Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
101/1953 Sb. Zákon o přechodné úpravě promlčení některých peněžitých pohledávek R P
99/1953 Sb. Vládní vyhláška o účinnosti účetních zásad pro další okruhy účetních jednotek R P
98/1953 Sb. Vládní nařízení o změnách v organizaci vysokých škol R P
96/1953 Sb. Vládní nařízení o Hydrometeorologickém ústavu R P
90/1953 Sb. Nařízení, kterým se provádí ustanovení §4 odst. 2 zákona č. 33/1953 Sb., o právní praxi a odborné zkoušce v oboru justice a prokuratury R P
89/1953 Sb. Vládní nařízení o zvláštním příspěvku k důchodům z důchodového zabezpečení v roce 1953 R P
86/1953 Sb. Nařízení o finanční pomoci jednotným zemědělským družstvům a soukromě hospodařícím rolníkům R P
84/1953 Sb. Vládní nařízení o úpravě pojistného národního pojištění R P
82/1953 Sb. Vládní nařízení, kterým se zvýhodňuje placení nájemného R P
81/1953 Sb. Ústavní zákon o řízení národních výborů vládou R P
78/1953 Sb. Vládní nařízení o nové organisaci pověřenectev R P
76/1953 Sb. Nařízení o novém znění Přílohy I k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích ze dne 23. listopadu 1933 (M.Ú.Z.) R P
72/1953 Sb. Nařízení o řádu plavební bezpečnosti pro československý úsek Dunaje R P
70/1953 Sb. Vládní nařízení, kterým se provádí rozpočtový zákon na rok 1953 R P
66/1953 Sb. Vládní nařízení o vyšších pedagogických školách a vysokých školách pedagogických R P
64/1953 Sb. Vyhláška o obchodní dohodě mezi Republikou Československou a Libanonskou republikou R P
59/1953 Sb. Vládní nařízení, kterým se zrušuje vládní nařízení o opatřeních proti fluktuaci a absenci R P
57/1953 Sb. Vládní nařízení o působnosti ministerstva vnitra v oboru územního plánování a výstavby obcí a v oboru péče o technické služby národních výborů R P
53/1953 Sb. Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb R P
48/1953 Sb. Vládní nařízení o změnách v příslušnosti a v řízení ve věcech vynálezů, zlepšovacích námětů, ochranných známek a chráněných vzorů R P