Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
498/2003 Sb. Sdělení o vydání Číselníku vybraných měřících jednotek R P
497/2003 Sb. Sdělení o vydání Klasifikace služeb neziskových institucí sloužících domácnostem podle účelu (CZ-COPNI) R P
496/2003 Sb. Sdělení o vydání TNM klasifikace zhoubných novotvarů a Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii R P
495/2003 Sb. Sdělení o vydání Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) R P
494/2003 Sb. Sdělení o vydání Klasifikace postavení v zaměstnání (CZ-ICCE) R P
491/2003 Sb. Sdělení o vydání Klasifikace funkcí vládních institucí (CZ-COFOG) R P
490/2003 Sb. Vydání Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS) - úplné znění REG 993301 R
489/2003 Sb. Sdělení o vydání Číselníku zemí (ČZEM) R P
488/2003 Sb. Sdělení o vydání Klasifikace individuální spotřeby podle účelu (CZ-COICOP) R P
487/2003 Sb. Sdělení o vydání Klasifikace zemí (CZ-Geonom) R P
485/2003 Sb. Sdělení o stanovení výše průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2002 R P
482/2003 Sb. Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku) R P
480/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 171/91 Sb., o působnosti orgánů ČR ve věcech převodu majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku ČR, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vyskytování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a některé další zákony, a zákon č. 77/97 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů R P
479/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/92 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních R P
476/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví R P
475/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny R P
474/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami R P
473/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi R P
472/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví R P
468/2003 Sb. Vyhláška o stanovení vzorce pro výpočet extraktu původní mladiny a metodách určení extraktu původní mladiny R P