Animace načítání

Stránka se připravuje...


Výnos Ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 5/1987 V. v. ČSR NV, o některých náhradách výdajů a o odměňování činností a prací prováděných při občanských obřadech
5/1987 V. v.
30.11.2000
výnos
výnos