Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxx x xxxxxxxx xxxxx

"Xxxx v xxxxxxxx xxxxx - xxxxxx xxxx věděním pachatele (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx určité xxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pachatel xx xxxxxx skutečnosti neuvědomuje xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx má xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx (xxxxx xxxxx) je xxxx xxxxxxxxx o znacích xxxxxx. Xxxxxxxx omyl xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx domnívá, xx xxxxxxxxxx určitá xxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx), xxxxx xxxx x sobě xx ve xxxxxxx x jinými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ale xxxxxx xxxxxxxxxx xx přitom xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin x trestný xxx xxxxxxxx x vědomé xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx domnívá, xx xxxxx trestný čin, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx není x xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxx xxxx) chybí. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jako xxxxx, xxxxxxxx příprava x trestnému činu xx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx požaduje. Xxxx x xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx spočívá x xxxxxx předmětu xxxxx xx jiný. Xxx právní xxxxxxxxxxx xxxxxx nemá xxxxxx, xxxxxxx jedna xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx nahrazena jinou xxxxxx xxxxxxxxx skutečností. Xxxx v kauzálním xxxxxxx, tzv. xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx X, přičemž xxxx postihne objekt X. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx objektu X x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx objektu X. Xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxx xxxxx xxxxxxx A xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx způsobem, xxx xx pachatel představoval. Xxxxx x tzv. xxxxx xxxxxxxxx (úmysl xxxxxx), xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx pachatele x xxxxxx xxxxxx normě. Xxxxxx xxxx negativní xxxxxxxx stav, kdy xx pachatel mylně xxxxxxx, xx jeho xxxxxxx není xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx se uplatní xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx neomlouvá x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx významu xxxx xxxxx. Právní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xx pachatel xxxxx domnívá, že xxxxx xxxxxxx čin, xxx trestní zákoník xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx nepovažuje. X xxxxxx případech jde x xxx. xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxx trestný xxx."
&xxxx;

Xxx xxxx

Omyl, Error in facto (error facti), Error in obiecto, Putativní delikt, Putativní krajní nouze, Skutkový omyl Aberace

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx:

§18, §19 zák. č. 40/2009 Xx.