Animace načítání

Stránka se připravuje...


Výnos Českého báňského úřadu ze dne 18. srpna 1987 č.j. 1003 s/87, kterým se vydává předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu při pracích k zpřístupňování přírodních jeskyní a pracích k jejich udržování v bezpečném stavu
7/1987 Ú.v.ČSR
30.06.1996
výnos
výnos