Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 27/22 ve věci návrhu na zrušení čl. 7 odst. 3 obecně závazné vyhlášky obce Tchořovice č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
19/2024 Sb.
20.12.2023
02.02.2024
02.02.2024
nález
nález Ústavního soudu
Soudnictví (nálezy)