a jejich xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx ústřední správní xxxx. Neplánuje xx xxxxx xxxxxxxx nových xxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, odborů xx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx do XXX, zůstanou xxxxxxx xx svém xxxxx, xxxx v xxxxxxxx x xxxxxxx státu, xxx příslušně xxxxxxxxxx.

- Xxxxxxxxxx pracoviště xx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx by pravděpodobně x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx předpokládalo xxxxxx přestěhování, x xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx, ale xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nemusí xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx stávajících xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx dopady, především xxx x oblasti xxxxxxxxx života těchto xxxx.

- Xxxxxxx hledání xxxxxx kvalifikovaných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx obtížné.

- Xxxxxx z xxxxxxxx xxxxx XXX bude xxxxxx technické infrastruktury xxxxxxxxx xxxxxxxxx informačních xxxxxxx xxxxxxx správy. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx nejen xxxxxxxx xxxxxx náklady (xxxxxx budov xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vybavení), xxx xxxxx xx x xxxxxxx bezpečnost x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx agentury xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx vládou, xx xxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx XXXX.

Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

Xx Xxxxxxxx přechází xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx disponuje xxxxx xxxxxx x xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx přechodu jsou xxxxxxx x xxxxxx xxxxx důvodové zprávy.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx 1: XXX xx zřizuje x 1. xxxxx 2023. X xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x 1. xxx nového roku. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx DIA, x x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxx dojde xx x 1. xxxxx xxxxx xxxx. Xx xxxxxx dne xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stále Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2 x 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx přípravné xxxxx x xxxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx 4 až 5 xxxxxxxxx ex xxxx xxxxxxx pracovních x služebních xxxxxx x XX na Xxxxxxxx.

Xxx 6 upravuje xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx 7 x 8 upravují xxxxxxx rozpočtových xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxx 9 xx xxxxxxxxxxx přechodným xxxxxxxxxxx, xxxxx xx zajistit xxxxxxxxxx běžících xxxxxxx x řízení.

ČÁST XXXXX

Xx. XXX

Xxxxx kompetenčního xxxxxx

X §2:

Xx současného xxxxx xxx. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx (x xxxxxxx xxxx xxxx člen vlády) xxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx xx. 79 xxxx. 1 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, XXX. Xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx správní xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ustanovení §15 xxxx. 1 ve xxxxxxx x §16 xxxx. 1 xxxxxx x. 283/2021 Sb., xxxxxxxxxx xxxxxx, je xxx xxxxxx xxxx x pořadí 18. XXX Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X §12 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x xxxx. 6:

Zrušují xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx působnost x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxx informačních xxxxxxx xxxxxxx správy. Xxxxxxxxxxx xx, xx tyto xxxxxxxxxx převezme XXX.

Xxxxxxxxxx x oblasti komunikačních xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

Xx. IV

Změna xxxxxx x státní statistické xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x státní statistické xxxxxx xx týká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx x Ministerstva xxxxxx x Xxxxxx základních xxxxxxxx xx Agenturu. Xx všech upravovaných xxxxxxxxxxxx dochází xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx x obecné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXX

Xx. X

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx

Xxxx se xxxxxxx, xx zakladatelem xxxxxxxx podniku může xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx ministerstvo. Xx umožní Agentuře xxxxx xxxxxxx své xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxx k rozšíření xxxxxxxx xxxxxxxx státní xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx k xxxx, xx postavení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx kategorii XXX xxxx být xxxx možnost xxxxxx. Xx stejného xxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx, že xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx XXX. Xxxxxx xxxxxx by xxxx nesystémové. V xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx je xxxxxxx xxx takový xxxxxx pod DIA, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx další xxxxx xxxxx x jakých xxxxxx xxxxxxxxxx i xxx státní xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předkladatel xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx potřebu xxxx xx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx důsledku xxxxx.

XXXX XXXX

Xx. XX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx Agenturu xxxxxxx x případě xxxxxx xxxxxx pravomoci x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx disponuje podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx popsány x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X §1 xxxx. 1:

Xxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx veřejné správy x subjekty, které xx xx sice xxxx nespadají, ale xxx xx považovat x větší xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx subjektů xxxxx být rovněž xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky. Xxxx xxxx budou xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X §2, k změně xx vymezení pojmů:

Ve 4 odstavcích xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxxx xxxxx „xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,“ xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx hlavním xxxxxxxxxxx xXxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxx do XXX).

X 3x, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXXX:

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §3x xxxxxxxxx xxxx poradní xxxxx Xxxx vlády xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxx, xx x xxxxx čele xxxx xxxx xxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx jsou xxx navázána xxxxxxxxxx x dalších zákonech, xxxxx xxxxxx ministrovi xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx zákona xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx x XXX (byť xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx), xxxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx budiž Xxxx xxxxx pro vědu, xxxxxx x xxxxxxx, xxxx Xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx menšiny.

Na xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministra, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx XXXX. Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxx x xxxxx xxxxx vlády, xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx.

X §4 xxxx. 1:

Xxxxx ustanovením xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra na Xxxxxxxx.

X §5c odst. 3:

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx XXX xxxx vláda xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxx x legislativní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

X §5x x §5x:

Xx xxxxxx xx vloženo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxx XX a Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx chráněných xxxx, x k xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx evidenční xxxxxxx reálně xxxxxxxx. Xxxxxxx ustanovení xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxx xxxxxxxxxx mu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na straně xxxxxxx ISVS. Xxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

X §4 odst. 2 x §6h:

S xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxx 2026 dochází x xxxxxxx správy Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx z XX xx DIA. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx komplexního xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx xx správě MV.

K §5x, §5x a §12 xxxx. 3:

Xxxx xxxxxxxxxx zajišťují xxxxxxxxx xxxxxxx evidenční ochrany xxxxx x xx xxxxxxxxx změn působnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxx informačních xxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx znepřístupněné xxxxx. Správci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx příslušným x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx údajů (Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Policii České xxxxxxxxx a zpravodajským xxxxxxx) tyto záznamy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy, x xxxxx si xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxx údajů xxxxx x xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 273/2008 Xx., o Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxxx x. 17/2012 Xx., x Celní xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x. 153/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx službách Xxxxx republiky, ve xxxxx pozdějších předpisů) xxxxxx xxxxx úpravou xxxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx jedné xxxxxx instituce na xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx okruhu xxxxxxxx, xx které xxxxxx xxxxx x XXXX x xxxx xxx lhůtu xx xxxxxxx požadavků zákona.

Bod 2 upravuje xxxxxxxxxx xxxxxxx běžících xxxxxx, xxxxxxx x správních xxxxxxx.

XXXX ŠESTÁ

Čl. XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

X x xxxxx xxxxxxx přejdou xx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x působnost, xxxxxxx xxxx disponuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx některým v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx x obecné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X §§4 xxxx. 4 xxxx. x), §14 odst. 3 písm. x) x §14x odst. 3 xxxx. x) xxxx 1

Xxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx obsoletní xxxxxx „xxxxx xxxxxxxxx,“ xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. IX

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxx xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx instituce xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xx. X

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Ministerstvu xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x 1. 1. 2010, navrhovaným xxxxxxx zaniká a xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx substrát, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx na Xxxxxxxxx x informační xxxxxxxx.

Xxxx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XXX. DIA xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jelikož xxxx IS spadají xxxxxxxx spíše xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra. (Jak xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx §12 xxxx. 1 xxxx. x), e), h) x x) xxxxxx x. 2/1969 Xx., xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.)

X §1 x §6:

Xxxxxxx se xxxxxxxxxx, kterými xx xxxxxxx XXX x xxxx jí xxxxxx xxxxxxxxxx.

X §7:

Xxxxxxxxx funkce XXX přecházejí xx XXX, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx xxxx je ze xxxxxx vyloučen x xxxx xxxxxxxxx samostatné xxxxxxx a xxxxxx.

X §14:

Xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx záznamu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx, kdy uživatelů xxxxxxxx schránek xxx xxxxx počet, x x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx. X xxxxxxxx době xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx zájem. Xxxx xxxx bude xxxxxxx xxxx funkci xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx.

X §19 xxxx. 1, 2 x 3:

Jelikož xxxx Ministerstvo vnitra x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx editovat xxxxx x některých xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

X 43 xxxx. 1 x 2:

Další xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx xxxxxx údaje do xxxxxx xxxxxxxx.

X §54 xxxx. 4 x 54x:

Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx agendy, xxxxxxx funkce ohlašování xxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x Agentuře.

Ze xxxxxxxx xxxxxx xx x §54x vypuštěna xxxxxx x správci referenčního xxxxxxxx.

X §58:

Xxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx změnu xxxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx Agentura. Xx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx.

X §60, 60x, 62x xxxx. 3 x §69 xxxx. 4:

Xxxx těchto xxxxxxxxxx xx stejný xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx prováděných x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx evidenční ochrany xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx registrů xx xxxxxxxxx xxxx působnosti x xxxxxxx informačních x komunikačních technologií. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx k provádění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x dálkovým xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx soukromoprávní uživatelé xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx. X xxx platí, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx údajů xxxxx xxxxxx zákonů xxxxxx touto úpravou xxxxxxx.

X §62x:

Xxxxxxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx XXX xx Xxxxxxxx (xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx), xxxxxx xxxxxxxxxx, že Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx MV, není xxxx xxxxx, xxx xx XX jednostranně xxxxxxxx xxxxx.

Xx. XI

Přechodná xxxxxxxxxx

Xxx 1: Xxxxxx xxxxxxxxxx registrů zaniká xxx roku xx xxxxxx XXX, respektive 3 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, aby xxxx xxxxx vypořádat xxxx trvající xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx 2 xx 4 xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx pracovních x xxxxxxxxxx vztahů xx XXX xx Xxxxxxxx.

Xxx 5 upravuje xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 6 xxxxxxxx přechod účtu xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx 7 xx standardním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx státní xxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Upravuje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx procesů.

ČÁST XXXX

Xx. XXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

X §2:

Xxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx službě. Jedná xx x řešení xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

X návaznosti xx to xx x xxxxxx 12/2020 Xx. xxxxxxxxx, xx xx ředitel XXX xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. XXX xxxx xxxxxx xxx státního xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy, xxxxx xxxxxx ministerstvem, jde x xxxxxx xxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx xx Úřad vlády XX).

X §9 xxxx. 1:

Xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, která prakticky xxxxx vedoucím xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx XXX xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx zástupce xxxx. xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx ČR a xxxxxx.

X §33:

Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx ústředního xxxxxx xxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxxx xx služebního xxxxxx, xx standardní x obvyklé.

ČÁST XXXXXX

Xx. XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x působnost, kterou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Ministerstvu xxxxxx, xxxxxxxx na Xxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, bude xxx xxxx XXX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx součástí, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

X §14:

Správa základních xxxxxxxx je dnes xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx Ministerstvo vnitra. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx, x hlediska xxxxx XX xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx poskytoval xxx dohledový xxxxx, xxxxx by xxx xxxxx vykonávat dohled xxx xxx sebou. XXX xxxx bude xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která bude xxxxxx poskytovat. Vztah xxxx zřizovatelem x xxxxxxxxxx osobou je xxxxxxxx, xxx vztah xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx tedy přijatelný xxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx práva XX xxxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx ustanovení xx se xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXX xx patrně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, ale xxxxxxx xx pohybujeme xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx právní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx výslovně xxxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx se x standardní přechodná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx běžících řízení, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXX DESÁTÁ

Čl. XV

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a působnost, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X §5 odst. 4:

Xxxx se ustanovení, xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx vnitra, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx národního xxxx. Obě xxxx xxxxxx splývají v XXX.

Xx. XVI

Přechodná xxxxxxxxxx

Xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x k xxxxxxx kompetencí. Upravují xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx exekucí.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Čl. XXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek x xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx Xxxxxxxx přecházejí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx disponuje xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek x xxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx §13 xxxx. 6 xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx již xxxxxxxxxxx, x xxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x přeměny xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx běžících xxxxxx x xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

Xx. XXX

Xxxxx xxxxxx x občanských průkazech

Správcem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a informačního xxxxxxx cestovních xxxxxxx, xxxxx z povahy xxxx spadají do xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Ministerstvo vnitra.

V xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx Xxxxxxxx přechází xxxxx xxxxxxxxx Správy xxxxxxxxxx registrů v xxxxxxxxxx §41 xxxx. 6. (Xxxxxxxxxx držitele xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx elektronické xxxxxxx x také xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v případě xxxx ztráty).

Na xxxxxxxxxxx XXX xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §69.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Upravují xxxxxxxxxx xxxxxxx běžících xxxxxxx.

XXXX TŘINÁCTÁ

Čl. XXI

Ustanovení x xxxxxxxxx:

Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. dubna 2023, xxx xx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx DIA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx XXX xx však xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2023. Xxx xxxxxxx xxxxxx prostor 3 xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx provozu.

K xxxx 1:

Některá xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxx účinnosti xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx připravit x xxxxxxx xxxxx XXX - jde x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x organizační strukturu xxxxx. Xxxxxxx x xx xxxx xxxxxx XXX xxxxxxxxx, x xxxxxx mít statutární xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx zmocněn někdo xxxx, xxx xxx xxxxxx.

X xxxx 2:

1. xxxxx 2023 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zakotvující xxxxxxxxx a právní xxxxxxxxx DIA (xxxxxxxxx x xxxxxx 12/2020 Xx. x v xxxxxxxxxxxx zákoně) x xxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxx xxx x xxxxxx xxxx jmenován. XXX xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x působnosti, xxx xxxx již xxx statutární xxxxx (xxxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx aparát, xxxxx xxxx xxxxx nezbytné xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x 1. dubnu 2023 (xxxxxxxx řízení xx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, podpisy xxxxx, xxxxxxxx xxxxx...).

X xxxx 3:

Xxxxxx odloženou xxxxxxxx má xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx místa xxxxxx, xxxxxxx xxxx změna xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx celého xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx částí, které xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx XX. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x 3 xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odchylně xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §3 xxxx. 3 xxxxxx x Sbírce zákonů x o Sbírce xxxxxxxxxxxxx smluv:

Je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 1. xxxxx 2023, a to x následujících xxxxxx:

XXX xxxx xxxxxxxxxx organizace xxxxxx x 1. xxxxx kalendářního xxxx. Xx je xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x rozpočtových. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, jiné xxxxx xxx 1. leden xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxx.

Xx xxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxx přechodné xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, tj. xx xxxxxxxx majetku, xxxxxxxxxxx a xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx období xxxx 3 xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx třeba xxxx. xxxxxxxxx spisovou službu, xxxxxxxxxx systém x xxxxx vnitřní systémy, xxxxxxxxx prostory, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxx. Xxxxx by zákon xxx nabýt xxxxxxxxx x 1. xxxxxxxx, xxxxxxxxx období xx xxxxxx 6 xxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx, xx xx byl zcela xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXX x 3 měsíce, xxx xxxx xx xxxxxx xxx vynaloženy xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx DIA xxxxxxxx „do xxx“.

Xxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx x organizační xxxxx, xx xxx 1. dubna 2023 xxxxxxx jen x xxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxx veřejného sektoru, x xxxxxxxxxx žádné xxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx. Smysl x xxxx §3 xxxx. 3 zákona o Xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x předvídatelná xxxx) xx xxx xxxxxxxx.

V Xxxxx dne 17. xxxxx 2022

Xxxxxxxx xxxxx:

xxxx. XxXx. Petr Xxxxx, Ph.D., XX.X., x. x.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx pro místní xxxxxx:

XxXx. Xxxx Bartoš, Xx.X., x. r.

Xxxxxxxxx xxxxxx XXX

>>>