Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se doplňují a mění některá ustanovení o soudním řízení ve věcech občanských a o řízení exekučním Pozn.: ust. čl. III č. 4 ztrácí účinnost dnem 31.12.1935
130/1930 Sb.
01.10.1930
zákon
zákon NS