Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 20/2024 Sb., kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 47/2022 Sb. m. s., o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
58/2024 Sb.
14.03.2024
14.03.2024
14.03.2024
sdělení
sdělení ministerstva
Mezinárodní smlouvy, Pracovně právní vztahy (pracovní poměr)