Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Návrh poslance Václava Klause na vydání zákona o zrušení zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých souvisejících zákonů

705/0

Návrh

Důvodová zpráva

Obecná část

Zvláštní část

XXXXX

xx dne ... 2020,

x zrušení zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. X

Xxxxxxx se:

1. Xxxxx č. 349/1999 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 265/2001 Xx., zákona x. 350/2002 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Xx., zákona x. 381/2005 Xx., zákona x. 342/2006 Sb., xxxxxx x. 314/2008 Xx., zákona x. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 198/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx č. 303/2011 Xx., zákona č. 396/2012 Sb., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 198/2017 Xx. a zákona x. 365/2017 Xx.

2. Xxxxxxxx vlády č. 165/2000 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních x provedení zákona x. 349/1999 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x sociálně-právní xxxxxxx xxxx

Xx. XX

X §51 xxxx. 5 xxxxxx x. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx při šetření xxxxx xxxxxxxxxx zákona.“.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx

Xx. III

V §26 xxxx. 2 xxxxxx x. 15/1998 Xx., x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, se xxxxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx.“.

ČÁST XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XX

X §64 xxxxxx x. 117/1995 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx pozdějších předpisů, xx xxxxxxx xxxxxxxx 4, které xxx:

„(4) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s šetřením xxxxx zvláštního xxxxxx.“.

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxx x pojistném na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. X

X §23 xxxx. 6 xxxxxx x. 592/1992 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x), xxxxx zní:

„g) Xxxxxxxxx ochránci xxxx xxxxxxxxx, které si xxxxxx x xxxxxxxxxxx x šetřením xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,“.

XXXX ŠESTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 582/1991 Sb., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx takto:

1. X §14 xxxx. 3 x xxxxxxx xxxxxxx l), xxxxx xxx:

„x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx informace, xxxxx xx vyžádá x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.“.

2. X §36 xx xxxxxxx xxxxxxx x), xxxxx zní:

„u) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxxx ochránce xxxx Kancelář Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,“.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx správního

Čl. VII

V §66 xxxxxx x. 150/2002 Sb., soudní xxx správní, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx odstavec 3, který xxx:

„(3) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx veřejný ochránce xxxx, jestliže x xxxxxx podání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.“.

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx ve xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 7/2002 Sb., x řízení ve xxxxxx soudců, xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx:

1. X §4 xxxxxxxx 1, 4 a 5 xxxxx:

„(1) Xxx-xx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx exekutorů, xxxxx xxxx jedná a xxxxxxxxx v senátech xxxxxxxxx z předsedy xxxxxx, jeho xxxxxxxx x 4 přísedících. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx soudcem Xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx exekutoři, xxx xxxx osoby xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxx x xxxxxx. Mezi přísedícími, xxxxx xxxxxx soudními xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx nejméně xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx kárného xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx soudních xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 10 xxxxxxxx exekutorů navržených xx xxxxx předsedy xxxxxxx soudu prezidentem Xxxxxxxxxxx komory Xxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx §4 odst. 4 věty xxxxx xx čtvrtá xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx soudu xxxx losem ze xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, 4 xxxxxxxxxx x xxx soudních xxxxxxxxx x 4 xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx přísedících xx xxxxxxxxxx pořadí. Předseda xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx z xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupně xxx, xxx členem xxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxxxx z řad xxxxxxxxx přísedících xxx xxxx nejméně xxxxx xxxxxxx.“.

2. V §8 xxxx. 3 se xxxxxxx xxxxxxx c), xxxxx xxx:

„x) Veřejný xxxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxxxx předsedovi xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,“.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna xxxxxx x pobytu xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XX

X xxxxxx č. 326/1999 Sb., x pobytu xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx některých zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx §178x (xxxxxx xxxxxxx) xxxxx xxx:

„§178x

[Xxxxxxxxxx s Xxxxxxxx xxxxxxxxx práv]

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx cizince x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanci Xxxxxxxxx Veřejného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx předává Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxxx zajištění, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zajištěného cizince xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.“.

ČÁST XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 129/2008 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxx xxxxx:

1. V §8 odstavce 4 x 5 xxxxx:

„(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx opatrovníkem, xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx advokátem oprávněným xx xxxxxxxxxx, mezi xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx moci xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, anebo xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx úmluvy, xxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx x projednávání xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx doručuje xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxx xxxx, Xxxxxxxx služba xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx korespondence xxxxxxxx, xxxx mu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx žádostí, podání x xxxxxxxxx orgánům xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedeným v xxxxxxxx 4 x xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.“.

2. X §9 odstavec 3 xxx:

„(3) Nejde-li x xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx advokátem, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx, nebo diplomatickou xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx cizího xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, je příslušná x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx Xxxxxxxx služba xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx s obsahem xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx záznam.“

3. V §15 xxxxxxxx 3 xxx:

„(3) Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx ústavu, xxxxxxxx xxxxxxxx, soudce xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx a xx jejich xxxxxx xxxx xxxxx takovou xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.“.

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x Ústavním xxxxx

Xx. XX

Xxxxxx č. 182/1993 Sb., o Xxxxxxxx soudu, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxx xxxxx:

1. X §64 xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx

„x) Veřejný xxxxxxxx xxxx,“.

2. X §69 xx xxxxxxx odstavec 3, který xxx:

„(3) Xxxxxx xxxxxxxxx neprodleně xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 87 xxxx. 1 xxxx. a) x x) Ústavy xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx se nejedná x xxxx návrh, xxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx; xxxxx-xx xxx, má xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účastníka xxxxxx.“.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 65/1965 Sb., xxxxxxx práce, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx:

1. §5 zní:

„Pracovněprávní vztahy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, ředitelů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, vůdců x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx plavidel xxxxxxxxxxxxx vnitrozemskou a xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx advokacii v xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.“.

2. §73 xxxx. 2 xxx:

„(2) Zaměstnanci orgánů xxxxxx xxxxxx, územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx zařazení xx obecního xxxxx, xxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města, úřadu xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx členěného xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, s xxxxxxxx úředníků územních xxxxxxxxxxxxx celků xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu16a, xxxxxxxxxxx územních samosprávných xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, soudů x státních zastupitelství, Xxxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx,16x Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx služby, Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx prezidenta xxxxxxxxx, Kanceláře Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a Kanceláře Xxxxxx, Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx správ xxxxxxxxxx zabezpečení, Úřadu xxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx x státních xxxxx, xxxxxxxxxxx chráněných krajinných xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx všeho, xx xx mohlo xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx rozhodování,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x skutečnostech, x xxxxx xx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx x zájmu zaměstnavatele xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx byli této xxxxxxxxxx xxxxxxxxx statutárním xxxxxxx xxxx jím xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnancem, xxxxxxxxx-xx zvláštní zákon20 xxxxx,

x) x souvislosti x xxxxxxx zaměstnání xxxxxxxxxx dary xxxx xxxx výhody, s xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx poskytovaných zaměstnavatelem, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx smluv,

d) xxxxxx se xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx osobními, zejména xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx vlastní xxxx xxxxxx xxxxxx.“.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XIII

Zákon č. 219/2000 Sb., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx v právních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx:

1. §3 xxxx. 1 xxx:

„(1) Xxxxxxxxxxxxx složkami xxxxx (xxxx xxx „organizační xxxxxx“) xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx správní xxxxx5 státu, Xxxxxxx xxxx, xxxxx, státní xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxx vlády Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx agentura Xxxxx xxxxxxxxx x jiná xxxxxxxx, o xxxxxxx xx xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zákon (§51); xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxxxxx Xxxxxx.“.

2. §49 xxxx. 5 xxx:

„(5) Ustanovení xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxxx xx majetek, x xxxx jsou xxxxxxxxx hospodařit Ústavní xxxx, xxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx republiky, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny x Xxxxxxxx Xxxxxx.“.

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x pojistném na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xx. XIV

§3 xxxx. 1 písm. x) xxx 8 xxxxxx č. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, se xxxx xxxxx:

§3 xxxx. 1 xxxx. b) bod 8 xxx:

„8. xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, viceprezident x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu, členové Xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxx Energetického xxxxxxxxxxx xxxxx, členové Xxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx režimů, xxxxxxx Národní xxxxxxxxxx xxxx, členové Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx arbitr a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,“.

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx zákona x důchodovém xxxxxxxxx

Xx. XX

§5 xxxx. 1 xxxx. i) xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx mění xxxxx:

§5 xxxx. 1 xxxx. x) xxx:

„x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x členové Nejvyššího xxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxx Xxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx Xxxx Ústavu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx režimů, xxxxxxx Xxxx Českého xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,“.

ČÁST ŠESNÁCTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXX

§8 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 48/1997 Xx., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx:

§8 odst. 2 xxxx. x) xxx:

„x) x xxxxx vlády, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx Rady xxx rozhlasové x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxx Českého telekomunikačního xxxxx, finančního xxxxxxx x xxxxxxxx finančního xxxxxxx den xxxxxxx xx xxxxxx, a xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx skončení výkonu xxxxxx,“.

XXXX SEDMNÁCTÁ

Změna zákona x xxxxxxxxxxx prezidenta xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

Xx. XVII

§5 odst. 1 zákona x. 48/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx prezidenta republiky xx skončení xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx mění xxxxx:

§5 xxxx. 1 xxx:

„(1) Xxxxxxxx prezidentu xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xx xxxxx prezidentem xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, členem, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, ředitelem Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo inspektorem Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů, nebo xxxxxx bankovní xxxx Xxxxx národní banky.“.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXXX

X §168 xxxx. 1 zákona x. 427/2011 Xx., x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, se xxxxxxx písmena h) (xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 18), xxxxx zní:

„h) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx18,

XXXX DEVATENÁCTÁ

Změna xxxxxx x ochraně utajovaných xxxxxxxxx a o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xx. XIX

Zákon č. 412/2005 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx mění xxxxx:

1. X §58 xxxx. 1 xx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) Xxxxxxx xxxxxxxx práv a xxxxxxxx Xxxxxxxxx ochránce xxxx,“.

2. §63 odst. 3 xxxx. x) xxx:

„x) xxxxxxxxx republiky x xxxxxxxx vlády, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx Nejvyššího xxxxxxxxxxx xxxxx, předsedy x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x místopředsedy Xxxxxxxxxx xxxxx, předsedy x xxxxxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx republiky, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx,“.

XXXX XXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 187/2006 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx mění takto:

1. §5 xxxx. a) xxxx. 10. xxx:

„10. xxxxxxx xxxxx, prezident, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx Rady xxx xxxxxxxxxx x televizní xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx Xxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxx arbitr, xxxxxxxx xxxxxxxxxx arbitra,“.

2. V §92 xxxx. 2 xx xxxx písmeno x), xxxxx xxx:

„x) Xxxxxxxxx ochránce xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Kancelář Xxxxxxxxx xxxxxxxx práv,“.

XXXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 159/2006 Sb., x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx mění xxxxx:

1. V §2 xxxx. 1 xx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) veřejný xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxx,“.

2. §5 xxxx. 3 xxxxxxx x) zní:

„c) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ozbrojených xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx prezidenta xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny, Xxxxxxxxx Senátu a xxxxxxxx fondech.“.

3. X §14x xxxx. 2 xx ruší xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x §2 xxxx. 1 písm. m) x §2 odst. 2 xxxx. d), xxxx-xx x xx xxxxxxxxxx,“.

XXXX DVACÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx o Xxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXII

§5 odst. 1 xxxxxx x. 484/1991 Sb., x Xxxxxx rozhlasu, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx mění xxxxx:

§5 xxxx. 1 xxx:

„(1) Xxxxxxxx x Xxxx xx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx prezidenta xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx vlády, soudce, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx banky, x xxxxxxxxx xxxxxx xx veřejné xxxxxx, x funkcí xxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx x televizní xxxxxxxx, xxxxx Xxxx České xxxxxxxx, xxxxx Xxxx Xxxxx xxxxxxx kanceláře, x xxxxxx generálního xxxxxxxx České xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx dozorčí xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx.“.

ČÁST XXXXXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx

Xx. XXXXX

§42 odst. 4 xxxxxx x. 301/2000 Xx., o xxxxxxxxx, xxxxx x příjmení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx:

§42 xxxx. 4 xxx:

„(4) Xxxxxxx-xx cizinec xxxxxxxxxx xxxx partnerství x xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx orgány veřejné xxxx, Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Úřadem xxx xxxxxxxxxxx státu xx xxxxxx majetkových, xxxxxxxx xxxxx x zdravotními xxxxxxxxxxxx (dále xxx „xxxxxx xxxx“) xxxxxx xxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.“.

XXXX XXXXXXX ČTVRTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXX

X §53 odst. 2 xxxxxx x. 62/2003 Xx., o volbách xx Xxxxxxxxxx parlamentu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxx:

„x) x xxxxxx Veřejného xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx“.

ČÁST XXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x rozpočtových xxxxxxxxxx x o xxxxx některých souvisejících xxxxxx (rozpočtová pravidla)

Čl. XXX

Xxxxx č. 218/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxx takto:

1. §8 xxxx. 3 a 4 zní:

„(3) Ministerstvo xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxx samosprávné xxxxx, dobrovolné svazky xxxx, Regionální rady xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx osoby, které xxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx záruky, xxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o státním xxxxxxxx x termínu, xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx se xxxxxx xxxxxxx Kancelář xxxxxxxxxx republiky, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Senát, Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x Úřad Xxxxxxx xxxxxxxxxx rady. Xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx obcí předkládají xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx obcí xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx kraje, xxx xxxx své xxxxx. Xxxxxx xxxxx Xxxxx předkládá xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx financování xxxxxxxx (§12 odst. 1) xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx příslušnému xxxxxxx kapitoly. Činnost xxxxx podle věty xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx celkových xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx kapitol Poslanecká xxxxxxxx, Xxxxx, Kancelář xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx, Nejvyšší xxxxxxxxx xxxx a Úřad Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru Xxxxxxxxxx sněmovny, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx 20. xxxxxx xxxxxxx roku.

2. §24 xxxx. 8 xxx:

„(8) Xxxxxxxxxx opatření podle xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx. 4 x xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. x) x snížení nároků xxxxx §47 xxxx. 6 písm. x) xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx republiky, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Senát, Xxxxxxx soud, Nejvyšší xxxxxxxxx úřad x Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx mohou být xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx určeného xxxxxx.“.

ČÁST XXXXXXX ŠESTÁ

Změna xxxxxxxx xxxx

Xx. XXVI

V §53 xxxx. 1 xxxxxx x 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx k) xxxxx xxx:

„x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.“.

XXXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xx. XXVII

Zákon č. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx:

1. V §124 xxxx. 3 se 4. xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx:

„4. xxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx vedoucí xxxxxxxxxxx xx 2. xxxxxx xxxxxx, vedoucí xxxxxxxxxxx-xxxxxxx organizační xxxxxx, xxxxx xxxx vedoucí xxxxxxxxxxx na 2. xxxxxx řízení, náměstek xxxxx xxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx Kanceláře Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx Ústavu xxx studium xxxxxxxxxxx xxxxxx 30 xx 60“

2. X §303 xxxx. 1 xxxxxxx x) xx xxxxxxx xxx 11. který xxx:

„11. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,“.

XXXX XXXXXXX OSMÁ

Změna xxxxxx o specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXXXXX

§85 xxxx. 2 zákona x. 373/2011 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxx takto:

§85 xxxx. 2 zní:

„(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx pacientem x soudem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poradenství xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx veřejné moci xxxx xxxxxxxxxxxxx misí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, anebo xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xx xxxxxxxxx x projednávání xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx práv, xx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xx adresátu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx neprodleně.“.

ČÁST DVACÁTÁ XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a podmínkách xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

Xx. XXXX

Xxxxx č. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxx takto:

1. §45 xxxx. 3 xxxx. x) zní:

„b) umožnit xxxxx xxxxxx pověřeným xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx, Státním xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, pověřeným lékařům xxxxxxxxx xxxxxx okresních xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx okresních správ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx potřebnou xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx kontroly x xxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx narušeno xxxxxxxxxxx zdravotních služeb,“

2. X §65 odst. 2 se zrušuje xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x souvislosti x šetřením xxxxx xxxxxx xxxxxx31 xxx, xxx byla zajištěna xxxxxxx citlivých xxxxx xxxxxxx xxxx,“.

XXXX XXXXXXX

Xxxxx zákona x pojišťovnictví

Čl. XXX

X §128 odst. 1 xxxxxx 277/2009 Xx., x pojišťovnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx zrušuje xxxxxxx x) (xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 32), xxxxx xxx:

„x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx jeho působnost32,

ČÁST TŘICÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

Xx. XXXX

X §25 xxxx. 1 xxxxxx 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx m), které xxx:

„x) Veřejným xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,“.

ČÁST TŘICÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXXXX

§89 odst. 6 xxxxxx č. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx mění xxxxx:

§89 xxxx. 6 zní:

„(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxx vést xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pohyb xxxx x rozsahu

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) datum, xxx počátku a xxxxx použití opatření xxxxxxxxxxx pohyb xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) důvod xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) jméno, popřípadě xxxxx, x příjmení xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx osob xxxxxxx,

x) xxxxxx léčivého xxxxxxxxx xxxx opatření xxxxxxxxxxx xxxxx osoby,

f) xxxxx x čas xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx osob,

g) xxxxx xxxxxxxxxxxxx předcházející xxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxx omezujícího pohyb xxxx, popis průběhu xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5,

i) xxxxx případných xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx omezujícího pohyb xxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osoby podle xxxxxxxx 2, a xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x níž bylo xxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxx xxxx, fyzické xxxxx, xxxxxx osoba x xxxxx předchozím xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx osobě xx blízké xxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx xx péče, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, lékaři x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytování sociálních xxxxxx.“.

XXXX XXXXXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXIII

V §89 odst. 1 xxxxxx x. 258/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxxx zdraví a x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxx xxxxxxx x), které xxx:

„x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.“.

XXXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2021.

18) Zákon č. 349/1999 Sb., x Veřejném xxxxxxxx práv, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

32) Xxxxx č. 349/1999 Sb., o Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

DŮVODOVÁ XXXXXX

X. Xxxxxx xxxx

1. Xxxxxxxxxx platného xxxxxxxx xxxxx, hlavní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxx ombudsmana xxxx xxxxxxxxx ukázkou xxxxxxxxxxxx státu x xxxx byrokracie. X xxxxxxxxxxx xxxxxx úřadu xxxxx respektovaného xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx ročně x xx jeho xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx politické nominanty.

Samotnou xxxxxx úřadu (jakkoli x xxxxx xxxxxxxxxxx) xx zvládli xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx či předsedy xxxxx. Navíc XX xx plně xxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nešvary a xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx komisí, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx organizací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx občanům xxxxxx xxxxxxxxxxx x právních xx administrativních záležitostech.

Úřad xx stal xxxxxxx xxxxxxxx práv xxxxxxxx xxxxxx spíše xxxxxxxxxx xxxxxxx levicového extremismu, xxxxxxxxxx slušných xxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx. Xxx Xxxxxxxxx) x xxxxxx některých politických xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

Xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx podobné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx ombudsman, xxxxxxx xxxxxxxxx) - x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx xxxxx či xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx nejprincipiálnější xxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx zrušit. Ušetřit xxxxxx daňových xxxxxxxxxx x xxxxxxx obtěžování xxxxxx (nejen xxxxxxxx xxxx x pronajímatelů xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx aktivismem.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x mezinárodními xxxxxxxxx xxxxx čl. 10 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx Xxxxxxxx unie

Navrhovaná xxxxxx xxxxxx je v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x s xxxxxx xxxxxxxxxx x dodržovanými xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva. Xxxxxxxxxx změny nejsou x xxxxxxx x xxxxxxxx akty Evropské xxxx.

3. Předpokládaný hospodářský x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx xxxxxx rozpočet, xx xxxxxxxx krajů x obcí

Zrušením xxxxx Xxxxxxxxx ochránce práv xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx prostředků až x 150 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxx hospodářský xxx finanční xxxxx xx rozpočty xxxxx x obcí.

X. Xxxxxxxx xxxx

Část první

Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Část druhá xx část třicátá třetí

Xxxxxxxxxxx změny xxxxxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxx xx zrušení xxxxx Xxxxxxxxx ochránce práv.

Část třicátá čtvrtá

Navrhuje xx účinnost xx 1. xxxxx 2021.

X Xxxxx dne 20.1.2020

Xxxxxxxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx Klaus x.x.

Zdroj xxxxx xxx.xxx.xx