Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS)
228/2004 Sb.
14.04.2004
29.04.2004
01.05.2004
sdělení
sdělení Českého statistického úřadu
Sociálně ekonomické informace (klasifikace, statistika)