Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon o nové pozemkové reformě (trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní půdě)
46/1948 Sb.
21.03.1948
14.04.1948
14.04.1948
23.06.1991
zákon
zákon NS
Podnikání - privatizace, Vodní a lesní hospodářství, Zemědělství