Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nález ÚS ze dne 13.9.2006 ve věci návrhu na zrušení čl. 1 písm. c) a čl. 2 odst. 4 obecně závazné vyhlášky města Nový Bor č. 14/2004 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
486/2006 Sb.
13.09.2006
09.11.2006
24.11.2006
nález
nález Ústavního soudu
Soudnictví (nálezy)