Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
34/2024 Sb.
20.02.2024
20.02.2024
21.02.2024
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 21.2.2024 s výjimkou ustanovení čl. I bodu 2, které nabývá účinnosti 16.5.2024.
vyhláška
vyhláška ministerstva
Školství a pedagogika