Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení, jímž se uveřejňuje seznam krajských, okresních a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1.1.2002
448/2002 Sb.
15.10.2002
25.10.2002
25.10.2002
sdělení
sdělení ministerstva
Státní a místní správa, Stavebnictví