Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 47/2022 Sb. m. s., o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
20/2024 Sb.
29.11.2023
08.02.2024
08.02.2024
sdělení
sdělení ministerstva
Mezinárodní smlouvy, Pracovně právní vztahy (pracovní poměr)