Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2003 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2003 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
521/2004 Sb.
29.09.2004
08.10.2004
01.01.2005
nařízení
nařízení vlády
Sociální, nemocenské a důchodové pojištění a zabezpečení