Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona, ve znění pozdějších předpisů, a zrušuje vyhláška č. 304/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 328/2020 Sb., o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech, ve znění vyhlášky č. 311/2022 Sb.
51/2024 Sb.
27.02.2024
05.03.2024
06.03.2024
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 6.3.2024, s výjimkou části druhé, která nabývá účinnosti 1.7.2025.
vyhláška
vyhláška ministerstva
Devizové hospodářství, styk s cizinou