Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
30/2024 Sb.
24.01.2024
13.02.2024
01.04.2024
Zákon nabývá účinnosti 1.4.2024, s výjimkou ustanovení §16 odst. 3 a §25, která nabývají účinnosti 23.4.2024, a ustanovení §38 odst. 1, §40 odst. 2 a §44 odst. 1, která nabývají účinnosti 1.10.2024.
zákon
zákon Parlamentu
Pojišťovnictví, Silniční doprava