Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek proti pneumokokovým infekcím pro očkování v dětském věku a u pojištěnců s rizikovými faktory zdravotního stavu
23/2024 Sb.
29.01.2024
08.02.2024
08.02.2024
sdělení
sdělení ministerstva
Zdravotnictví a zdravotní pojištění