Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
52/2024 Sb.
14.02.2024
05.03.2024
06.03.2024
Nařízení nabývá účinnosti dnem 6.3.2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 4, které nabývá účinnosti 1.1.2025.
nařízení
nařízení vlády
Jedy a látky škodlivé zdraví, Trestní právo