Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Návrh poslanců Josefa Kotta, Jaroslava Faltýnka, Vlastimila Válka, Pavla Kováčika, Antonína Staňka, Zdenka Podala, Jaroslava Martinů, Jany Krutákové, Mariana Jurečky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů

938/0

Návrh

Důvodová zpráva

Obecná část

Zvláštní část

I.

Návrh

ZÁKON

ze dne ………..………….. 2020,

xxxxxx se xxxx xxxxx č. 115/2000 Xx., x poskytování xxxxxx xxxx způsobených xxxxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx náhrad xxxx xxxxxxxxxxx vybranými zvláště xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. I

Zákon č. 115/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 476/2001 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 130/2006 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 197/2017 Xx. a xxxxxx č. 100/2019 Xx. xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xxxx. 1 xx xxxxxxx „2018, 2019 x 2020“ xxxxxxxxx xxxxxxxxx „2021, 2022 x 2023“.

2. X §2 xxxx. x) xx xxxxxxx „2018, 2019 x 2020“ xxxxxxxxx xxxxxxxxx „2021, 2022 x 2023“.

3. V xxxxxx §4 xx xx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 2021, 2022 x 2023“.

4. X §5 xxxx. 1 xx xx xxxx druhé xxxxxxx „2018, 2019 x 2020“ xxxxxxxxx xxxxxxxxx „2021, 2022 x 2023“.

5. X §7 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.

6. X §10 xxxx. 3 se xx xxxx xxxxx xx xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxx xxxxx“.

Čl. II

Přechodné xxxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx 2020 se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx č. 115/2000 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Čl. III

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2021.

II.

DŮVODOVÁ XXXXXX

1. XXXXXX XXXX

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx platného právního xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx navrhované úpravy

Předkládaný xxxxx xxxxxx zákona č. 115/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, reaguje xx xxxxxxxx xxxxxxxx situaci xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, způsobovaných xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx jde x xxxxxxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx právní režim xxxxxxx xxxxxxxxxx vybraných xxxxxxxxx (ačkoliv xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zvláště xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx), spolu xx zavedením xxxxxxxxxxxx xxxxx xx škody xxx působené.

Od 10. xxxxxx 2000 xx xxxxxx xxxxx č. 115/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx způsobených vybranými xxxxxxx xxxxxxxxxx živočichy, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx způsobené. V xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x tom, xx účel, xxx xxxxx tento xxxxx xxx vytvořen - xxxxxxx xxxxxxx škody xxxxxxxxx vybraným xxxxxxxxxx x její xxxxxxxxxx - je xxxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 395/1992 Sb. x zákonu č. 114/1992 Sb.

Xxx xx projevuje xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 393/2012 Sb., xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx o ochraně xxxxxxx x xxxxxxx x. 395/1992 Xx. x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Došlo xxx x situaci, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx záměr xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx postup §5 xxxx. 1 xxxxxx x. 115/2000 Xx. předvídá.

Pokusem xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx č. 197/2017 Sb. x č. 100/2019 Sb., xxxxxxx xx xxxx zákon x. 115/2000 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 115/2000 Sb. xxx, že xx xxxxxxx xxxxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx uvedených x §3 xxxxxx xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxx vyškrtnut a xxxxxxx bylo xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx období (2018-2020), xx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx i nadále xxxxxx xxxxxxx. Předpokladem xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx snížením míry xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (2020) xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tlaku kormorána xxxxxxx na xxxx xxxxxxx a odstraňování xxxxxxxxxxxxxxx problémů xxxxxxxxx x jeho přemnožením x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx druhu x xxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 115/2000 Sb. xx xxxxxxxx, xxx se zákon xxxxxxxxx xxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx uvedených xxxxxxx xxx x xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxx (2021-2023). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx škody xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx stanoveny xxxxxxx x. 115/2000 Xx., o poskytování xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zvyklí.

Poškozený x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedeného zákona.

Z xxxxxx xxxxxx x xxxxx naléhavosti, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx subjekty, xxxxxx xxxxxxxx velký xxxxxxxxx každoročně xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x důvodu, že xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, prodlužující stávající xxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx, aby xxx xxxxx přijat Poslaneckou xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx v xxxxxxx x §90 xxxx. 2 xxxxxx č. 90/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x prvém xxxxx.

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx změny xxxxxx č. 115/2000 Sb. xxxx xxxx, xxx xxxxxxxx režimu xxxxxxx škod xxxx x nadále xxxxxxxx xxxxx druhů xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx (x §3) xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx č. 115/2000 Sb. xx vyvoláno potřebou xxxxxx škody xx xxxxxx, které xxxxx xxxx xxxxxx, x x xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x aktuálním postojům Xxxxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxx členských xxxxx, xxx xxxxx druh xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xx by x xxxxxxxxx době xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx přemnožené xxxxxxxx x xxxx Xxxxxx.

X xxxxxxx kormorána velkého xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jeho dlouhodobé (xxxxxxx desetiletí xxxxxxxx) x neodůvodnitelné xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států. Xxxxxxxx velký x xxxxxx xxxxxx x xxxx Evropské unii xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx. volně xxxxxx xxxx (v xxxxxxx se xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/147/ES o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx populace xxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx migrujících xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx území XX xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx tisíc xxxxxxx, xxxxxxx 10-15 xxxxx xxxxxxx v XX xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx působí xxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxx v průměru 0,5 kg ryb xx xxx a xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx škody xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x produkčním xxxxxxxxx x x rybářských xxxxxxxx 100 xxx. Xx xxxxx. I xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx úroveň xxxxxxx xxxxx ve xxxx 100 % xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx přímých škod (xx. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ryb), jelikož xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, způsobená xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxx, zaplísnění x xxxxxxxxxx xxxxx, snížení xxxxxxxxx xxx) jako xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vzniklé xxxxx xxxxxx.

Xxxxx vzniklé xxxxxxxxxx xxx xx xxxx 2020 nelze xx xxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxx.

x) Vysvětlení xxxxxxxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 2021-2023.

x) Zhodnocení souladu xxxxxxxxxx právní xxxxxx x xxxxxxxx pořádkem Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx právní xxxxxx odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 1/1993 Sb., Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 2/1993 Sb., x xxxxxxxxx Listiny xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

X xxxx problematice xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx Ústavního xxxxx.

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy s xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxxxx soudních xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zásadami xxxxx Xxxxxxxx unie

Návrh xxxxxx xx v xxxxxxx s přepisy Xxxxxxxx xxxx.

Xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx neexistuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx náhrad xxxx xxxxxxxxx druhy živočichů.

Návrh xxxx v rozporu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx x je v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx práva Evropské xxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, proporcionality x xxxxxxx diskriminace).

Na xxxxxxx těchto skutečností xx možné xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

x) Xxxxxxxxxx souladu navrhované xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jimiž xx Česká republika xxxxxx.

x) Předpokládaný xxxxxxxxxxx x finanční xxxxx xxxxxxxxxx právní úpravy xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx veřejné rozpočty, xx podnikatelské prostředí Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxx xx rodiny x xxxxxx na xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx menšiny, x xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx novela zákona xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xx ostatní xxxxxxx rozpočty. Státní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx vynakládána na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

X x xxxxxxx xx xxxxxxx praxi vyplácení xxxxxx škod způsobených xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxx (x roce 2012 xxxxxx xxxxxx 41,3 xxx. Xx.) xxxxxx náhrad xxxx xxxx 1. 4. 2013 (xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx) x xx xxxxxx xxxxxxxxx novely zákona č. 100/2019 Sb., xxx za xxx 2019 byly Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyplaceny xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 37,2 mil. Xx (x.x. XX-13843/2020/1201-3). X xxxxxxx, že xx neočekávaně xxxxxxxx xxxxxxx stavy xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx XX x nadcházejícím xxxxxxxx období, xxxxxxxx xx zároveň x xxxx způsobených xxxx, x tím x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xx státního xxxxxxxx.

Xxxxx zákona nepředpokládá xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx rozpočty.

Novela xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx prostředí, xx xxxxxx stabilizace xxxxxxxx xxx rybníkáře, xxxx x xxxxxxxx xxxx, x také xxxxxxxxx xxxxxxxxxx revírů.

Návrh xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx menšiny.

Návrh zákona xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxxx dopadů navrhovaného xxxxxx xx vztahu x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

X xxxxxxxxx analýzy xxxxxx xxxxxx nevyplývají xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx s Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx (XX) 2016/679 xx dne 27. xxxxx 2016 o xxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx osobních xxxxx x x volném xxxxxx xxxxxx xxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) x xx xxxxxxx č. 101/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Návrh xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x nimi.

i) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx x xxxx, xx xx jedná x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxx tři xxxx, xxxxxx v rámci xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx však xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx dopadů xxxxxxxx Xxxxx vlády Xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx předcházející xxxx xxxxxx (xxxxxx č. 197/2017 Sb. x č. 100/2019 Sb.).

Xx závěru xxxxxxxxx vyplývá, že xxxxxxxx potenciál vyplývající x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizika.

Předkládaný xxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo obranu xxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra x Ministerstva xxxxxx x xxx se xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx postavení xxx x xxxx

Xxxxxxxxxx právní xxxxxx neřeší xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx otázky diskriminace x rovného xxxxxxxxx xxx x xxxx.

2. XXXXXXXX XXXX

X xxxxx první – xxxxx zákona o xxxxxxxxxxx náhrad xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

K Čl. I

K bodu 1

X §1 xxxx. 1

Kormorán xxxxx xx x pro xxxxxx 2021 až 2023 xxxxxxxx uvádí xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx zákona č. 115/2000 Sb., xxx se xxx xxxxxxx o živočicha xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x příslušné prováděcí xxxxxxxx x tomuto xxxxxx). Uvedené zařazení xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx uplatňovat x xxxxxx nárok xx xxxxxxx škod tímto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

K bodu 2

X §2 xxxx. x)

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx škody pro xxxxx zákona č. 115/2000 Sb. xxx, xxx xx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x období 2021 až 2023.

K bodu 3

X §4

X xxxxxxx xx xxxxxxx x koncepčnost xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, že xx xxxxxxxxx škoda způsobená x xxxxxxxxxx velkým x xxxxxx 2021 xx 2023 na xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxx písm. x), xx. xx xxxxxx.

K bodu 4

X §5 xxxx. 1

Xxxxxxxx xx ponechání xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx režimem xxxxxx č. 115/2000 Sb., xxxx xx byl zařazen xxxx zvláště xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx škody xxxxxxxxxx xxxxxx spočívající v xxxxxxxxxxx, xxx byl xxxxxxxx x době xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx chráněným, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx 2021 xx 2023.

K bodu 5

X §7 xxxx. 5

Přijetím xxxxxxxxxx novely xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx vypuštění x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2020, které xx xxxxx xxx uplatněny xx x roce 2021, xxxx řešeny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

K bodu 6

X §10 xxxx. 3

Pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx uhrazení xxxxxxx škody xx xxxxxxxxx výčet x x xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx. X návaznosti xx xxxx ustanovení xxx xxxx možné, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx nepřiznané xxxxxxx xxxxxxxx domáhat u xxxxxx příslušného soudu (xxx §10 xxxx. 4).

K Čl. II

X ohledem xx xxxxxxxxx právní xxxxxx x xxxxxxxx lhůty, xxxxxxxxx zákonem, xx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxx x xxxx 2020, xxx. před xxxxxxxxx této novely, xxxx možné xxxxxxxx x xx její xxxxxxxxx, xxx novela x xxxxx 2020 xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx škod xxxxxxxxxxx x xxxx 2020 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxx x lhůty xxx xxxxxxxx náhrady xx xxx 2020 xxxxx xx v xxxx 2021.

K Čl. III – Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx 1. ledna 2021 xxx, xxx bezprostředně xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx úpravu xxx xxxxxxxx x bylo xxxxx xxxxxx škody xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx obsádkách xxx, xxxxxxxxxxx.

Xxxxx Xxxx, v. x.

Xxxxxxxx Xxxxxxxx, v. x.

Xxxxxxxxx Xxxxx, x. x.

Xxxxx Kováčik, x. x.

Xxxxxxx Xxxxxx, x. x.

Xxxxxx Xxxxx, v. x.

Xxxxxxxx Xxxxxxx, v. x.

Xxxx Xxxxxxxxx, x. x.

Xxxxxx Jurečka, v. x.

Xxxxx Xxxxxx, v. x.

Xxxxx Tureček, x. x.

Xxx Xxxxx, v. x.

Xxxxx Pražák, x. x.

Xxxxxx Xxxxxxxx, x. x.

Xxxxx Xxxxx, x. x.

Xxxxx Xxxxxxx, v. x.

Xxx Xxxxxxxxx, x. x.

Xxxxx textu xxx.xxx.xx