Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu, přijatých v New Yorku dne 14. prosince 2017
21/2024 Sb.
14.12.2017
10.07.2021
08.02.2024
sdělení
sdělení ministerstva
Mezinárodní smlouvy, Soudnictví (nálezy)