Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2005 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku, ve znění vyhlášky č. 443/2022 Sb.
43/2024 Sb.
27.02.2024
29.02.2024
01.03.2024
vyhláška
vyhláška ministerstva
Finance, Zemědělství