Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vládní návrh zákona, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy

866/0

Návrh

Důvodová zpráva

Obecná část

Zvláštní část

Xxxxxx xxxxx

XXXXX

xx dne ... 2020,

kterým xx xxxxxxx zákonné opatření Xxxxxx č. 340/2013 Xx., x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto zákoně Xxxxx republiky:

ČÁST XXXXX

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx věcí x xxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx

Xx. X

Xxxxxxx xx:

1. Zákonné xxxxxxxx Xxxxxx č. 340/2013 Sb., o xxxx x nabytí xxxxxxxxxx xxxx.

2. Zákon č. 254/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx opatření Xxxxxx x. 340/2013 Xx., x xxxx x xxxxxx nemovitých xxxx.

3. Xxxxx č. 264/2019 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx opatření Senátu x. 340/2013 Sb., x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx věcí, xx xxxxx xxxxxx x. 254/2016 Xx.

4. Vyhláška č. 419/2013 Sb., x provedení xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx o xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxxxx č. 127/2018 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx č. 419/2013 Xx., x provedení xxxxxxxxx opatření Xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

6. Vyhláška č. 279/2018 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 419/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu x xxxx x xxxxxx nemovitých věcí, xx xxxxx vyhlášky x. 127/2018 Xx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxx daňového xxxxxxxx xxxxxxxx před 31. březnem 2020, xxxxxxx xx xxx xxxxxx povinnosti u xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx věcí xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx i xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx související xxxxxxx xxxxxxxx Senátu č. 340/2013 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. K xxxxxxxxxxx xxxxx xxx podání xxxxxxxx přiznání podle xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx.

2. Pokud lhůta xxx xxxxxx daňového xxxxxxxx xxxxxx od 31. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxxx povinnost x xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx věcí xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. X prodloužení xxxxx xxx xxxxxx daňového xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx z xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 96/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Sb., xxxxxx x. 196/1993 Xx., xxxxxx x. 323/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Sb., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 114/1994 Xx., xxxxxx x. 259/1994 Sb., xxxxxx x. 32/1995 Xx., zákona č. 87/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx č. 149/1995 Xx., zákona č. 248/1995 Xx., xxxxxx x. 316/1996 Xx., xxxxxx č. 18/1997 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., zákona x. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 210/1997 Xx., zákona x. 227/1997 Sb., zákona x. 111/1998 Sb., xxxxxx x. 149/1998 Xx., zákona x. 168/1998 Sb., xxxxxx x. 333/1998 Sb., xxxxxx x. 63/1999 Xx., xxxxxx x. 129/1999 Sb., xxxxxx x. 144/1999 Xx., xxxxxx x. 170/1999 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, vyhlášeného xxx x. 3/2000 Xx., xxxxxx x. 17/2000 Xx., zákona x. 27/2000 Xx., xxxxxx č. 72/2000 Xx., xxxxxx č. 100/2000 Sb., xxxxxx x. 103/2000 Sb., xxxxxx x. 121/2000 Xx., zákona x. 132/2000 Sb., zákona x. 241/2000 Sb., xxxxxx č. 340/2000 Xx., xxxxxx č. 492/2000 Sb., zákona x. 117/2001 Xx., xxxxxx č. 120/2001 Xx., zákona č. 239/2001 Xx., zákona x. 453/2001 Xx., xxxxxx x. 483/2001 Xx., xxxxxx x. 50/2002 Xx., xxxxxx x.128/2002 Xx., xxxxxx x. 198/2002 Xx., xxxxxx x. 210/2002 Xx., zákona x. 260/2002 Xx., xxxxxx x. 308/2002 Xx., xxxxxx č. 575/2002 Xx., zákona x. 162/2003 Sb., zákona x. 362/2003 Xx., xxxxxx č. 438/2003 Xx., xxxxxx x. 19/2004 Xx., xxxxxx x. 47/2004 Xx., xxxxxx x. 49/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 280/2004 Xx., xxxxxx č. 359/2004 Xx., xxxxxx č. 360/2004 Sb., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx č. 562/2004 Xx., zákona č. 628/2004 Xx., xxxxxx x. 669/2004 Xx., xxxxxx x. 676/2004 Xx., xxxxxx x. 179/2005 Xx., zákona x. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 342/2005 Xx., xxxxxx x. 357/2005 Sb., xxxxxx x. 441/2005 Xx., xxxxxx x. 530/2005 Xx., zákona x. 545/2005 Sb., zákona x. 552/2005 Xx., xxxxxx č. 56/2006 Xx., xxxxxx č. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., zákona x. 179/2006 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 203/2006 Xx., zákona x. 223/2006 Xx., zákona x. 245/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Xx., zákona x. 29/2007 Sb., xxxxxx č. 67/2007 Xx., xxxxxx x. 159/2007 Xx., zákona x. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 362/2007 Sb., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 482/2008 Xx., xxxxxx x. 2/2009 Sb., xxxxxx x. 87/2009 Xx., xxxxxx x. 216/2009 Xx., xxxxxx x. 221/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 289/2009 Xx., xxxxxx x. 303/2009 Xx., xxxxxx x. 304/2009 Xx., zákona x. 326/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Xx., zákona č. 199/2010 Xx., zákona x. 346/2010 Xx., xxxxxx č. 348/2010 Xx., xxxxxx č. 73/2011 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 119/2011 Xx., zákona x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 329/2011 Xx., xxxxxx č. 353/2011 Xx., xxxxxx č. 355/2011 Xx., zákona x. 370/2011 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., zákona x. 420/2011 Xx., zákona x. 428/2011 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 466/2011 Sb., xxxxxx x. 470/2011 Xx., xxxxxx č. 192/2012 Xx., zákona č. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Xx., xxxxxx č. 403/2012 Xx., zákona x. 428/2012 Xx., xxxxxx x. 500/2012 Xx., xxxxxx č. 503/2012 Xx., xxxxxx č. 44/2013 Xx., xxxxxx x. 80/2013 Xx., xxxxxx x. 105/2013 Xx., xxxxxx x. 160/2013 Sb., xxxxxx x. 215/2013 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxxxxx opatření Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 162/2014 Sb., xxxxxx x. 247/2014 Xx., xxxxxx č. 267/2014 Xx., xxxxxx x. 332/2014 Sb., xxxxxx x. 84/2015 Xx., zákona x. 127/2015 Xx., xxxxxx x. 221/2015 Xx., xxxxxx č. 375/2015 Xx., zákona x. 377/2015 Sb., xxxxxx x. 47/2016 Xx., xxxxxx x. 105/2016 Xx., zákona x. 113/2016 Xx., xxxxxx x. 125/2016 Xx., xxxxxx x. 148/2016 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, vyhlášeného xxx x. 271/2016 Xx., xxxxxx x. 321/2016 Sb., zákona x. 454/2016 Sb., xxxxxx x. 170/2017 Xx., zákona x. 200/2017 Xx., zákona x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 246/2017 Xx., xxxxxx x. 254/2017 Sb., xxxxxx x. 293/2017 Xx., xxxxxx x. 306/2018 Xx., zákona č. 32/2019 Sb., xxxxxx x. 80/2019 Xx., xxxxxx č. 125/2019 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného pod x. 303/2019 Xx., xxxxxx x. 364/2019 Xx. a xxxxxx x. …/2020 Sb., xx xxxx takto:

1. X §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slovo „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „xxxxxxxxx“.

2. X §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx části xxxxxxxxxx a bodech 1 až 3 xx xxxxx „5“ xxxxxxxxx číslem „10“.

3. X §4 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx „xxxx 10 xxx;“ vkládají xxxxx „xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x nemovitým xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), nepřesáhne-li xxxx xxxx nabytím xxxxxxxxxxxx xxxxx k těmto xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx prodejem xxxx xxxxxxxxxxx spoluvlastnictví x xxx xxxx 10 xxx a xxxxxxx-xx xxxxxxxxx získané xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx;“.

4. V §4 xxxx. 1 xxxx. x) se slova „x xxxx“ a xxxxx „xxxxxx xxxx“ xxxxxxx x xxxxx „xxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxx“.

5. X §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova „xxxxxxxxxx do 1 xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx, x xxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx; xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, že částku xxxxxxxxxxxx náhradě (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xx obstarání xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx 1 xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx zdaňovacího období, xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx došlo; xxxxxxx-xx ke xxxxxxx xxxxxxxx pro osvobození xxxxxxx (xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx příjmem xxxxx §10 x xxxxxxxxx zdaňovacím období, xx xxxxxx xxxxx xxx podmínky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „, x xxxxxx“ x xxxxx „; xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x prodeje xxxxxxxxx domu, jednotky, xxxxx xxxxxxxxxx nebytový xxxxxxx xxxx xxx xxxxx, sklep xxxx xxxxxx, xxxxxx souvisejícího xxxxxxx, pokud x xxx prodávající měl xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx 2 xxx x xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx obstarání xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxxx.

6. Za §4x xx xxxxxx xxxx §4x, který včetně xxxxxxx xxx:

„§4x

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx potřebou xx xxx xxxxx xxxx x příjmů xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx, jednotky, xxxxx nezahrnuje nebytový xxxxxxx jiný xxx xxxxx, sklep xxxx xxxxxx, x změna xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

1. za předpokladu, xx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výstavba xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx 4 let xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

2. v souvislosti x pořízením xxxxxx xxxxxxx uvedené v xxxxxxx c),

c) xxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxxxx domu,

3. rozestavěné xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx domu,

4. xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jiný xxx xxxxx, sklep xxxx xxxxxx,

x) splacení xxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxx členem za xxxxxx xxxxxxx práva xxxxx nebo jiného xxxxxxx bytu xxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x xxxxx stavby xxxxxxxx xxxx, rodinného xxxx, bytu v xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx jednotky, xxxxx nezahrnuje nebytový xxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxx nebo xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx než xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx podílu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nájmu xxxx jiného xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx úvěru xxxx zápůjčky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx financování xxxxxxxx potřeb uvedených x xxxxxxxxx x) xx x), pokud xxxx splněny xxxxxxxx xxx tyto xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxxx-xx poplatník xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, je xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx obstarání vlastní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx daně x příjmů xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx zdaňovacího xxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx období, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx získal, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx získaným xxxxxxxxxxx xx obstarání xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx získáním, nejdříve xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx období, xx xxxxxx poplatník xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Nedojde-li xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx osvobození příjmu xxxxxxxxxxx x použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx bytové xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §10 xx xxxxxxxxxx xxxxxx bezprostředně následujícím xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxx. x) bodu 1 x zahájení výstavby, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §10 xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxxx xxxxxxxx lhůta pro xxxxxxxx výstavby; xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx výstavby, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §10 xx xxxxxxxxxx období, xx xxxxxx poplatník xxxxx xxxxxxx xxxxxx.“.

7. X §10 xxxx. 5 xx xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx.

8. V §15 xx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 56 x 63 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 5 xx 9 xx označují xxxx xxxxxxxx 3 až 7.

9. V §15 xxxx. 7 xx xxxxx „8“ nahrazuje xxxxxx „6“.

10. X §24 xxxx. 2 xxxx. xx) xx xxxxx „x daň x xxxxxx nemovitých věcí“ x slova „x xx x v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,“ xxxxxxx, xxxxx „xxxx xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxxx“ x xxxxx „xxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „xxxx“.

11. V §24 xxxx. 2 xxxx. x) xx slova „, daň x xxxxxx nemovitých věcí xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, která xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx“ xxxxxxx.

12. X §38k xxxx. 5 xx xxxxxxx e) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) xx x).

13. V §38x xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx „5“ xxxxxxxxx xxxxxx „3“.

14. X §38x xxxx. 5 xxxx. x) xx číslo „6“ xxxxxxxxx xxxxxx „4“.

15. X §38k xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx „7“ nahrazuje xxxxxx „5“.

16. X §38x xxxx. 1 xx xxxxxxx x) až x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx k) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Pro xxxxxx xxxxxxxxxx u daně x příjmů xx xxxxxxxxx období započatá xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xx. XXX, xxxxx x pro xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx použije zákon č. 586/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx. XXX.

2. Xxxxx-xx k xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx. XXX, xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 586/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx. XXX, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §4 odst. 1 xxxx. b) xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx. XXX.

3. Xx úroky xxxxxxxxx ve zdaňovacím xxxxxx x xxxxx xx stavebního xxxxxxx, x hypotečního xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx poskytnutého xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x souvislosti x úvěrem ze xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx financování xxxxxx xxxxxxx podle §15 xxxx. 3 xxxx. a) xx x) xxxxxx č. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xx. III, xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2022 xx použijí §15 xxxx. 3 x 4, §38k xxxx. 5 písm. x) x §38l xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxxxxx x. 586/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx čl. XXX.

4. Xx xxxxx xxxxxxxxx xx zdaňovacím xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx spoření, x hypotečního xxxxx xxxxxxxxxxxx bankou x x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx úvěrem xxxxxxxxxxxx na splacení xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx bytových potřeb xxxxxxxxx x §15 xxxx. 3 xxxx. x) až x) xxxxxx x. 586/1992 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xx. XXX, obstaraných před 1. lednem 2022 xx xxxxxxx §15 xxxx. 3 x 4, §38k odst. 5 xxxx. e) x §38l xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. XXX.

5. Xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx poplatníkem xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx věcí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu č. 340/2013 Sb., x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx č. 340/2013 Sb., ve xxxxx xxxxxxx před 1. xxxxxxxxxx 2016, xx použije §10 xxxx. 5 xxxx xxxxxx x desátá, §24 odst. 2 xxxx. xx) a §24 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx. XXX.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xx. X

X §11 xxxx. 8 xxxxxx č. 456/2011 Xx., x Finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xx xxxxx „x xxxx x nabytí nemovitých xxxx“ xxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxx z xxxxxx nemovitých xxxx, x níž xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx §11 xxxx. 8 xxxxxx č. 456/2011 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx správě xxxx

Xx. XXX

X §1 odst. 4 xxxxxx x. 164/2013 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx. a xxxxxx x. 188/2016 Sb., xx xxxxxxx d) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) xx x).

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Pro xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx spolupráce xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx nemovitých věcí, x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx č. 164/2013 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx dnem účinnosti xxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXX

XXXXXXXX

Xx. XX

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx následujícím po xxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx ustanovení xx. XXX x XX, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2021.

Důvodová xxxxxx

X. Xxxxxx část

1. Xxxxxxxxxx platného právního xxxxx

1.1. Xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Xxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx zákonným xxxxxxxxx Xxxxxx č. 340/2013 Sb., x xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx jen „zákonné xxxxxxxx Senátu“).

Daň x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx zákonným xxxxxxxxx Senátu v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a obchodního xxxxx. X důsledku xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx nemovitých xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, x x menší xxxx xxxxx x xx xxxxxxx č. 90/2012 Sb., o xxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx korporacích), neboť xxxx základní předpisy xxxxxxxx xxxxxx úpravu, xxxxx xx xxxxx xx zdanění úplatných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx č. 357/1992 Sb., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx. Z xxxxxx xxxxxx xxxx xxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx samostatně xxxxx xxxxxxx předpisem xxxx daň x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx §11 xxxx. 8 xxxxxx x. 456/2011 Xx., x Xxxxxxxx správě Xxxxx republiky, ve xxxxx pozdějších předpisů (xxxx xxx „xxxxx x Finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx“), xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx nemovitých věcí, x to xxx x případě, xxx xx xxxxxxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x Finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxx správě xxxx x nabytí xxxxxxxxxx věcí může xxx přijímána x xxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx zákona č. 164/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx spolupráci xxx správě xxxx x x xxxxx xxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxx o mezinárodní xxxxxxxxxx xxx správě xxxx“).

X xxxxxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx byla xxxxxx xxxxxxxx č. 419/2013 Sb., x provedení xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxx z nabytí xxxxxxxxxx věcí, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xx xxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dále xxxxxxxx následující xxxxxxxxxx xxxxxx předpisy, xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx:

- Xxxxxxxx č. 323/2002 Sb., x rozpočtové skladbě, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

- Xxxxxxxx č. 410/2009 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx některé xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

- Xxxxxxxx č. 441/2013 Sb., k xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

- Vyhláška č. 162/2015 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx x nabytí nemovitých xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx správní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx č. 2/2014 Sb. m. s. (xxxxxxx X).

1.2. Xxxx x příjmů

Právní xxxxxx xxx. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx zahrnují xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxx x příjmů xxxxxxxxxxx osob, je xxxxxxx xxxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxx o xxxxxx z xxxxxx“).

1.2.1. Xxxxxxxxxx příjmů x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx x příjmů xx xx daně x xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx příjem x xxxxxxx nemovitých xxxx xxxx z vypořádání xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx doba xxxx nabytím xxxxxxxxxxxx xxxxx k těmto xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx prodejem xxxx xxxxxxxxxxx spoluvlastnictví x xxx xxxx 5 xxx. Xxxxx xxxxxx xxxx 5 let xxxxxx xxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxx x daních x xxxxxx, tj. od x. 1993, xx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dochází xxxxx xxxxxxxx zástupců Finanční xxxxxx České xxxxxxxxx xx spekulacím xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx příjmu, xxx xxx xxx xxxxx předmětné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx případech počítá x tím, xx xxxxx xxx xx 5 xxxxxx výhodně xxxxx, xxxx by xxxxxx x prodeje xxxxxx. Xxx xxxxxxx x příjem x xxxxxxx pozemků xxxx xxxxxxxx domů.

1.2.2. Xxxxxxx xxxxx z úvěrů xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx xxxx zaplacené xxxxx x určitého xxxx xxxxx. Takovým xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx či úvěr xxxxxxxxxx stavební xxxxxxxxxxx xxxx bankou x xxxxxxxxxxx s úvěrem xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx získaných xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xx xxxxxx bytovou xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x §15 xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx; příkladem xxx uvést xxxxxxxx xxxxxxxx domu xx xxxxxxxx, xxxxx pozemku xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx změna xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx získání xxxxxxxx x xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxx navazují xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vůči xxxxxx xxxx (§38k x 38l xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx).

Xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx poplatníku xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxx x částku, xxxxxx zaplatil xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx typu xxxxx. Tento institut xxx do zákona x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podpory xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx pouze xxxx xxxxxxxxxx, xx. ne xx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx financování.

1.2.3. Institut xxxx x nabytí xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x daních x příjmů

V zákoně x xxxxxx x xxxxxx se xx xxxxxxxx místech x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxx nemovitých xxxx. Podle xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xx xxxxx po novele xxxxxxxxx xxxxxxx č. 254/2016 Sb., xxx x této xxxx neexistuje xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxx je xxxx nabyvatel vlastnického xxxxx x xxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

2.1. Xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx věcí

Dochází ke xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx zrušením xxxxxxx xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxx) xxxxx xx zjednodušení x zpřehlednění xxxxxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxxxxxx stavu, xxx se xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2, a xxxx xx vypořádat x xxxxxx xxxxxx viru xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx tuto xxxxxxx xxxxxx reagovat.

Zrušením xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxxxx nemovité xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx podílů x xxxx, xxxxxxx fakticky xxxxxxx x x xxxxxxxxx převodu xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx podílu x obchodní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxx xxxx x xxxxxx nemovitých xxxx. Xxxxxxxx je xxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxx společníka xxxx xxxxxxxxx de xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zdanění, xx. xxxx z xxxxxx nemovitých xxxx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx zejména xxxx investic xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx snížení pořizovacích xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx z xxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, kterým xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx za odbornou xxxxx ve xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxx x nabytí xxxxxxxxxx věcí, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx zatěžovat xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxx po xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx stránce xxxxxx, xxxxxx je přiložení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxxxxxx Senátu. X xxxxxx xxxxx i xx straně xxxxx, xxx již xxxxxx xxxxx tisknout formuláře xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

2.2. Daně z xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx změny x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx zrušením xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, resp. xxxxx, xxxxx lze považovat xx neoptimální xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x transparentnější s xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx kompenzace xx xxxxx důsledkem navrženého xxxxxxxxxx vzájemně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.2.1. Osvobození xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx věcí

V xxxxxxxxxxx xx zrušením daně x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx tzv. xxxxxx xxxx u příjmů x xxxxxxx těch xxxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx než xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, ze xxxxxxxxxxx 5 na 10 xxx. X zásadě xx tak xxxxxx xxxxx část xxxxxx xxxxxx, kterou xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx nemovitých xxxx, xxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vlastního bydlení. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx testu x xxxxx 5 xxx, xxx xx vyplatí xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx lhůty x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx) pozbyde xx xxxxxxxxxxx na 10 xxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx investorů xx x tomto xxxxx xxxxx x část xxxxxxx xxxxxxxxxx věcí xxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x bydlení. Současná xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nemovitých xxxx. Prodloužením lhůty xxx daňové xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx tedy xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nabídky xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx. Tato xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx. xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zákonů xxx xxx 2021 xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, x xx x důvodu, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx právě xxxxxxxx xxxx x nabytí xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx vhodné xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx opatření xx tedy xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx již xxx xxxxx nemovité xxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxx věc xx 5 xxxxxx xxxxxxx xxxxx, přičemž xxxxx xxxxxx nezdaní. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx nemovitých xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx bydliště, xxxx xxx xxxxxxx nemovitou xxx xxxxxxxxx prodá x xxxxx jinou xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx. x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx (xxxxxxxxx §4 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx x daních x xxxxxx). Xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx 1. lednem 2021.

Xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx poplatníky, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx uvedeného spekulativního xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx nemovité xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx od xxxx x příjmů xxxxxxxxx x v případě, xx xxxxxx test 10 let není xxxxxx, xx podmínky, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx o xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx.

2.2.2. Xxxxxxx xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx věcí (x tudíž jejím xxxxxxxxxx) xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x nabytí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx části xxxxxxx xxxx podle §15 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x této oblasti xx ponechat poplatníkům x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx určenou na xxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx věcí xxxxx, nikoli až x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x příjmů x xxxxxxxxx xxxxxxxx desítek xxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx administrativní zátěže xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zmíněného xxxxxxx, x to xxx xx straně poplatníka x xxxxxx xxxx, xxx na straně xxxxxxx daně.

Zrušení xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx však xxxxxxxxxx xxxxx část poplatníků, xx. ne xx, xxxxx nevyužijí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx vlády vyjádřeným x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx redukovat xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxx x příjmů. Xxxxxxx xx tak xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx x zpřehlednění xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx poplatníků, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2022. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx. takovým xxxxxxxxxxx xxxx nadále xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx daně xxxxx stávajícího §15 xxxx. 3 x 4 xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx. Xx znamená, že x nemovitých xxxx, x xxxxxxx xxxxx x provedení xxxxxx xx xxxxxxxx nemovitostí xx xxxxxxxx 2019, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x nabytí xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx bude umožněno xx xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx. Cílem xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx věcmi xxxxxxxxx ovlivněný koronavirovou xxxxx a xxxx xxxxxxxx dostupnost xxxxxxxxx xxxxxxx.

2.2.3. Institut xxxx x xxxxxx nemovitých xxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx

Xxxxxxx součástí tohoto xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx věcí, xxxxxx mnohá ustanovení xxxxxx x xxxxxx x příjmů, x xxxxx xx na xxx x nabytí xxxxxxxxxx xxxx odkazováno, xxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Je xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, které tato xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, popř. xxxxxx části xxxxxxxx.

Xxx xxxx příležitosti xx xxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxx xxxx x xxxxxx nemovitých xxxx, jelikož xxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx, xx znění xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx č. 254/2016 Sb., xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ručitele a xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx součást xxx. xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx 2021, ale x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx věcí byla xxxxxxx x tímto xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx x ústavním xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx meze xxx uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Ústava x Listina xxxxxxxxxx xxxx a svobod (xxxx xxx „Xxxxxxx“).

Xxxxx čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxx slouží xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x lze xx xxxxxxxxxx jen x xxxxxxxxx, x xxxxxx x způsoby, xxxxx xxxxxxx zákon. Xxxxx čl. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx jen x xxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxxx, xxxxx zákon xxxxxxx. Povinnosti xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a x xxxx mezích x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx (čl. 4 odst. 1 Xxxxxxx). K xxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ustanovení xx. 11 odst. 5, xxxxx stanovuje, že xxxx x xxxxxxxx xxx ukládat jen xx základě zákona.

Navrhovaná xxxxxx xxxxxx je x souladu s xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plynoucích xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x též xxxx xxxxxxxxxxx retroaktivní, neboť xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx z xxxx xxxxxxxxx hledisek xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x to x x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx k této xxxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx slučitelnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx, judikaturou xxxxxxxx xxxxxx Evropské unie xxxx obecnými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx

Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx Xxxxxxxx unie a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx právem Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx dvora Xxxxxxxx xxxx.

X xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx v xxxxx ohledu xxxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxxxx xxxxxxx, které pro Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx z xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx vyplývají.

5. Zhodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s mezinárodními xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx je v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx čl. 10 Xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxxxx hospodářský x xxxxxxxx dopad xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, dále sociální xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx a xxxxxx xx specifické xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx sociálně xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x národnostní xxxxxxx

6.1. Xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxx xx veřejné xxxxxxxx

Xxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx věcí xx xxxxxxx xxxxxxx státního xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxx její xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxx xxxx 2020 xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx 10,6 xxx. Xx. V xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx výši 13,8 xxx. Kč.

Dopad xx xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx zastavení xxxxxx xxxxxx daňových xxxxxxxxxx. Zejména xx xxxxx náklady na xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxx a xxxxxxx na aktualizaci x tisk xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx očekávat xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xx.

Xxxxx xxx x xxxxxx personálních nákladů, xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx zatím xxxxxxxxxx, xxx a x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx snížení xxxxx služebních xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx x jejich xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx bude xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx nemovitých věcí xx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx přiznání a xxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

6.2. Daně x xxxxxx

6.2.1. Xxxxxxxxxx xxxxxx z prodeje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx věcí

Dopad xx veřejné xxxxxxxx

X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx mít prodloužení xxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x bydlení x 5 xxx xx 10 let xx xxxxxxxx zvýšení xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x 0,6 xxx. Xx (xxxxxx xxxxxxxx: 0,5 xxx. Kč, xxxxxx rozpočty: 0,1 xxx. Kč) ročně xx plném náběhu xxxxxxxxxx xxxxxx. Vlivem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx dopad xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxx daně

Navržená úpravy xxxxxxxxxx specifickou xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x osvobození xxxxxx z prodeje xxxxxxxxxx věcí jiných xxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx příjem využijí xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx příjmů x prodeje nemovitých xxxx jiných xxx xxxxxxxxx k xxxxxxx, xxxxx příslušný xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx příjem xxxx xxxxx poplatník xxxxxx, jako xxxxxx xxxxx si však xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterou xxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx lze uplatnit x xxxxxx spojené x opravami, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

6.2.2. Xxxxxxx úroků x úvěrů poskytnutých xxx bytovou xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx uplatňování xxxxxxx x titulu xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxx xx financování xxxxxxxx potřeb je xxxxxxxxx ve výši xxx 5 mld. Xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Vzhledem x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx odpočtu xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxx bude xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nabíhat xxxxxxxx xxxxxxxxxx (x částkách xxxxxxx xxxxxx xxx. Xx xxxxx), x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x úvěru.

Dopad xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx v xxxx 2022 xxxxxxxx xx 0,4 xxx. Xx, x xxxx 2023 xx 0,8 xxx. Xx x x roce 2024 xx 1,2 mld. Xx.

7. Zhodnocení dopadů xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a osobních xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx žádné xxxxxxxxx xxxxxx xx ochranu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

8. Zhodnocení korupčních xxxxx

Xxxxxxxxxx zákon předpokládá xxxxxxx xxxxxxxxxxx mechanismů xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, včetně mechanismů xxxxxxxx xxxxxxx výkonu xxxxxxx moci, a xxxxxxxxx tak xxxxxxx x zvýšenému xxxxxx xxxxxxx.

9. Zhodnocení xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx životní xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx ve smyslu xxxxxxxx xxxxx č. 343/X z xxxx 2015 x xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

II. Zvláštní xxxx

K části první

K čl. I

Xxxxxxx xx xxx samotné xxxxxxx opatření Senátu, xxx prováděcí xxxxxxxx x xxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

K čl. II

K bodu 1:

Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx 31. xxxxxx 2020, xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxx nemovitých xxxx, xxxxx v xxxxx den xxxx xxxxxxx xxxxxx lhůta xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx. X ohledem xx tento xxxxxxxx xxx xx zavádí xxxxxxxxxx přechodné xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zákona, tedy x xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx přiznání xxxxxxxx xxxx 31. xxxxxxx 2020 x x kterých xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx. S xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x bodě 2 xxxxx, že zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xx účinky xxxxx xx xxxxxxxx, x xxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx povinností, jsou xxxxxxx práva x xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx včas xxxxxx xxxxxxx prodloužit xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xx pro xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx rozhodném xxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx případnému xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx to, xx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx, avšak xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx okolností x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxx cílem, xxxxxxxx tento xxx x xxxxxxx xxxx.

K bodu 2:

Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx 31. xxxxxx 2020, xx xxxxxxx dojde x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, pokud x xxxxx xxx xxxx xxxxxxx skončí xxxxx xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tak výslovně xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx vzniklé xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx v xxxxxxxxx, x kterých xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx rozhodného xxx, zanikají. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, neboť xxxxxxx stejného xxxxxx xxxxxxxxxx xx také xxxx xxxxxxxxx úroků x xxxxxxxx resp. xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxx X. x XX. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 6/2020 XX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daně, xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx mimořádné xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x. 5/2020. Xxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx daně xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do 31. xxxxx 2020. Tímto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx najisto, že x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zákonného opatření Xxxxxx zaniknou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x to xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx z xxxxxxxx, xxxxx by x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx daně z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, případně xxxx xxx zaplaceny, pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebyla xxxxxxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx zákona, xxxxxx xxxxxxxx ex tunc. Xxxxxxx je xx, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx příslušenství xxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxx osud xxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx věci v xxxxxxxxx, kdy k xxxxxxxxx vkladu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx došlo xx prosince 2019 xxxx, pokud xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx došlo xx xxxxxxxx 2019.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vzniku xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxx zákona, protože x xxxxxxxx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xx toho xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx věcí xxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxx daňová xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx skutečnost, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx den, xxxx xxxxxx s xxxxxxx xx xx, xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx věci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx věcí. Xxxxxxxx xxx xx neváže xx xxxxxx daňové xxxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x případě, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx vkladu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zpět x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxx xxxxxxxxx (srov. xxx 1).

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ex xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx daně z xxxxxx nemovitých xxxx xxx zaplatil xxx x jeho xxxxxx xxxxxxxxx zanikla, xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeplatku xxxxx xxxxxxxx řádu.

Obdobně xxxx x bodě 1 xx stanoví, xx xx nepřihlíží x xxxxxxxxxxx lhůty xxx xxxxxx daňového xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxx, x xx xx xxxxxxxx důvodů, xxxx xx xxxx x bodě 1.

K části druhé

K čl. III

K bodu 1 (§4 xxxx. 1 xxxx. x))

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx technická úprava, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx tohoto ustanovení, xxxx xx formulace „xxxxxxxxxx vlastní xxxxxx xxxxxxx“ nahrazuje formulací „xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx“. Xxxx xxxxx xx navrhuje xx xxxxx xxxxxxx výskytu x xxxxxxxxxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx. b) x písm. v) xxxxxx x daních x xxxxxx.

K bodu 2 (§4 xxxx. 1 písm. x))

X xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx. xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx těch nemovitých xxxx, které xxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx než xxx xxxxxxx xxxxxxxxx bydlení.

V xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx část xxxxxx výhody, xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx do nemovitých xxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx pořizování xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (spočívající xxxxxxxxx x poměrně xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx 5 xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx této xxxxxxxx xxxx až xx xxxxxxxx uvedené xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x příjmů) xxxxxxx po xxxxxxxxxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxxxxxxx a xxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx v xxxxx xxxxx omezí x xxxx xxxxxxx nemovitých xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx uvolní xx prospěch skutečných xxxxxxx x bydlení. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx nedostatku těchto xxxxxxxxxx xxxx. Tato xxxxx, xxxxxxx navržená xxxx součást tzv. xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxx 2021, xxxx xxxxxxx x xxxxx návrhem, x xx z xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bude xxx xxxxx ovlivněno právě xxxxxxxx xxxx z xxxxxx nemovitých věcí, x xx xxxxx xxxxxx navrhnout xxx xxxxx zároveň, x xx včetně změn xxxxxxxxxxxxx s touto xxxxxxx, které jsou xxx xxxxxxxx tzv. xxxxxxx xxxx daňových xxxxxx xxx xxx 2021.

X xxxxxxxx xxxx xx podle §4 xxxx. 1 písm. x) zákona o xxxxxx x příjmů xx daně z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x nemovitým xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) zákona x daních z xxxxxx (xxxxxxx x) xx týká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx má prodávající xxxxxxxx), přesáhne-li xxxx xxxx nabytím vlastnického xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx věcem a xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxx dobu 5 xxx. Uvedená xxxx 5 xxx xx xxxxxxxx v případech xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx b).

Z xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x prodeje xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx s §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxx z xxxxxx, xx. xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx věci xxxxx x xxxxxxx se xxxx. z xxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx místě xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx či xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

Xxxxxx xxxx xxxx důvod xxx xx 5 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx od xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx věcí x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx příjmu, xxx xxxxxxxx xxx xxx koupi xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxx případech počítá x xxx, že xxxxx nemovitou věc xx 5 xxxxxx xxxxxxx prodá. Jde xxxxxxx o xxxxxxx xxxx bytové xxxx.

X xxxxxx důvodu se xxxxxxxx prodloužení doby xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx posouzení x xxxxx xxx. xxxxxxxx testu z xxxxxxxxxxx 5 na 10 xxx. Xx xxxxxxxx věci xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2021 xx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx (xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx).

K bodu 3 (§4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx)

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx dochází x prodloužení časového xxxxx v xxxxxxx xxxxxx z prodeje xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, se s xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx prodloužení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx v případě, xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nesplní xxxx prodloužený xxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xx daně x příjmů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obstarání xxxxxxx xxxxxx potřeby. Xxx x xxxxxxx xxxxxxxx, jaké xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x prodeje xxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxx než 2 xxx xxxx prodejem, xx. §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx.&xxxx; Xxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx §4b zákona x xxxxxx x xxxxxx.

K bodu 4 (§4 xxxx. 1 písm. v))

Navrhuje xx xxxxxxxxxxxx technická xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxx nebo xxxxxxx“. Význam normy xxxxxxx xxxxxx zachován x při užití xxxxx „xxxxxxx“.

Xxxx xx xxxxxxxx úprava, kterou xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx formulace „uspokojení xxxxxxx bytové xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxxxx „obstarání xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx“. Xxxx xxxxx se xxxxxxxx xx všech xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §4 odst. 1 xxxx. x), xxxx. x) x xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx.

K bodu 5 (§4 odst. 1 xxxx. x))

Xxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx ustanovení, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx nového §4x. Nadále x xxxxxxxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx příjmů, xxxxxxx jsou (i) xxxxxx získaný formou xxxxxx vlastnictví k xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jiný xxx garáž, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx za uvolnění xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx, sklep xxxx xxxxxx, (xx) náhrada (xxxxxxxx) xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx než xxxxx, sklep nebo xxxxxx, a (xxx) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx v xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v rámci §4 xxxx. 1 (xxxx. na xxxxxx xx příjmů podle §4 xxxx. 1 xxxx. a)) x x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx §4b xxxxxxxxxx xxxxxxxx tento xxxxx.

Xxxx xxxxxxx nového §4x xxx není xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxx zde xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx příjmy x xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx získaných xxxxxxxxxx xx vlastní xxxxxxx potřebu. Proto xx navrhuje tuto xxxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx uvozených xxxxxx „xxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

K bodu 6 (§4x)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx na xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx obstarání xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx znění xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx do §15 odst. 3, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, x do §4 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. x), obsahujících xxxxxxxx xxx použití xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxxxx.

X xxxxxxxx 1:

V xxxxxxxx zrušení §15 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, xxxxx obsahoval xxxxxxxx xxxxxx potřeby xxx xxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx institut xxxxxx potřeby xx xxxxxx xxxxxxxxxx §4b, xxxxxxxxx xx jeho xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx potřebou xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx stanovené lhůtě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx jednotky xxxx xxxxx stavby (písm. x)), xxxx pozemku x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx bytové xxxxxxx xxxxxxx x písmenu x). Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx uvedenou xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxx. xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx exekučního xxxxxx, xxxxxxxxx by xx tedy již x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x různými xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx §4b xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx formy xxxxxxxxx nabytí xxxxxxxxxxxx xxxxx k těmto xxxxx.

Xxxxx xxxxx obdobně x xxxxxxx bytové xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx domu, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx domů xxxx xxxxxxxx (xxxx. x)), xxxxx xxxx xxxx xxxx §4b xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxx x příjmů xxxxxxxxx všechny formy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x věcem xxx vyčteným.

Rozšířením xxxxx xxxxxx potřeba se xxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxx příjmů x xxxxxxx nemovité xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx komoru, xxxxxxxxx xxxxxxxxx této jednotky xxxx xxxx. Daná xxxxxxxxxx jsou x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx na xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx vlastní bytové xxxxxxx, xxxxxx budou xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x těmto xxxxx.

X xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx 1 xx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx čtyřleté xxxxx xxx xxxxxxxx výstavby xx pozemku poplatníka xxx neodvozoval xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx od xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x pozemku. Xxx xx xxxxxx xxxxx podmínky pro xxxxxxx poplatníky xxx xxxxxx xx zdroj xxxxxxxxxxx výstavby.

K xxxxxxxxx 2 až 5 xxxxxx:

Xxxxxx xx se xxxxx xxxx, že xxx osvobození xxxxxx xxxxx xxxx. x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx naplnit xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx. xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nemovité xxxx xxxxxxxxxxxxx před xxxxx prodejem x xx xxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx získané xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx omezení), xxxx xxxx xxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx věty tohoto xxxxxxxxxx, xx pro xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 písm. x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x).

Xxxxxxxxx xx xxx hovoří x (x) xxxxxxx xxxxxxx, xx kdy poplatník xxxx získané xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx bytové xxxxxxx, (ii) povinnosti xxxxxxx správci xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx (iii) x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §10, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xx xxxx xxxxxxxxxxx upozornil také Xxxxxxxx správní soud, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx se xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx duplicitně rovněž x xxxxxxx x) (xxxxx xxxxx v xxxx 2009 jde x xxxxxxx x), xxxxx xxxxxxxxxxx znění xx xxxx xxxxx x xxxxxxx v)).

V xxxx xxxxxxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 8. xxxxxxxx 2015, čj. 4 Xxx 86/2015: „…Xxxxxxx xxxx xx nejdříve xxxxxxx aplikací §4 xxxx. 1 xxxx. x) x u) xxxxxx x daních x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2009. X tomuto xxxxxxxxxx, xx relevantní xxxxxx obou xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx zprávy x xxxxxx x. 669/2004 Sb., xxxx xx xxxx pasáže xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x daních x xxxxxx, přitom xxxxx xxxxxxx výslovný xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx textu x xxxx ustanoveních. Xxxxxxx xxxx však xxxxxxxx xxxxxxx, že x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx nutné xx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx jako xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §4 xxxx. 1 písm. x) xxxx druhé x xxxxxx rovině připouští, xx xxxxxxxxx lze xx splnění xxxxxxx xxxxxxxx xxx příjmy x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxx xxx xxxxxx xxxxxxx bydliště xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx použít. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx §4 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx xx xxxxx aplikovat xx xxxxxxx x xxxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxxx.“

Xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx duplicita x xxxxxxxxxx podle písmene x) a x), xxxxxxxx se komplexně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podmíněného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxxxx vlastní xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx implicitně xxxxxxxxxx x ustanoveních §4 odst. 1 xxxx. x), b) x v) prostřednictvím xxxxxxxx/xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx“.

Xxxxxx po xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jevem, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxx konstrukce xxxxxxx x), xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxx“. Tato xxxxxxxxxx xx nežádoucí, xxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxx uvedené) výkladové xxxxxxxx, když x xxxxx neplyne xxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xx slovo „xxxxxxx“ xxxx, x xxxxxx nepřispívá x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.

K odstavci 2:

Xx odstavce 2 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x pravidel xxxxxxxxx x současném xxxxx §4 odst. 1 xxxx. x). Xxxxxxxxx tak xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx příjmu, x xx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx x přijetí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx tohoto xxxxxxxx xx především xxxxxxxxxx xxxxxxx daně o xxxxxx poplatníka využít xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx prostředků xxx účely osvobození xxxxxx podmíněné použitím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxxx xxx „xxxxxxxx x xxxxxxx prostředků“) je xxx podmínkou, xxxxxx xx xxxxxxxx naplnit, xxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxxx od xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, viz xxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxx řádu x xxxx xx ustanoveními §70 xx §74 xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx oznámení x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx nepoužije xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx pochybností, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx, xx xx xxx pochybnost x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx, vyzval poplatníka x xxxxxx vysvětlení xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx k xxxxxxxx x stanovení xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx §89 xxxxxxxx xxxx uplatňuje na xxxxxx tvrzení a xxxxx písemnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx subjektem v xxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxx pochybnosti x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx x situace, kdy xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x správce daně xx zájem na xxxxxxxxxxxxxx a neprodleném xxxxxxxx a ověření xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx daňovým xxxxxxxxx x tedy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, protože xxxxxxxxx xxx uplatňuje xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx příjmu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx u xxxx xxxx xxxx účelný. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v §74 daňového řádu xx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx oznámení o xxxxxxx prostředků je xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx obsahovat xxxx, bude xxxxxx xxxxxxx na tyto xxxx xxxxx §74 xxxxxxxx řádu xxxxxxxxx x dostane xxxxxxx xx xxxxxxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx správcem xxxx, xxxxx výdaje xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx §74 odst. 3 xxxxxxxx xxxx). Xxxxx xxxx daňový xxxxxxx xxxx ve stanovené xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx oznámení xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx skutečnosti, xx oznámením o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx právo xxxxxx xxxxxxxxxx příjmu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx obstarání xxxxxxx bytové potřeby, xxxxx jej v xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx §247x daňového xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx nemožnost xxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx §4b zákona x xxxxxx z xxxxxx.

X odstavci 3:

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx-xx osvobození příjmu xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx potřebu - xxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx osvobození xxxxxx xxxxx xxxxxxx a) x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x).

X xxxxxxx x) se xxxxxxxxx xxxxxx limit xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poté, xx poplatník xxxx xxxxxxxxxx získá. Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do konce xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxx roku) bezprostředně xxxxxxxxxxxxx po zdaňovacím xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, než xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx tuto xxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx období, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zdaňovacímu období, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx prostředky xxxxxx, xx xxx, xxx xxxxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx dochází xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx oproti xxxxxxxxxxx znění xxxxxxx x), xxxxx kterého xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxx nebyla stejně xxxxxx xxxx xxxxx xxx vynaložení po xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx stejně xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx peněžních prostředků xx vlastní xxxxxxx xxxxxxx xxxx i xx xxxxxx získání.

K xxxxxxxx 4:

X xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx odstavce xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx potřeby. Xxxxx xxxxxx xx pak xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §10 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx a x xxxxx režimu musí xxx xxxxxxx x xxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxx o xxxxxx stávajícího znění xxxxxxx x), ovšem x xxx xxxxxxxx, xx se xxxx xxxxxxxx formuluje xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx (odstupné). Xxx xx odstraňují xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x „xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x) x xx příjmy xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x).

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx oznámení x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxx podmínky pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx příjmu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxx potřebu byla xxxxx jednoznačně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx situace, xxxxx xx x xxxxx mohly vyvolávat xxxxxxxxxxxx aplikační nejasnosti. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx daně neučiní, xxxx v podstatě xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx (i) xxxxxxxxx xxxx xx v xxxxxx vynaložit xxxxxxx xxxxxxxxxx na obstarání xxxxxxx xxxxxx potřeby, xxxxx ale neučinil xxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxx (xx) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx vynaložit xxxxxxx příjem xx xxxxxxx xxxxxxx, ale xxxxx xxxxxxx možnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx).

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx výše xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx přijetí (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx) příjmu z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx má xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx se xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx §4x. X xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

- Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nemovité xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx a včas xxx xxxxx - x tomto xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x prodeje osvobozen.

- Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nemovité xxxx xxxxxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxx §4b xxxx. 4 ZDP xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx nemovité xxxx xxxxxxxx ve zdaňovacím xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x němž příjem x xxxxxxx nemovité xxxx xxxxxx.

- Pokud xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vynaloží xx xxxxxxx bytovou xxxxxxx, xxx bude x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxxx zdanit ve xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx x prodeje xxxxxxxxxxx xxxxxx.

- X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, se xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, kdy xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxx 5:

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx ustanovení xxx bytovou xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx 1, tj. pořízení xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osvobození xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx a pro xxxxxxx nabytí této xxxxxx xxxxxxx (zde xxxxxxx) se x xxx aplikují xxxxxx xxxxxxxx (§4x odst. 2 x 3). X xxxxxxx bytové xxxxxxx v podobě xxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 4 xxx xx xxxxxx pozemku xxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx situace:

- X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 2, xxxx xxxxxx xxxxxxx x využije xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bude xxxx xxxxxx x xxxxxxx osvobozen xx xxxx x xxxxxx.

- Xxxxx poplatník učiní xxxxxxxx xxxx správci xxxx, avšak xx xxxxx následujícího zdaňovacího xxxxxx xx získání xxxxxxxxxx pozemek nenabyde, xxx xxxx xxxxxx x prodeje nemovité xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxx po zdaňovacím xxxxxx, kdy příjem x xxxxxxx nemovité xxxx xxxxxx.

- Xxxxx xxxxxxxxx učiní oznámení xxxx správci xxxx, xx xxxxx následujícího xxxxxxxxxxx období po xxxxxxx xxxxxxxxxx nabyde xxxxxxxxxx právo x xxxxxxx, xxxxx xx 4 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bude xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxxxx xxxxxxxx lhůta xxx xxxxxxxx výstavby.

- Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nabyde xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx, xx 4 xxx xx xxxxxx pozemku xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

- Xxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx období xx získání xxxxxxxxxx xxxxxx vlastnické xxxxx x xxxxxxx, avšak xx 4 let xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ani xxxxxxx oznámení vůči xxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxx rovněž xxxxxxxx zdanění xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx příjem z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 2, xxxx xxxxxx pozemek, xxx xx xxxxx 4 xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx pozemku (xxxx. x důvodu xxxx xxxxxxx), xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx příjmu. Xxxxx xx xxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §10 xxxxxx x daních x příjmů v xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

K bodu 7 (§10 xxxx. 5 xxxx xxxxxx x xxxxxx)

Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx se zrušením xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx věcí. X xxxx xxxxxx se xxxxxxxx také xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx v rámci xxxx x xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx reaguje na xx, že podle xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx č. 340/2013 Sb., x dani x nabytí nemovitých xxxx, xx znění xx novele provedené xxxxxxx x. 254/2016 Xx., xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx této xxxx xx vždy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxx byla původně xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx. xxxxxxx změn xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx 2021, ale x důvodu zrušení xxxx z nabytí xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

K bodu 8 (§15 xxxx. 3 a 4)

V xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx zrušení xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx zdaňovacím xxxxxx x xxxxx xxxxx §15 xxxx. 3 x 4, xx xxxxxxx daně.

Zrušení xxxxxx xxxxxxxxx, který byl xx xxxxxx o xxxxxx x příjmů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx bydlení, x xxxxx však xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx. xx xx, xxxxx nevyužijí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výjimek xxxxxxxxx v xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zrušení xxxx x nabytí nemovitých xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx odpočtu xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx poskytnutého xxxxxxxx spořitelnou xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx sloužil xxxx xxxx xxxxxxxx kompenzující xxxxxxxxx uhradit daň x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxx ta částka, xxxxxx xx jinak xxxx povinni xx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxx již není xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxx x průběhu let xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. X dané xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xx. IV.

K bodu 9 (§15 xxxx. 7)

Navrhuje se xxxxxxxxxxxx technická xxxxxx x důsledku xxxxxxx xxxxxxxx 3 a 4 x přečíslování xxxxxxxxxxxxx odstavců tohoto xxxxxxxxxx.

K bodu 10 (§24 odst. 2 xxxx. xx))

X xxxxxxxxxxx xx zrušením xxxx x nabytí xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx zrušení možnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jako xxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx uplatnění daně x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx rovněž xxxxxxx xx xx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx č. 340/2013 Sb., x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx novele xxxxxxxxx xxxxxxx x. 254/2016 Xx., již x xxxx xxxx xxxxxxxxxx institut xxxxxxxx x xxxxxx slova x xxxxxxxxxx §24 xxxx. 2 písm. xx) xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx původně navržena xxxx xxxxxxx xxx. xxxxxxx xxxx daňových xxxxxx pro xxx 2021, xxx x xxxxxx zrušení daně x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

K bodu 11 (§24 xxxx. 2 xxxx. x))

X souvislosti xx zrušením xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx x §24 xxxx. 2 xxxx. xx) xxxxxx o xxxxxx z příjmů xxxxxxxx zrušení možnosti xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx nemovitých věcí xxxx xxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx x příjmů x x případě, xx xx xxx prodeji xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx jmění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

K bodu 12 (§38x xxxx. 5 xxxx. e))

V xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x úvěru xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 3 xxxxxx x daních x xxxxxx již poplatník xxxxxx muset prohlašovat xxxxxx daně výši xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx ani xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx §38x xxxx. 5 písmene x). Z toho xxxxxx se navrhuje xxxxxx písmeno e) x ostatní xxxxxxx xxxxxxxxx.

K bodu 13 (§38x xxxx. 5 xxxx. e))

Navrhuje xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx §15 xxxxxxxx 3 x 4 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx téhož xxxxxxxxxx.

K bodu 14 (§38 x odst. 5 xxxx. f))

Navrhuje xx legislativně xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx §15 xxxxxxxx 3 x 4 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx téhož xxxxxxxxxx.

K bodu 15 (§38x xxxx. 5 xxxx. x))

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx technická xxxxxx x xxxxxxxx zrušení §15 xxxxxxxx 3 x 4 x xxxxxxxxxxxx následujících xxxxxxxx xxxxx ustanovení.

K bodu 16 (§38l xxxx. 1 xxxx. x) xx x))

X xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxx x příjmů již xxxxxxxxx xxxxxx mít xxxxxxxxx prokazovat xxxxxx xxxx nárok na xxxxxxxxxxxxx xxxx základu xxxx xxxxx §15 xxxx. 3 x 4. Xxxxxxxxxx §38x xxxx. 1 písmena x) až g) xx xxx stala xxxxxxxxxxxx, a navrhuje xx xxxxx jejich xxxxxxx. Zároveň xxxxxxx x přeznačení následujících xxxxxx.

K čl. IV

K bodu 1

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že pro xxxxxxxxx daně, jakož x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxx xx zdaňovací xxxxxx započatá před xxxxxxxxx xx. XXX (1. xxxxx 2021), xx xxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx účinnosti xx. III (xxxxxxxxx xxxxxx předpisy).

K bodu 2

Navrhuje se xxxxxxxxx ustanovení, podle xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx tohoto xxxxxx (xxxxxxxxxxx časového xxxxx x dosavadních 5 xx 10 xxx x xxxxxxxxxx x případě, xxx xxxx doba nepřesáhla 10 xxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obstarání bytové xxxxxxx) xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx. III, xx. xxxxxx xx 1. xxxxx 2021. Xxxxxx xxxxx řečeno, na xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx věci xxxx xxxxxx z vypořádání xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx podle §4 odst. 1 xxxx. a) zákona x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2021, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx věci xxxxx xxxx xxxxx dnem, xx použije xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx. xxxxxx xxxx 5 xxx.

K bodu 3

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx od xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxxx z úvěru xx stavebního xxxxxxx, x hypotečního úvěru xxxxxxxxxxxx bankou, xxxxx x úvěru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx x souvislosti x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx financování xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx §15 xxxx. 3 xxxx. x) a až x) xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §15 odst. 3 x 4 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2022.

K bodu 4

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx potřeby upravené x §4b xxxx. 1 xxxx. h) (xxxxx §15 xxxx. 3 xxxx. h) xxxxxx x daních x xxxxxx), xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uvedených x xxxxxxxxx a) xx x) xxxxxx ustanovení, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxx tyto xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx na zrušení xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx dosavadního §15 xxxx. 3 x 4 xx xxxxx xxxxxxxxxx ustanovením xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx 1. lednu 2022, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx použitých xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx obstarány před 1. xxxxxx 2022.

Xxxx. xx xxxx bude xxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxx 1. xxxxxx 2022 xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx poplatník xx 1. xxxxx 2022 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tuto xxxx xxxxxxxx xxx, xx si xx xxxxxx xxxxxx splacení xxxxxx další úvěr, xxx se na xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx bude xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxx 2022, tzn., xxxxxxxxx xxxx mít x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx úvěru xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx od základu xxxx.

K bodu 5

Xxxxxx x §10 xxxx. 5 xxxx xxxxxx x desáté x x §24 xxxx. 2 xxxx. xx) x písm. x) xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx činěny v xxxxxxxxxxx xx zrušením xxxx z nabytí xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Přechodné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xxx xxxx xxx x xxxxxx nemovitých xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx. XX x po xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxx xxxxxx x daních x xxxxxx.

X §10 xxxx. 5 větě xxxxxx x x §24 xxxx. 2 písm. xx) zákona x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx č. 340/2013 Sb., x xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx věcí, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zákonem x. 254/2016 Xx., xxx x této xxxx xxxxxxxxxx institut xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx je vždy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x nemovité xxxx. Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx č. 254/2016 Sb., podle xxxxxxx xx xx daňové xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx opatřené Xxxxxx, xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx dané xxxxxx, xxxx nabytím xxxxxxxxx xxxx novely nezaniká xxxxxxxxx ručitele xxx xxxxxxxx, a xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx, kdy xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx daně, xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona. Xx xxxx nutné xxxxxx umožnit xxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x v xxxxx xxxxxxx.

Xxxx xx toto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx ručitel xxxx poplatník xxxx x nabytí nemovitých xxxx sice daň x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zaplatil již x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx čl. XXX (např. v xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx); xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx lze uplatnit xx xxxx příjmu x xxxxxxxxx převodu, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx až po xxxxxx účinnosti xx. XXX.

K části třetí

K čl. V

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx třeba xxxxx xx tuto xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x Finanční xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx se vůči xxxx xxxx legislativně xxxxxxxx.

K čl. VI

X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

K části čtvrté

K čl. VII

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx nemovitých věcí xx třeba xxxxx xx tuto daň xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx výčtu daní, xx které xx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx daní.

K čl. VIII

Zachovává xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x daňovým xxxxxxxxxxx x k x xxxx souvisejícími xxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx i xx účinnosti xxxxxx xxxxxx (srov. xx. XX).

K části páté

K čl. IX

X xxxxxxx částí xxxxx xx xxxxxxx, xxx tato právní xxxxxx nabyla xxxxxxxxx xx nejdříve, aby xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx daňové xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx nemovitých xxxx x správce xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx a hospodárné. Xxxxxxxx lze xxxxxxxxxxx, xx xxx o xxxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxx, a je xxxx xxx naléhavý xxxxxx zájem xx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx účinnosti k xxxxxxxxxx xxxx. V xxxxxxx části třetí x xxxxxx xxx xxxxx, xx jejich xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xx účinnost xxxxx první, x xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx, xxx ustanovení nabyla xxxxxxxxx x dřívějšímu xxxx.

Xxxxx jde o xx. XXX x XX, v souladu x §3 odst. 3 xxxxxx x. 309/1999 Sb., x Xxxxxx zákonů x x Sbírce mezinárodních xxxxx, xx navrhuje xxxxxxxx k 1. xxxxx 2021, xxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob.

X Xxxxx xxx 30. xxxxx 2020

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxxx Babiš x. x.

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx:

XXXx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xx.X., x. x.

Xxxxx xxxxx xxx.xxx.xx