Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení, kterým se uveřejňuje podle §117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1.11.2006
544/2006 Sb.
30.11.2006
13.12.2006
28.12.2006
sdělení
sdělení ministerstva
Stavebnictví