Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti sportu

839/0

Návrh

Důvodová zpráva

Obecná část

Zvláštní část

Xxxxxx návrh

ZÁKON

ze xxx … 2020

o některých xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx epidemie koronaviru xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx usnesl na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

Xxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx označovaného xxxx XXXX-XxX-2.

§2

Xxxxxxx xxxxxxxxx agentura xxxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx působnost xxxxx §3d xxxx. 1 xxxx. c) a x) xxxxxx x. 115/2001 Xx., x xxxxxxx sportu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxxx podpory, x xxx bylo xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jím vyhlašovaných xxxxxxxx xx xxxxxx x podporu sportu, xxxxxxxxx x sportovní xxxxxxxxxxxx; ministerstvo postupuje xxxxx xx. XX xxxx 2 xxxxxx č. 178/2019 Sb.

§3

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

XXXXXXXX XXXXXX

X. XXXXXX ČÁST

1. Xxxxxxxxxx platného xxxxxxxx xxxxx, odůvodnění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxx zhodnocení xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx včetně dopadů xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x zákazu xxxxxxxxxxxx a ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx podmínek xxx zmírnění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx označovaného xxxx XXXX-XxX-2 x xxxxxxx sportu prostřednictvím Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx 2020.

Při xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx č. 178/2019 Sb., x xxxxx xxxxxx x. 115/2001 Xx., x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxx sportovní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx přechodu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy na Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx nepočítalo xx xxxxxxxx situací způsobenou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxxxx sportu x xxxx 2020 xxxxx Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x tělovýchovy vypsalo x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx o státním xxxxxxxx xxx xxx 2020 xxxxx x xxxxxx žádostí o xxxxxxxx podporu xxxxxx x xxxxx běžných xxxxxxxx x xxxx 2020. Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx době administruje. Xxxxxxx počet xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx „Xxx xxxx“ xx xxxx 4,5 xxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxx xxx 2020 xx poskytnutí xxxxxxxx podpory x xxxxxxx xxxxxx je xxx xxxxx „Můj xxxx“ 1,5 miliardy Xx. Xxxxx se x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx každoročně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx činnost xxxxxxxx x výkonem xxxxxx xxxxxxxxxx. Takto xxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxx výdaje sportovních xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx sportovních organizací, xxxxxx xxxx používají xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, tvoří příjmy x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx epidemií x xxxxxx 2020 byla xxxxxxx řada nezbytných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x mimořádných xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví. X xxxxxxxx některých z xxxxxx xxxxxxxx došlo, xxxx jiné, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx rychlých opatření xxxxx, xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx aktivní xxxxxx xxxxx sportovním xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, mohou xxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xx xxxxxxx xxxxxx x sportovních xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx x XX. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx dle xxxxxxxxxx §2 xxxxxx x. 115/2001 Sb., o xxxxxxx xxxxxx neziskovými xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx adresátů xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Covid 1, Covid 2 x nelze xx xxxxxxxx jiným xxxxxxxx. Xxxx neziskové organizace xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx XXXXX.

Xxx zmírnění xxxxxx xxxxxxxxx stavu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx sektor xxxxxx, xx proto nutné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx legislativní xxxxxxxx xxx to, xxx stát mohl x x oblasti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx atributy účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x rychlost xxxxxx xxxxxxxxxxxx sportovním xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hradit xxx xxxxxxx spojené x provozováním sportovních xxxxxxxx způsobit přerušení xxxxxxx energií, vody, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx zajištění xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x době, xxx xxxx xxxxx uzavřena. Xxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxx, xx xxxxx část xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředky xx xxxxx xxxxxxx x xxxx 2020 xxxxxxx neobdržela. V xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx jimi xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxx neschopnosti své xxxxxxx hradit xx xxxxx vlastnické xxxxxxxxx, xxxx k xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx x xxxxxx jejich xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x vlastních xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx příjmů z xxxxxx xxxxxxxxxxxx krize.

Cílem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx podmínky x xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx celé XX xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x dospělých, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx, sdružování xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx času, xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x zlepšení xxxxxxxxx x zdravotního xxxxx dětí x xxxxxxxxx v ČR, xxxxx i xxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx x rámci nouzového xxxxx x omezujících xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx v xxxx před koronavirovou xxxxx. Je xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx organizace xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx společnosti do xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x průběhu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxx č. 178/2019 Sb., o xxxxx xxxxxx x. 115/2001 Xx., o xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx finanční podpory xxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 31. prosince 2020 Ministerstvo xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy. Xx 1. ledna 2021 má, podle xxxxx zákona, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx sportu pro xxxxxx xxxx 2021 xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníků x xxxxxxx sportu z Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx sportovní xxxxxxxx. X ohledem xx xx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxx 2020 a xxxxx výzvy xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, někteří pracovníci xxxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxx xxx byli xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na Xxxxxxx sportovní xxxxxxxx x významná část xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajišťuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx pro xxx 2020, xx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxx podporu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx krize xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx sportovní xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx za účelem xxxxxxxxxx státní xxxxxxxx xx sportu a xxxxx je x xxxxxx xxxxxxxx připravena.

Předkládaný xxxxx zákona xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, neboť xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx x výzev xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx xx xxx navrhované xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, v xxxxxxxx xxxx řeší aktuální xxxxxxxx s obnovením xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx stupních xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx přijetí xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx návrh xxxxxxxx na zmírnění xxxxxx epidemie xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako XXXX-XxX-2 x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx však x cílem xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx krize x XX xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx veřejnost, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx bude xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx agentuře xxxxxxxxxx xxxxxxxx podporu xxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx již x xxxx 2020.

Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx dopady xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, mezinárodními xxxxxxxxx, xxxxx je Česká xxxxxxxxx xxxxxx, x x předpisy Evropské xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxx právními xxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku x právnímu xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 1/1993 Sb., Xxxxxx České republiky, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 2/1993 Sb., o xxxxxxxxx Listiny základních xxxx a xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x rozporu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx x xxxx v xxxxxxx, x xx plně xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

3. Předpokládaný xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, na podnikatelské xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx životní xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Pro zmírnění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako XXXX-XxX-2 x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx programu Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, položka Xxxxxx rozpočtová rezerva x xxxxxx 1 xxx. Kč. Nároky xx státní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 x oblasti sportu x xxxxxxxxxxx uvažované xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx x finanční xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx rozpočty se xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou pozitivní.

Dopady xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx právní xxxxxx nebude xxx xx xxxxxxxx žádné xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx x osobních xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx nemá xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx dopad xx xxxxxx xx korupčním xxxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx bezpečnost xxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx dopad xx bezpečnost xxxx xxxxxx státu.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxx

X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx koronaviru, xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxx urychleném xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xx xxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx činnost xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx redukován rozsah xxxxxxxxx činnosti realizované xx xxxxxxxx xxxxx xx poskytované xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Vzhledem x xxxx zdůvodněné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ke zmírnění xxxxxx opatření x xxxxx xxxxxxxxxxx nouzového xxxxx xxxxxxxxxx organizacím xxxxxxxxxx velmi xxxxxx, xx současně x xxxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxx opatřeních xx zmírnění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 x xxxxxxx sportu xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky žádá x xxxxxxxxxx návrhu xxxxxx xx zkráceném xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §99 xxxxxx x xxxxxxxx xxxx Poslanecké sněmovny.

X. XXXXXXXX XXXX

K §1 xx §2

X xxxxxxxxxxx x epidemií xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 xx navrhuje xxxxxx xxxxxxxxx Národní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx 2020 xxx, xxx xxxxx poskytovat xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx již xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona, x xxxxxxxx podpory, x xxx xxxx rozhodnuto Xxxxxxxxxxxxx školství, mládeže x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx programů xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx reprezentace, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xx. XX bodu 2 xxxxxx č. 178/2019 Sb.

K §3 Xxxxxxxx

Xxxxxxxx zákona xx xxxxxxxx dnem xxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx x ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako XXXX-XxX-2 x oblasti xxxxxx v xx xxxxxxxxxxxxx termínu xxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx již možno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

X Xxxxx xxx 23. dubna 2020

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxxx Xxxxx x.x.

Xxxxx textu www.psp.cz