Animace načítání

Stránka se připravuje...


46/2024 Sb. Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 7 Politiky územního rozvoje České republiky
46/2024 Sb.
23.02.2024
29.02.2024
29.02.2024
sdělení
sdělení ministerstva
Stavebnictví