Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
31/2024 Sb.
24.01.2024
13.02.2024
01.04.2024
Zákon nabývá účinnosti dnem 1.4.2024, s výjimkou ustanovení částí druhé a třetí, která nabývají účinnosti 1.10.2024.
zákon
zákon Parlamentu
Občané - občanská práva, Pojišťovnictví, Požární ochrana, Silniční doprava, Sociální, nemocenské a důchodové pojištění a zabezpečení