Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2004.


Sdělení o vydání Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
495/2003 Sb.
 

Sdělení Českého statistického úřadu

č. 430/2008 Sb.

č. 340/2011 Sb.

č. 426/2012 Sb.

č. 464/2017 Sb.

č. 290/2019 Sb.

č. 576/2020 Sb.

č. 512/2021 Sb.

č. 398/2022 Sb.

č. 402/2023 Sb.

INFORMACE

495

XXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu

ze xxx 18. xxxxxxxx 2003

x vydání Mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x přidružených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (MKN-10)
 

Český statistický xxxx xxxxx §19 xxxx. 2 xxxxxx x. 89/1995 Xx., x xxxxxx statistické xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vydává x xxxxxxxxx od 1. xxxxx 2004 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klasifikaci xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx XXX-10").

Xxxxxxxxxxx XXX-10 xx shodná x Mezinárodní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemocí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX), xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ČSÚ xx xxx 5. xxxxxx 1993 (uveřejněno x částce 39/1993 Xx.).

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx XXX-10 je x xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx a v xxxxxxxxxxxx podobě x Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx 4, 128 01 Xxxxx 2 (X.X.XXX 60).
&xxxx;

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxxx, XXx. v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 495/2003 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2004.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

430/2008 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx statistické xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX-10)

x účinností xx 1.1.2009

340/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx Mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemocí a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX-10)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

426/2012 Xx., o xxxxxxxxxxx Mezinárodní statistické xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX-10)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

464/2017 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx statistické xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx (XXX-10)

x účinností od 1.1.2018

290/2019 Sb., x xxxxxxxxxxx Mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx (XXX-10)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2020

576/2020 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx statistické xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX-10)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

512/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx statistické xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX-10)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

398/2022 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx (XXX-10)

x účinností od 1.1.2023

402/2023 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX-10)

x xxxxxxxxx od 1.1.2024

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.