Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 227/2018 Sb., o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci
33/2024 Sb.
14.02.2024
20.02.2024
01.04.2024
vyhláška
vyhláška ministerstva
Občané - občanská práva, Půda a nemovitosti, Zemědělství