Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 73/2023 Sb., o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům
62/2024 Sb.
06.03.2024
19.03.2024
01.04.2024
Nařízení nabývá účinnosti dnem 1.4.2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 6 a 10, která nabývají účinnosti 1.7.2024, čl. I bodů 7, 8, 11, 19, 39 a 50, která nabývají účinnosti 1.1.2025, a čl. I bodů 9 a 20, která nabývají účinnosti 1.1.2026.
nařízení
nařízení vlády
Fondy, Právní pořádek, Zemědělství